KAVAN Pulse 2200 V2 - Instruction manual/cs: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 June 2024

20 May 2024

13 May 2024

10 May 2024

 • curprev 10:0310:03, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,858 bytes +14 Created page with "=== Létání === Zalétání a vytrimování modelu je bez záludností. Odpovídá typickým strojům této velikosti a uspořádání- Pro středně pokročilého pilota, jemuž jsou tyto modely určeny, nebude představovat problém." undo
 • curprev 10:0210:02, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,844 bytes −40 No edit summary undo
 • curprev 10:0210:02, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,884 bytes −40 No edit summary undo
 • curprev 10:0210:02, 10 May 2024FuzzyBot talk contribs 18,924 bytes +66 Updating to match new version of source page undo
 • curprev 10:0110:01, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,858 bytes +40 No edit summary undo
 • curprev 09:2709:27, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,818 bytes −48 No edit summary undo
 • curprev 09:2709:27, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,866 bytes +10 No edit summary undo
 • curprev 09:2309:23, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,856 bytes +1 No edit summary undo
 • curprev 09:2209:22, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 18,855 bytes +2,301 Created page with "=== KAVAN R-50SB Plus instrukce === Naleznete zde: KAVAN regulátory - návod ke stavbě. ===Recyklace (Evropská unie)=== right|frameless|50x50px Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elekt..." undo
 • curprev 09:2009:20, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,554 bytes −3 No edit summary undo
 • curprev 09:2009:20, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,557 bytes −10 Created page with "=== Létání === Zalétání a vytrimování modelu je bez záludností; odpovídá typickým strojům této velikosti a uspořádání - a pro středně pokročilého pilota, jemuž jsou tyto modely určeny, nebude představovat problém." undo
 • curprev 09:1909:19, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,567 bytes +424 Created page with "* Malé výchylky uvedené v tabulce jsou vhodné pro méně zkušené piloty a normální létání. Velké výchylky jsou určeny pro zkušené piloty, kterým umožní naplno využít akrobatické schopnosti modelu. Uvedená diferenciace výchylek křidélek (výchylka dolů je omezena na 50% výchylky nahoru) je samozřejmě možná jenom s použitím počítačové RC soupravy a servy křidélek zapojenými do dvou kanálů. * Zkontrolujte smysl otáčení vrtule. P..." undo
 • curprev 08:5308:53, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,143 bytes +51 Created page with "{| class="wikitable" |+ | |'''Malévýchylky''' |'''Velké výchylky''' |- |Křidélka |20 mm nahoru/10 mm dolů |25 mm nahoru/13 mm dolů |- |Křidélka (Butterfly) |20 mm nahoru |20 mm nahoru |- |Křidélka (Termika) |3 mm dolů |3 mm dolů |- |Křidélka (Rychlost) |3 mm nahoru |3 mm nahoru |- |Výškovka |± 10 mm |± 15 mm |- |Výškovka (Butterfly) |1–3 mm dolů |1–3 mm dolů |- |Směrovka |± 30 mm |± 40 mm |- |Klapky |12 mm nahoru/18 mm dolů |12 mm nahoru/1..." undo
 • curprev 08:4808:48, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,092 bytes −50 Created page with "* Při instalaci a zapojování palubní RC soupravy se řiďte návodem k její obsluze. * Po úplném sestavení modelu zapojte palubní RC vybavení a přezkoušejte činnost serv - správný smysl a velikost výchylek. Pokud má některé kormidlo příliš velké výchylky, posuňte táhlo na páce serva blíže ke středu (nebo na páce kormidla dále od kormidla). Pokud by naopak výchylka byla příliš malá, postupujte právě opačným způsobem." undo
 • curprev 08:4808:48, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,142 bytes −51 Created page with "<p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> border|450px border|450px border|450px border|450px border|450px border|450px border|450px border|450px </p>" undo
 • curprev 08:4808:48, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,193 bytes +200 Created page with "# Levou a pravou polovinu vodorovné ocasní plochy nasuňte na uhlíkovou spojku zasunutou do kýlovky a zajistěte je čtyřmi imbusovými šrouby M2,5×8mm. Koncovku táhla výškovky upevněte na kulový čep na páce výškovky. '''(Obr. 1+2+3)''' # Kabely s multikonektory zapojte do příslušných zásuvek v polovinách křídla. Poté obě poloviny křídla zasuňte na doraz do výřezu v trupu až uslyšíte cvaknutí a nakonec zajistěte plastovým šroubem M6..." undo
 • curprev 08:4508:45, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 15,993 bytes −23 Created page with "=== Stavba modelu ===" undo
 • curprev 08:4508:45, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,016 bytes −23 Created page with "* Nejméně sedmikanálový vysílač a přijímač, pohonný akumulátor LiPo 14,8V 2600–4000 mAh. * Běžné modelářské nářadí - modelářský nůž, šroubováky, kleště atd." undo
 • curprev 08:4508:45, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,039 bytes +13 Created page with "=== Pro dokončení modelu ještě budete potřebovat ===" undo
 • curprev 08:4408:44, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,026 bytes −49 Created page with "=== Obsah sady === 100% osazený, pouze krátkou montáž vyžadující model (serva, střídavý motor, regulátor otáček, vrtule), návod ke stavbě." undo
 • curprev 08:4408:44, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,075 bytes −44 Created page with "=== Specifikace === {| class="wikitable" |+ |'''Rozpětí''' |2206 mm |- |'''Délka''' |1266 mm |- |'''Plocha křídla''' |41,8 dm² |- |'''Hmotnost''' |1800 g |- |'''Letová hmotnost''' |2100–2250 g |- |'''Motor''' |C3548–750 |- |'''Regulátor''' |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-r-50sb-plus-brushless-esc-sbec-50a-153745 KAVAN R–50SB Plus] |- |'''Vrtule''' |11×8" |}" undo
 • curprev 08:4308:43, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 16,119 bytes +439 Created page with "* RC letadlo není hračka! Při nesprávném použití může způsobit vážná zranění a škody na majetku. Létejte pouze na bezpečném místě a dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu. Pozor na vrtuli! Volné předměty, které se mohou do vrtule namotat, včetně volného oblečení nebo jiných předmětů jako jsou tužky a šroubováky, držte mimo dosah točící se vrtule. Dbejte, aby otáčející se vrtule byla v bezpečné vzd..." undo
 • curprev 08:4108:41, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 15,680 bytes −8 Created page with "=== Zásady bezpečného provozu ===" undo
 • curprev 08:4108:41, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 15,688 bytes −183 Created page with "Model sestavte přesně podle tohoto návodu. Model NEMODIFIKUJTE ani neupravujte. V opačném případě záruka automaticky zaniká. Postupujte podle pokynů, abyste na konci montáže získali bezpečný a pevný model." undo
 • curprev 08:4008:40, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 15,871 bytes −30 Created page with "=== Bezpečnostní opatření === '''Tento RC model není hračka. Používejte jej opatrně a důsledně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.'''" undo
 • curprev 08:4008:40, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 15,901 bytes +1,349 Created page with "=== Ještě než začnete === # Pokud zatím nejste zkušený pilot RC modelů, začněte vyhledávat zkušeného modeláře, který před prvním vzletem zkontroluje váš nový model, zalétá jej a vytrimuje a poskytne vám pomoc během prvních letů. RC modely jsou přece jen poněkud složité, a zkušený modelář může rychle prověřit váš model - a vy získáte jistotu, že úspěchu prvních letů nestojí nic v cestě. # Prosíme, model sestavujte přesn..." undo
 • curprev 08:3608:36, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 14,552 bytes −51 No edit summary undo
 • curprev 08:3608:36, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 14,603 bytes +8 Created page with "Pokud jste doposud s žádným jiným RC modelem nelétali, odložte zatím, prosím, svého nového Pulse 2200 V2 stranou, a věnujte se nejprve výuce létání na vhodném modelu, jako je třeba naše ALPHA 1500, BETA 1400 nebo GAMMA 2100. Všechny tyto modely můžete zakoupit v RTF nebo ARF provedení. Mějte, prosím, na paměti, že i ti nejlepší piloti skutečných letadel nejprve spoustu hodin usedali spolu s instruktorem do kokpitu dvousedadlového větroně..." undo
 • curprev 08:3608:36, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 14,595 bytes −95 Created page with "== Úvod == Blahopřejeme vám k zakoupení motorového větroně Pulse 2200 V2. Stali jste se majiteli modelu s konstrukcí z takřka nerozbitného pěnového EPO (extrudovaný polyolefin) poháněného výkonným střídavým motorem napájeným z LiPoakumulátorů. Každý, kdo již zvládá létání s modelem s křidélky, si stoprocentně užije pilotáž tohoto ušlechtilého vysokovýkonného větroně!" undo
 • curprev 08:3508:35, 10 May 2024Mrs. Kavan talk contribs 14,690 bytes +14,690 Created page with "KAVAN Pulse 2200 V2 - Návod ke stavbě"