KAVAN V20 + ETHOS™ - Návod k použití

From KAVAN RC Wiki
This page is a translated version of the page KAVAN V20 + ETHOS™ - User manual and the translation is 100% complete.
Other languages:

Domovské obrazovky

ETHOS™ dává uživateli širokou flexibilitu v tom, co si uživatel zvolí pro zobrazení v hlavních náhledech. V základním nastavení jsou zobrazeny informace, které jsou uvedeny níže, poté mohou být upraveny uživatelem, lze přidat widgety. Lze definovat až 8 hlavních náhledů. Hlavní náhledy obvykle mají společnou horní a spodní lištu, ale lze přepnout do režimu celé obrazovky. Podrobnosti o nastavení naleznete v nastavení obrazovek.

Pokud máte dotazy ohledně vysílače V20 a jeho provozu, kontaktujte technické a servisní pracovníky firmy KAVAN Europe s.r.o. e-mailem (info@kavanrc.com pro všeobecné technické informace, servis@kavanrc.com pro servis) nebo telefonicky (+420 466 260 133 pro všeobecné technické informace, +420 463 358 700 pro servis), v pracovní době 8–16 h, od pondělí do pátku).

Horní lišta

V horní liště se na levé straně zobrazuje název modelu, a pod ním aktivní letový mód (je-li nakonfigurován). Ikony na pravé straně slouží k obecnému přehledu parametrů vysílače:

 • Zda je aktivní záznam dat
 • Ikona Učitel/žák
 • RSSI 2.4G (FSK a Lora)
 • Hlasitost zvuku reproduktoru
 • Stav baterie rádia

Klepnutím na ikony reproduktoru a baterie zobrazíte příslušné ovládací panely Obecné (Audio atd.) a Baterie.

Spodní lišta

Spodní lišta obsahuje čtyři karty pro přístup k pokročilým funkcím Domů, Nastavení modelu, Nastavení obrazovek, Systémové nastavení. Kliknutím na čas otevřete nastavení Datum a čas.

Widgety

Prostřední část hlavního zobrazení se skládá z widgetů, které lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly obrázky, časovače, telemetrické údaje, hodnoty rádia atd. Výchozí hlavní obrazovka má vlevo widget pro obrázek modelu a tři widgety pro časovače a zobrazení trimrů a hrnců. Widgety lze uživatelsky konfigurovat pro zobrazení dalších informací. Jakmile je nakonfigurováno více obrazovek, lze k nim přistupovat pomocí dotykového gesta nebo navigačních ovládacích prvků.

Další podrobnosti naleznete v části Konfigurace obrazovek.

Uživatelské rozhraní a navigace

Model V20 je vybaven dotykovým displejem, takže uživatelské rozhraní je poměrně intuitivní. Dotykem na Nastavení modelu (ikona Letadlo), Nastavení obrazovek (ikona Více obrazovek) a Nastavení systému (ikona Ozubené kolo) přejdete přímo na tyto funkce, které jsou popsány v těchto částech příručky. Lze k nim také přistupovat pomocí kláves [MODEL], [DISPLAY] a [SYSTEM].

 • Dlouhým stisknutím klávesy [BACK] se vrátíte na domovskou obrazovku z kterékoli dílčí nabídky.
 • Dotykem systémového času v pravé části spodní lišty se dostanete do sekce Datum a čas, kde můžete nastavit čas a datum.
 • Dotykem ikony reproduktoru nebo baterie v horní liště vyvoláte příslušné ovládací panely Zvuk a Vibrace a Baterie.

Menu obnovení

Dlouhým stisknutím klávesy [ENTER] se zobrazí nabídka Reset, ve které lze resetovat buď telemetrii, nebo časovače, případně obojí výběrem možnosti „Resetovat let“. Pozor, předletové kontroly budou provedeny po stisku „Reset letu“.

Úprava ovládacích prvků

Virtuální klávesnice

ETHOS poskytuje virtuální klávesnici pro editaci textových polí.

 • Stačí se dotknout libovolného textového pole (nebo kliknout na tlačítko [ENTER]) a zobrazí se klávesnice.
 • Dotykem klávesy ?123 nebo abc přepínáte mezi klasickou a numerickou klávesnicí. K dispozici je také Caps Lock pro zadávání velkých písmen.

Nastavení hodnot

Při dotyku číselné hodnoty se zobrazí dialogové okno s klávesami pro nastavení hodnoty na Min, Default nebo Max a také s klávesami „plus“ a „mínus“ pro zvýšení nebo snížení hodnoty. Posuvník napříč spodní částí navíc umožňuje nastavit výstup rotačního snímače na jedno kliknutí v rozsahu 1:1 nebo jemný vlevo a hrubý vpravo. Posuvník lze také nastavit pomocí otočného enkodéru.

Dalším příkladem je hodnota rozsahu Telemetry, kterou lze upravit podobným způsobem.

Možnosti funkcí

Systém ETHOS™ má velmi rozsáhlou škálu nastavení v sekci Možnosti. Téměř všechny parametry lze dle potřeby měnit dlouhý stiskem klávesy [ENTER].

Pole s touto funkcí poznáte podle ikony nabídky (symbol hamburgeru) v levém horním rohu pole.

Možnosti hodnot

V dialogovém okně Možnosti hodnot se zobrazí, který parametr je konfigurován. V tomto příkladu máte na výběr, zda chcete nastavit hodnotu Váha / poměr na maximální nebo minimální hodnotu, nebo zda chcete použít zdroj. Použití zdroje, jako je potenciometr, by umožnilo upravit Váhu / poměr za letu.

Pokud kliknete na pole „Hodnota“, které již bylo změněno na zdroj, zobrazí se dialogové okno umožňující převést aktuální hodnotu zdroje na pevnou hodnotu. Kliknutím na „Možnosti“ se zobrazí možnosti pro daný zdroj, viz níže.

Invertovat

Funkce Invertovat umožňuje negovat nebo invertovat zdroj, například polohu přepínače. Například místo toho, aby byl aktivní, když je přepínač SA nahoře, tak aby byl neaktivní apod.

Hrana

Možnost „Hrana“ můžete vybrat, pokud potřebujete jednorázovou akci při přechodu zdroje z hodnoty Nepravda na hodnotu Pravda nebo z hodnoty Pravda na hodnotu Nepravda. Akce se provádí pouze na přechod, nikoli na stav Pravda nebo Nepravda.

Ignorování vstupu trenéra

V logických přepínačích zdrojů může být tato možnost nastavena tak, aby ignorovala zdroje přicházející ze vstupu trenažéru. Typickou aplikací je situace, kdy je logický přepínač nakonfigurován tak, aby detekoval pohyb páček hlavního trenažéru (např. páčky výškovky) a umožnil tak okamžitý zásah, pokud se něco pokazí. Tato volba je potřebná k tomu, aby se zabránilo spuštění logického spínače vstupy páček žáka.

Možnosti senzoru

V nastavení telemetrie nabízí dialogové okno nastavení hodnoty senzoru, která má být použita, a to možnost invertování jeho aktuální hodnoty, minimum, nebo jeho maximum. Některé senzory mají své specifické možnosti.

Režimy připojení USB

Vypnutý režim

Připojení vypnutého zařízení V20 k počítači pomocí kabelu USB je režim DFU pro flashování bootloaderu.

Režim bootloaderu

V20 se uvede do režimu bootloaderu zapnutím rádia se stisknutou klávesou [ENTER]. Na displeji se zobrazí stavové hlášení „Bootloader“.

Rádio lze poté připojit k počítači pomocí datového kabelu USB. Stavové hlášení se změní na „USB Plugged“ a na PC by se měly zobrazit dva připojené externí disky. První je určen pro flash paměť V20 a druhý pro obsah SD karty.

Tento režim slouží ke čtení a zápisu souborů na kartu SD a/nebo do paměti flash V20.

Zapnutý režim

Pokud je rádio připojeno k počítači prostřednictvím datového kabelu USB a je zapnuté, zobrazí se následující dialogové okno:

 • V režimu joysticku lze rádio nakonfigurovat pro ovládání RC simulátorů.
 • V režimu Frsky Suite přejde rádio do režimu „ETHOS Mode“ pro komunikaci s ETHOS Suite. Informace o režimu Ethos naleznete v části ETHOS Suite.
 • V režimu Serial jsou do USB-Serial odesílány stopy ladění Lua, pokud jsou přítomny. Přenosová rychlost je 115200b/s. Vhodný ovladač virtuálního portu COM systému Windows naleznete zde.

Nouzový režim

Nouzový režim je reakcí rádia na neočekávanou událost, jako je přerušení časovače watchdog. Watchdog je časovač, který je neustále restartován různými částmi systému ETHOS. Pokud porucha jakéhokoli druhu zabrání restartování časovače watchdog, vyprší čas a dojde k hardwarovému resetu rádia. V tomto nouzovém režimu se rádio restartuje extrémně rychle, bez jakýchkoli běžných startovacích kontrol, abyste co nejrychleji získali zpět kontrolu nad modelem. V nouzovém režimu se nepřistupuje ke kartě SD.

Nouzový režim poskytuje pouze základní funkce pro ovládání modelu, ale žádné funkce vyšší úrovně. Obrazovka se vypne a zobrazí se nápis Emergency Mode (Nouzový režim) doprovázený 300ms zvukovým signálem opakujícím se nepřetržitě každé 3 sekundy. Hlasová upozornění, spouštění skriptů, protokolování atd. přestanou fungovat. Pokud nastane nouzový režim, měli byste samozřejmě co nejrychleji přistát.

Nejčastější příčinou nouzového režimu je porucha karty SD.

Systémová nastavení

Systémové nastavení slouží ke konfiguraci hardwarových částí, které jsou společné pro všechny modely a jsou přístupné výběrem karty Zařízení ve spodní části obrazovky.

Vezměte prosím na vědomí, že nastavení, které určuje, zda se použije interní nebo externí VF modul, je specifické pro daný model, a proto se zpracovává v části „VF systém“ v nastavení modelu.

Přehled

Správce souborů

Správce souborů slouží ke správě souborů a k přístupu k flash firmwaru pro TW-ISRM, externí S.Port, OTA a externí moduly.

Upozornění

Konfigurace upozornění na tichý režim, baterii a nečinnost.

Datum a čas

Konfigurace systémových hodin a možností zobrazení času.

Obecné

Slouží ke konfiguraci stylu nabídky, jazyka systému a atributů LCD displeje, jako je jas a podsvícení, a také režimy zvuky Audio, Vario a Haptika.

Baterie

Nastavení správy baterie.

Hardware

Tato část umožňuje kontrolu hardwarových fyzických vstupních zařízení a kalibraci analogových veličin a gyroskopů. Umožňuje také měnit definice typů přepínačů.

Páky

Nastavení módu a výchozího pořadí kanálů.

Bezdrátové připojení

Konfigurace modulu Bluetooth.

Info

Systémové informace o verzi firmwaru, typu gimbal a VF modulech.

Správce souborů

Správce souborů slouží ke správě souborů a přístupu k flash firmwaru TW-ISRM, externímu portu S.Port, OTA a externím modulům.

Upozorňujeme, že při aktualizaci firmwaru systému může být nutné aktualizovat také soubory na jednotce flash a kartě SD.

audio/

Cesta k jednotce USB: (písmeno jednotky)/audio/

Tato složka je určena pro uživatelské zvukové soubory, které lze přehrávat pomocí speciální funkce „Přehrát stopu“. Viz část Model / Speciální funkce. Formát by měl být 16kHz nebo 32kHz PCM lineární 16bitový nebo alaw (EU) 8bitový nebo mulaw (US) 8bitový.

audio/en/system

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/audio/en/system.

Tato složka je určena pro soubory systémových zvuků.

 • hello.wav - Uvítací pozdrav „Vítá Vás ETHOS“
 • bye.wav - ETHOS zatím neposkytuje, ale můžete přidat svůj vlastní soubor ve formátu .wav na rozloučenou.

Klepnutím na složku [audio] zobrazíte obsah složky. Klepněte na soubor .wav a vyberte možnost Přehrát pro jeho poslech. Soubory lze také kopírovat, přesouvat nebo smazat.

bitmaps/models/

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/bitmaps/models/ (před verzí Ethos 1.2.6 byla tato složka bitmaps/user)

Tato složka je určena pro obrázky uživatelských modelů. Doporučený formát obrázku je následující formát BMP:

 • 32bitový BMP formát
 • 8 bitů na kanál barvy
 • Alfa kanál (používá se pro průhlednost obrázku) Rozlišení: 300×280px

Tento formát snižuje výpočetní zatížení vestavěného mikroprocesoru V20.

Pravidla pro pojmenování obrazových souborů:

 • Používejte pouze následující znaky: A–Z, a–z, 0–9, ( ) ! – _ @ # ; [ ] + = a mezera.
 • Název nesmí obsahovat více než 11 znaků plus 4 znaky pro příponu názvu souboru. Pokud je název delší než 11 znaků, zobrazí se ve Správci souborů karty SD, ale nezobrazí se v rozhraní pro výběr obrázku modelu.

Nástroje pro konverzi obrázků

K dispozici je několik užitečných nástrojů pro konverzi obrázků:

 • Rozhraní Windows

https://github.com/Ceeb182/ConvertToETHOSBMPformat (Tento nástroj používá pravidla pro pojmenování souborů.)

 • Webové rozhraní - https://ethosbmp.hobby4life.nl/

Firmware

Zde se ukládají aktualizace firmwaru pro interní modul V20 TW-ISRM RF, externí moduly a další zařízení, jako jsou přijímače atd.. Odtud je pak lze flashovat přes externí S.Port na rádiu nebo OTA (Over The Air). Nový firmware je třeba zkopírovat do složky Firmware po uvedení X20 do režimu boot-loader a připojení k PC přes USB.

Klepnutím na složku Firmware zobrazíte soubory firmwaru, které byly do této složky zkopírovány. Poté klepněte na možnost Flash ve vyskakovacím dialogu.

Soubory lze také kopírovat, přesouvat nebo mazat.

Záznamy

Zde jsou uloženy záznamy dat.

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/Logs/ models/

Rádio zde ukládá soubory modelů. Tyto soubory nemůže uživatel upravovat, ale může je odtud zálohovat nebo sdílet. Používá se název modelu, například model pojmenovaný „Swift“ bude mít název souboru „Swift.bin“. Pokud existuje více než jeden model "Swift", budou další modely pojmenovány „Swift01.bin“ atp.

Při úpravě názvů modelů na obrazovce Upravit model se změní i název souboru modelu (.bin). Název souboru modelu bude uveden se všemi malými písmeny (skutečný název modelu s velkými a malými písmeny je uložen uvnitř bin). Pro název bin souboru modelu nejsou podporovány všechny znaky, takže nemusí přesně odpovídat názvu modelu.

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/models/

Pro každou složku kategorie modelu vytvořenou uživatelem existují rovněž pod-složky.

screenshots/

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/screenshots/

Zde naleznete snímky obrazovky vytvořené speciální funkcí Snímek obrazovky. Viz část Model/Speciální funkce.

scripts/

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/scripts/

Tato složka slouží k ukládání skriptů Lua. Skripty mohou být uspořádány do jednotlivých složek.

Pozor: Skripty Lua prodlužují dobu spuštění rádia. Pokud jsou implementovány správně, nemělo by být zpoždění patrné, ale pokud tomu tak není, může být zpoždění velmi značné, v nejhorším případě neurčité.
Skripty externích modulů

Každý externí modul třetí strany má svůj vlastní soubor Lua a měl by být uložen ve vlastní složce.

 • scripts/multi
 • scripts/elrs
 • scripts/ghost
 • scripts/crossfire

radio.bin

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/radio.bin

Cesta k jednotce USB: MicroSD karta (písmeno jednotky)/firmware.bin

Tento soubor je vytvořen systémem V20 při prvním použití a ukládá systémová nastavení. Před aktualizací firmwaru by měl být zálohován spolu s výše uvedenou složkou models, aby bylo možné v případě potřeby provést downgrade na starší verzi.

Při aktualizaci firmwaru vysílače by měl být soubor firmware.bin uložen v kořenové složce karty SD. Po uložení nového souboru firmware.bin se aktualizace automaticky nahraje do rádia po jeho odpojení od počítače.

Pozor: Může být také nutné aktualizovat obsah SD karty a flash paměti vysílače současně.

Výstrahy

Tichý režim

Při spuštění se zobrazí upozornění na tichý režim, když je zapnutá kontrola tichého režimu a zvuk je v Systém/Obecné nastavení na Tichý režim.

Hlavní napětí

Pokud je zapnuta kontrola napětí vysílačového akumulátoru a jeho napětí je pod prahovou hodnotou nastavenou v parametru „Nízké napětí“ v nabídce Systém/Baterie, zobrazí se hlášení „Baterie vysílače je slabá“.

RTC napětí

Upozornění „Baterie RTC je slabá“ se zobrazí, když je zapnuta kontrola napětí baterie RTC a knoflíková baterie RTC je pod 2,5 V, což je výchozí prahová hodnota baterie RTC. Může být vypnuta, dokud nebude vyměněna baterie RTC, ale neměla by být vypnuta na neurčito. Reálný čas se používá při záznamu dat a neplatný čas způsobí potíže při čtení záznamů, zejména při rozlišování letových relací.

Upozornění na konflikt senzorů

Detekce konfliktů senzorů může být zakázána. To by mělo být nutné pouze v případě, že máte senzory, které nesplňují specifikaci S.Port.

Neaktivita

Pokud se rádio nepoužívá déle než po dobu „nečinnosti“, zobrazí se hlasové upozornění „Žádná aktivita po dlouhou dobu“ a také haptické upozornění v případě, že se hlasitost rádia sníží. Výchozí hodnota je 10 minut.

Datum a čas

Nastavení data a času jsou následující:

24hodinový čas

Hodiny se po zapnutí zobrazují ve 24hodinovém formátu.

Zobrazení vteřin

Hodiny budou zobrazovat vteřiny, pokud jsou povoleny.

Datum

Z důvodu použití u logování by měl být nastaven aktuální datum. To se používá v záznamech.

Čas

Měl by být nastaven na aktuální čas. Ten se používá v záznamech.

Časová zóna

Umožňuje konfiguraci časového pásma uživatele.

Nastavení rychlosti systému RTC

Hodiny reálného času lze kalibrovat tak, aby kompenzovaly případný posun hodin, a to až o 41 sekund denně.

Pro kalibraci zjistěte, kolik sekund vaše hodiny získají nebo ztratí za 24 hodin. Kalibrační hodnotu nastavte na 12násobek tohoto počtu vteřin. Takže bude záporná, pokud vaše hodiny běží rychle. A kladná, pokud běží pomalu. Pro dosažení co největší přesnosti pak můžete zkontrolovat, zda jsou vaše hodiny přesné, a kalibrační hodnotu mírně upravit. Skutečná kalibrační hodnota může být nastavena na -500 až +500.

Automatické nastavení z GPS

Pokud je tato funkce povolena, čas a datum se automaticky nastaví z údajů vzdáleného snímače GPS.

Obecné

Zde lze nakonfigurovat následující položky:

 • Jazyk uživatelského prostředí ETHOS a hlasových upozornění
 • Vlastnosti LCD obrazovky
 • Režimy a hlasitost zvuku

Jazyk

Uživatelské prostředí

Následující jazyky jsou podporovány:

 • Chinese
 • Česky
 • German
 • English
 • Spanish
 • French
 • Hebrew
 • Italian
 • Dutch
 • Norway
 • Polish
 • Portuguese
Audio

Ujistěte se, že jste na kartu SD nainstalovali odpovídající hlasový balíček, abyste zajistili požadovaný hlasový výstup.

Klávesnice

Umožňuje výběr mezi rozložením virtuální klávesnice QWERTY, QWERTZ a AZERTY.

Vlastnosti displeje

Zde lze nastavit vlastnosti LCD obrazovky:

Jas

Pomocí posuvníku ovládejte jas obrazovky, zleva doprava od nízkého po vysoký. Dlouhým stisknutím tlačítka [ENTER] vyvoláte možnosti použití zdroje nebo nastavení na minimální či maximální hodnotu.

Ovládání potenciometrem

Stlačte možnost „Použít zdroj“ a vyberte potenciometr, který chcete použít pro ovládání jasu.

Probuzení

Obrazovku lze probudit z režimu spánku několika způsoby v závislosti na nastavení:

 • Vždy zapnuto: podsvícení je trvale zapnuté.
 • Křížové ovladače: podsvícení se zapne při změně polohy pák nebo stavu tlačítek.
 • Přepínače: podsvícení se zapne při změně stavu spínačů nebo tlačítek.
 • Gyro: Podsvícení se zapne při naklápění vysílače nebo při změně stavu tlačítek.
Poznámka: Všimněte si, že může být povoleno více možností současně.
Spánek

Doba nečinnosti, po které dojde k vypnutí podsvícení.

Jas v režimu spánku

Pomocí posuvníku lze ovládat jas obrazovky v režimu spánku, zleva doprava od nízkého po vysoký.

Tmavý režim

Volba mezi světlým a tmavým režimem displeje.

Barva zvýraznění

Umožňuje vybrat barvu zvýraznění v uživatelském prostředí. Výchozí je žlutá (#F8B038).

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku jsou následující:

Hlasitost zvuku

Pomocí posuvníku můžete ovládat hlasitost zvuku. Dlouhým stisknutím tlačítka [ENTER] lze použít potenciometr. Signalizační pípání během nastavování pomáhá pro určení vyhovující hlasitosti.

Zvukový režim
 • Tichý: Všechny zvuky jsou ztlumené. Všimněte si, že při spuštění se zobrazí upozornění, pokud je zapnuta kontrola tichého režimu v nabídce Systém/Upozornění.
 • Pouze upozornění: Budou zapnuty pouze zvuky upozornění.
 • Výchozí: Zvuky jsou zapnuty.
 • Běžné: Při pokusu o překročení maximální nebo minimální hodnoty u nastavených hodnot se navíc ozve výstražné hlášení.
 • Vždy: Kromě zvuků v položce „Obvyklé“ se při přechodu do nabídky ozve také pípnutí.
Vario

Zde lze nastavit zvukové charakteristiky tónů Vario.

 • Hlasitost: Relativní hlasitost tónu vario.
 • Tón nuly: Výška tónu, když je rychlost stoupání nulová.
 • Tón max: Výška tónu při maximální rychlosti stoupání.
 • Opakovat: Zpoždění mezi pípnutími při tónu nuly.

Další parametry systému Vario naleznete v části Snímač rychlosti v části Telemetrie.

Haptika
 • Síla: Pomocí posuvníku ovládejte sílu vibrací.
 • Mód: Podobně jako u výše uvedeného režimu zvuku.

Horní panel nástrojů

Digitální napětí

Stav baterie na horním panelu nástrojů lze změnit z výchozího zobrazení v liště tak, aby se napětí baterie rádia zobrazovalo jako digitální hodnota.

Digitální RSSI

Podobně lze změnit stav RSSI ze sloupcového zobrazení na digitální hodnotu.

Baterie

Sekce Baterie slouží ke kalibraci baterií rádia a nastavení prahových hodnot alarmu.

Hlavní napětí

Jedná se o jmenovité napětí baterie. Výchozí hodnota je 8,4 V pro nabitou dvoučlánkovou lithiovou baterii.

Nízké napětí

Jedná se o prahové napětí alarmu. Výchozí hodnota je 7,2 V.

Varovná hláška „Baterie rádia je slabá“ se zobrazí, když je v nabídce Systém/Upozornění zapnuta kontrola hlavní baterie a napětí vysílačové baterie je nižší než nastavená prahová hodnota.

Pozor: Při zobrazení tohoto varování doporučujeme ukončit let a nabít vysílačovou baterii! Pokud napětí bateri klesne na 6,0 V, vysílač se bez dalšího varování vypne, aby chránil LiIon 2S baterii (2 x 3.0V) a nebude možné dále ovládat model!

Rozsah napětí na displeji

Tato nastavení nastavují rozsah grafického zobrazení baterie v pravém horním rohu obrazovky. Výchozí meze rozsahu pro vestavěnou baterii Li-Ion jsou 6,4 a 8,4 V. Mnoho pilotů zvyšuje spodní snímací napětí, aby se dříve spustilo upozornění na nízké napětí vysílače a zabránilo se nadměrnému vybíjení baterie vysílače.

Pokud je baterie vyměněna za jiný typ, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit limity.

RTC napětí

Zobrazuje napětí baterie RTC (Real Time Clock) ve vysílači. U nové baterie je napětí 3,0 V, pokud je napětí nižší než 2,7 V, vyměňte baterii uvnitř rádia, abyste zajistili správný chod hodin. Pokud napětí klesne pod 2,5 V, zobrazí se výstraha, viz část Výstrahy/RTC Battery Check.

Hardware

Sekce Hardware slouží k otestování všech vstupů, provedení analogové a gyroskopické kalibrace a nastavení typů přepínačů.

Kontrola hardwaru

Sekce Hardware slouží k otestování všech vstupů, provedení analogové a gyroskopické kalibrace a nastavení typů přepínačů.

Kalibrace analogových prvků

Kalibrace analogových prvků vysílače se provádí pro to, aby vysílač věděl přesně, ve které pozici se nachází daný ovládaví prvek (křížový ovladač, otočný potenciometr a posuvný potenciometr). Kalibrace se provádí vždy při prvním spuštění. Je nutné ji provést při výměně křížového ovladače, nebo některého z potenciometrů.

Kalibrace gyroskopu

Kalibraci gyroskopu nutno provést pro to, aby výstupy gyroskopického senzoru správně reagovaly na naklonění vysílače. Provádí se automaticky při prvním spuštění. Například poloha vysílače "vodorovně" je úhel, pod kterým rádio běžně držíte.

Analogový filtr

Tímto nastavením lze zapnout/vypnout filtr analogově-digitálního převodníku. Výchozí hodnota je ON (zapnuto). To může zlepšit možnou malou nepřesnost kolem středové polohy křížového ovladače. Jedná se o globální nastavení na této stránce Hardware. V části Upravit model je v nastavení Analogový filtr k dispozici volba pro konkrétní model.

Nastavení potenciometrů

Nastavení otočných a posuvných potemciometrů.

Nastavení přepínačů

Zpoždění detekce středu přepínače

Toto nastavení zajišťuje, že u třípolohových přepínačů není detekována střední poloha přepínače, pokud je přepínač jedním pohybem přepnut z polohy nahoru do polohy dolů a naopak. Střední poloha by měla být detekována pouze tehdy, když se přepínač v této poloze zastaví. Výchozí hodnota je 0 ms.

Přepínače SA až SJ lze definovat:

 • Nexistuje
 • Momentový
 • Dvoupolohový
 • Třípolohový

To umožňuje záměnu přepínačů. Například momentový spínač SH lze zaměnit za dvoupolohový spínač SF. Všimněte si, že není vždy možné vyměnit momentový nebo dvoupolohový spínač za třípolohový, pokud to neumožňuje zapojení vysílače.

Přepínače lze také přejmenovat z výchozích názvů SA až SJ na vlastní názvy. Všimněte si, že tyto názvy budou globální pro všechny modely.

Navigační tlačítka

Tlačítka [SYSTEM], [MODEL] a [DISPLAY] lze uživatelsky předřadit.

[SYSTÉM] a [MODEL] klávesy

Pro klávesy [SYSTÉM] a [MODEL] lze přiřadit pouze možnosti dlouhého stisku na libovolnou stránku modelu nebo systému nebo na stránku Konfigurace obrazovek. Krátké stisknutí vyvolá buď sekci Systém, nebo Model.

[DISPLAY] klávesa

Pro klávesu [DISPLAY] lze krátkým i dlouhým stiskem přiřadit libovolnou stránku modelu nebo systému nebo stránku Konfigurace obrazovek.

Kontrola hodnot ADC

Zobrazuje hodnoty analogově-digitálního převodu (ADC) pro analogové vstupy načtené procesorem.

 1. Levý ovladač horizontální
 2. Levý ovladač vertikální
 3. Pravý ovladač vertikální
 4. Pravý ovladač horizontální
 5. Potenciometr 1
 6. Potenciometr 2
 7. Prostřední tahový potenciometr
 8. Levý tahový potenciometr
 9. Pravý tahový potenciometr

Křížové ovladače

Zvolte váš používaný mód. V režimu 1 jsou plyn a křidélka na pravé páce a výškovka a směrovka na levé. V režimu 2 jsou plyn a směrovka na levé páce a křidélka a výškovka na pravé.

Ve výchozím nastavení jsou ovladače pojmenovány tak, jak je uvedeno výše pro běžné módy. Jejich názvy lze libovolně měnit dle potřeby uživatele.

Nastavení kanálů

Pořadí kanálů určuje pořadí, v jakém jsou čtyři vstupy páky přiřazeny kanálům v mixu při vytváření nového modelu pomocí průvodce. Výchozí pořadí je AETR (A: Křidélka, E: Výškovka, T: Plyn, R: Směrovka). Pokud je od každého typu povrchu více než jeden, a pokud nejsou první čtyři kanály pevně nastaveny, viz níže, automaticky se seskupí. Například pro 2 křidélka bude pořadí kanálů AAETR (KKVPS)

První čtyři kanály jsou pevně přirazeny

Pokud je tato možnost povolena, seskupení kanálů se u prvních čtyř kanálů neprovádí. Pokud je pořadí kanálů AETR, pak průvodce vytvoří model vhodný pro stabilizované přijímače SRx. Například model se 2 křidélky, 1 výškovkou, 1 motorem, 1 směrovkou a 2 klapkami bude vytvořen s pořadím kanálů AETRAFF (Křidélko, Výškovka, Plyn, Směrovka, Křidélko, Klapka, Klapka). Pokud tato možnost není povolena, bude pořadí kanálů AAETRFF.

Bezdrátové připojení

Stlačte Režim Bluetooth a zobrazí se dialogové okno se seznamem možností Bluetooth.

Režim bluetooth

V20 Bluetooth modul může pracovat v režimech telemetrie nebo učitel/žák.

Telemetrie

V režimu telemetrie může rádio spolupracovat s aplikací FrSky FreeLink a zobrazovat telemetrické údaje na mobilním telefonu. Aplikaci FreeLink lze také použít ke konfiguraci jiných zařízení, např. stabilizované přijímače.

Učitel/žák

V režimu Učitel/žák lze vysílačku provozovat v režimu Učitel nebo žák a dosáhnout tak funkce Učitel/žák bezdrátově. Viz část Model/Trenér, kde se vysílač konfiguruje jako Master nebo Slave pro aktuálně zvolený model.

Místní název

Jedná se o místní název Bluetooth, který se zobrazí v připojených zařízeních. Výchozí název je FrSkyBT, ale lze jej upravit zde.

Místní adresa

Toto je místní adresa Bluetooth vysílače.

Vzdálená adresa

Po vyhledání a propojení zařízení Bluetooth se zde zobrazí adresa Bluetooth vzdáleného zařízení.

Vyhledat zařízení

Tlačítko [VYHLEDAT] zařízení bude k dispozici, pokud je režim Učitel/žák v režimu učitel (viz část Model / Učitel/žák).

Klepnutím na „Vyhledat zařízení“ přepnete rádio do režimu vyhledávání Bluetooth.

Nalezená zařízení se zobrazí ve vyskakovacím okně s žádostí o výběr zařízení. Vyberte adresu Bluetooth vysílače, který má být použit jako žák.

Info

Na stránce Info se zobrazují informace o firmwaru systému, typu křížového ovladače, verzi firmwaru interního modulu, firmwaru přijímače ACCESS a informace o externím modulu.

Firmware

ETHOS firmware, a typ vysílače (V20).

Verze firmwaru

Aktuální verze a typ firmwaru.

Datum

Datum a čas verze firmwaru.

Křížový ovladač

Nainstalovaná verze Hallova snímače křížového ovladače. ADC je pro analogový převodník.

Interní modul

Podrobnosti o interním VF modulu, včetně verzí hardwaru a firmwaru.

Přijímač

Podrobnosti o spárovaném přijímači jsou uvedeny za interním modulem. Pokud je redundantní přijímač spárován na stejný slot jako hlavní přijímač, zobrazí se na displeji střídavě údaje o obou přijímačích.

Externí modul

Podrobnosti o externím VF modulu (pokud je namontován), včetně verze hardwaru a firmwaru, pokud je k dispozici protokol ACCESS.

Multimoduly nejsou zobrazeny.

Nastavení modelu

Nabídka Nastavení modelu slouží ke konfiguraci specifického nastavení každého modelu. Je přístupná výběrem karty Letadlo na spodní části domovské obrazovky. Naopak nastavení, která jsou společná pro všechny modely, se provádějí v nabídce Systém, která je přístupná výběrem karty Zařízení (viz část Systém).

Přehled

Výběr modelu

Možnost Výběr modelu slouží k vytváření, výběru, přidávání, klonování nebo odstraňování modelů. Slouží také k vytváření a správě složek kategorií modelů specifických pro uživatele.

Upravit model

Možnost Upravit model slouží k úpravě základních parametrů modelu nastavených průvodcem a používá se především k úpravě názvu nebo obrázku modelu. Slouží také ke konfiguraci přepínačů funkcí, které jsou specifické pro daný model.

Letové módy

Letové režimy umožňují nastavit modely pro specifické úlohy nebo chování při letu, které lze volit přepínačem. Například kluzáky mohou být nastaveny na letové režimy, jako je start, rychlost, rychlost a termika. Motorová letadla mohou mít letové režimy pro normální let, vzlet a přistání. Vrtulníky mají režimy jako Normal pro rozjezd a vzlet/přistání, Idle Up 1 pro akrobatické létání a Idle Up 2 pro třeba 3D.

Mixer

V sekci Mixer se nastavují řídící funkce modelu. Umožňuje libovolnou kombinaci mnoha vstupních zdrojů podle potřeby a jejich přiřazení k libovolnému výstupnímu kanálu. Tato část také umožňuje zdroj podmínit definováním výchylek a offsetů, přidáním křivek (např. Expo). Mix lze podřídit přepínači nebo letovým režimům a přidat funkci zpomalení.

Výstupy

Sekce Výstupy je rozhraním mezi „logikou“ nastavení a reálnými servy, vazbami a řídicími prvky, jakož i akčními prvky a senzory. V mixu si nastavíme, co chceme, aby naše různé ovládací prvky dělaly. Tato sekce umožňuje tyto čistě logické výstupy přizpůsobit mechanickým vlastnostem modelu. Zde nastavujeme minimální a maximální rozsahy, reverzy serv nebo kanálu, a upravujeme středový bod serva nebo kanálu pomocí nastavení středu PPM, nebo přidáváme posun pomocí subtrimu. Můžeme také definovat křivku pro korekci případných problémů s reálnou odezvou modelu.

Časovače

Časovače slouží nastavení tří dostupných časovačů.

Trimy

Sekce Trimy umožňuje nastavit režimy trimování, zakázat trimování, povolit rozšířené trimování nebo nezávislé trimování pro každý ze 4 trimovacích přepínačů. Režim trimování konfiguruje jemnost kroků přepínače trimování, od jemného krokování až po hrubé. Dále lze nastavit průběh trimování – od exponenciálního průběhu po vlastní průběh. Normální rozsah trimů je ± 25 %, ale Extended Trims (Rozšířené trimování) umožňuje plný rozsah. Pokud používáte letové režimy, pak funkce Independent Trims (Nezávislé trimy) umožňuje, aby příslušný trim byl nezávislý pro každý letový režim, místo aby byl společný pro všechny letové režimy.

VF Systém

Tato část slouží ke konfiguraci registračního ID vlastníka a interních a/nebo externích RF modulů. Zde se také provádí registrace a párování přijímače a konfigurují se možnosti přijímače.. Registrační ID vlastníka je 8-znakové ID, které obsahuje jedinečný náhodný kód, který lze v případě potřeby změnit. Toto ID se při registraci přijímače stává registračním ID vlastníka. Stejný kód zadejte do pole Registrační ID vlastníka u ostatních vysílačů, se kterými chcete používat funkci Smart Share. Toto je nutné provést před vytvořením modelu, u kterého chcete tuto funkci používat.

Telemetrie

Telemetrie slouží k přenosu informací z modelu zpět do vysílače. Tyto informace mohou být poměrně rozsáhlé a zahrnují RSSI (sílu signálu přijímače) a kvalitu spojení, různá napětí, proudy a veškeré další výstupy ze senzorů, jako je poloha GPS, nadmořská výška atd. Všimněte si, že telemetrické obrazovky jsou nastaveny jako hlavní zobrazení v části Konfigurace obrazovek.

Kontrolní seznam

Sekce Kontrolní seznam slouží k definování výstrah při spuštění, například pro počáteční polohu škrticí klapky, zda je nakonfigurována pojistka proti selhání, polohy potenciometrů a posuvníků a počáteční polohy přepínačů.

Logické přepínače

Logické přepínače jsou virtuální přepínače naprogramované uživatelem. Nejsou to fyzické přepínače, které se přepínají z jedné polohy do druhé, ale lze je použít jako spouštěče programu stejně jako jakýkoli jiný fyzický přepínač. Zapínají a vypínají se na základě vyhodnocení podmínek naprogramování. Mohou používat různé vstupy, jako jsou fyzické spínače, jiné logické spínače a další zdroje, například hodnoty telemetrie, hodnoty kanálů, hodnoty časovačů nebo globální proměnné. Mohou dokonce používat hodnoty vrácené skriptem modelu LUA.

Speciální funkce

Zde lze pomocí přepínačů spouštět speciální funkce, jako je režim Učitel/žák, přehrávání zvukové stopy, hlasový výstup proměnných, záznam dat atd. Speciální funkce slouží ke konfiguraci specifických funkcí modelu.

Křivky

Vlastní křivky lze použít při formátování vstupů, v mixech nebo na výstupech. K dispozici je 50 křivek, které mohou být několika typů (2 až 21bodové, s pevnými nebo uživatelem definovanými souřadnicemi x). V mixu se typicky používá křivka Expo ke zjemnění odezvy kolem středů krížových ovladačů. Křivka může být také použita k vyhlazení mixu kompenzace klapek a výškovky, aby letadlo při použití klapek nestoupalo. Ve výstupech lze použít vyvažovací křivku pro zajištění přesného snímání levé a pravé klapky.

Učitel/žák

Sekce Učitel/žák slouží k nastavení rádia jako Učitel nebo žák v tréninkovém nastavení. Propojení vysílačů může být přes Bluetooth nebo kabel.

Konfigurace zařízení

Konfigurace zařízení obsahuje nástroje pro konfiguraci zařízení, jako jsou senzory, přijímače, senzor paliva, serva a video vysílače.

Výběr modelu

Možnost Výběr modelu je přístupná výběrem možnosti „Výběr modelu“ v nabídce Model. Slouží k výběru aktuálního modelu, přidání nového modelu nebo jeho klonování či odstranění.

Správa složek modelů

ETHOS nyní umožňuje vytvářet vlastní složky modelů, které slouží ke kategorizaci a seskupování modelů. Typické názvy složek modelů mohou být Letadlo, Kluzák, Vrtulník, Kvadrokoptéra, Loď, Auto, Šablona, Archiv atd.

Dokud nevytvoříte a neuspořádáte složky, ETHOS automaticky vytvoří složku [Nezařazeno]. K tomu dojde při aktualizaci na verzi ETHOS 1.1.0 alpha 17 nebo novější, nebo když zkopírujete model ze sítě nebo od kamaráda do složky \Models na SD kartě. ETHOS složku [Nezařazeno] automaticky odstraní, pokud ji již nepotřebuje.

Chcete-li vytvořit první složku, klepněte na [+] vpravo od štítku [Nezařazeno]. Do dialogového okna [Vytvořit složku] zadejte název a klepněte na tlačítko [OK]. Názvy složek mohou mít maximálně 15 znaků. Postup opakujte pro další kategorie. Všimněte si, že tyto složky se na kartě SD zobrazí jako podsložky ve složce \Models.

Složky kategorií modelů jsou řazeny abecedně, ale složka [Nezařazeno] se v seznamu zobrazí vždy jako poslední.

Klepnutím na název složky se zobrazí dialogové okno umožňující složku přejmenovat nebo odstranit. Pokud se ve složce, která se odstraňuje, nacházely modely, ETHOS je automaticky umístí do složky [Nezařazeno].

Přesun modelů do jiné složky

Chcete-li model přesunout do jiné složky, klepněte na ikonu modelu a v dialogovém okně vyberte možnost [Změnit složku].

Přidání nového modelu

Chcete-li vytvořit nový model, vyberte kategorii modelu, pod kterou chcete model vytvořit, a poté klepnutím na ikonu [+] spusťte průvodce vytvořením modelu. (Možná budete muset nejprve vytvořit Kategorie modelu, viz výše.)

Vyberte typ modelu, který chcete vytvořit, a postupujte podle pokynů.

K dispozici jsou průvodci pro:

 • Letadlo
 • Větroň
 • Vrtulník
 • Multirotor
 • Ostatní

Průvodci vám pomohou se základním nastavením pro daný typ modelu. Všimněte si, že názvy modelů mohou mít maximálně 15 znaků.

Berte prosím na vědomí, že nastavení výškovky lze dosáhnout vytvořením nového modelu letadla se 2 křidélky a bez ocasních ploch a směšování výškovky se vytvoří automaticky. Výchozí výchylky mixu jsou 50 %, což dává celkem 100 %, pokud jsou křidélka i výškovka použity současně.

Vytvořený model se zobrazí ve složce kategorie modelu definované uživatelem, která byla aktivní při spuštění průvodce, a v rámci každé skupiny bude seřazen podle abecedy.

Například průvodce Letadlo vám pomůže se základním nastavením modelu s pevným křídlem. Provede vás řadou kroků ke konfiguraci základního nastavení modelu a umožní vám zvolit počet motorů/motorů, křidélek, klapek, typ ocasu (např. tradiční s výškovkou a směrovkou nebo V-ocas). Nakonec vás vyzve k pojmenování modelu a volitelně k připojení jeho obrázku. (Zpracovaný příklad naleznete v části Základní letoun s pevným křídlem v sekci Výukové programy).

Výběr modelu

Klepnutím na „Výběr modelu“ zobrazíte seznam svých modelů.

Rychlý výběr

Dlouhým dotykem nebo dlouhým podržením klávesy [ENTER] na ikoně modelu získáte možnost okamžitě přepnout na tento model.

Nabídka správy modelů

Klepnutím na model jej zvýrazníte a dalším klepnutím na něj vyvoláte nabídku správy modelu.

Možnosti v nabídce správy modelu:

 • Klepnutím na „Nastavit aktuální model“ nastavíte zvýrazněný model jako aktuální model.
 • Můžete model naklonovat, čímž se model zduplikuje. Upozorňujeme, že při klonování modelu přidělí systém ETHOS klonu nové číslo přijímače. Pokud mu dáte staré číslo přijímače, bude fungovat, není třeba ho znovu vázat.
 • Změníte složku modelu.
 • Případně můžete model smazat. Všimněte si, že možnost Smazat se zobrazí pouze v případě, že vybraný model není aktuálním modelem.

Úprava modelu

Možnost Úprava modelu slouží k úpravě základních parametrů modelu nastavených průvodcem.

Název, obrázek

Model lze přejmenovat nebo mu přiřadit či změnit obrázek. Při vyhledávání obrázku se zobrazí náhled miniatury, který usnadní vyhledání správného obrázku.

Typ modelu

Změna typu modelu způsobí resetování všech mixů.

Přiřazení kanálů

Změna typu ocasní plochy nebo výkyvné desky vrtulníku způsobí vynulování všech mixů. U ostatních kanálů lze počet přiřazených kanálů změnit nebo zrušit jejich přiřazení.

Spínače funkcí

Šest funkčních přepínačů je k dispozici všude tam, kde se nacházejí parametr Aktivní stav.

Konfigurace

Mohou být nakonfigurovány takto:

 • 6polohový přepínač s vypnutím

Stlačením libovolného přepínače ho přepnete do stavu zapnuto. Pokud ale zapnutý přepínač stisknete znovu, všech 6 přepínačů bude přepnuto do stavu OFF.

 • 6-POS

Stisknutím libovolného funkčního spínače se tento spínač zapne, dokud se nestiskne jiný funkční spínač, který zapne nově stisknutý spínač.

 • 2×3polohový přepínač

Rozdělí 6 přepínačů do skupin po 3. Každá skupina může mít ve stavu Zapnuto právě jeden přepínač.

 • 6×2polohový přepínač

Rozdělí všechny přepínače na samostatně nezávisle přepnutelné.

 • Momentový

Rozdělí 6 funkčních přepínačů na 6 momentových. Pokud nedržíte tyto přepínače stisknuté, jejich stav je Zapnuto.

 • Stálý

Pokud je povoleno, přepínače si zapamatují poslední stav před restartem nebo vypnutím vysílače.

Analogové filtry

Pomocí tohoto nastavení lze zapnout/vypnout filtr analogově-digitálního převodníku pro daný model. To může zlepšit chvění kolem středové polohy křížových ovladačů. Výchozí hodnota je OFF, v takovém případě bude použito globální nastavení.

Všimněte si, že na stránce Hardware v části Analogový filtr je globální nastavení. Toto nastavení modelu je nadřazené globálnímu nastavení.

Lua zdroje

Lua zdroje musí být povoleny, pokud má váš model používat zdroje vytvořené v Lua. Tím je zpřístupníte jako zdroje v programování.

Resetování všech mixů

Povolením Reset všech mixů resetujete všechny mixy.

Letové módy

Letové režimy přinášejí neuvěřitelnou flexibilitu nastavení modelu, protože umožňují nastavit modely pro přepínání volitelných specifických úkolů nebo letových fází. Například kluzáky mohou být nastaveny tak, aby měly přepínatelné režimy jako vzlet, Cruise, rychlostní a termika. Motorová letadla mohou mít letové režimy pro normální přesné létání, vzlet a přistání s nasazenými polovičními nebo plnými klapkami. Vrtulníky mívají režimy jako Normal pro vzlet a přistání, Idle Up 1 pro akrobatické létání a Idle Up 2 pro 3D akrobacii.

Letové režimy pomáhají pilotovi s přepínáním a trimováním letadla v různých fázích letu.

Velká výhoda letových režimů spočívá v tom, že podporují nezávislé trimy a nastavitelné mixy a lze je také použít k povolení linek mixu. Společně tyto funkce umožňují velkou flexibilitu.

Nejsou nastaveny žádné výchozí letové režimy. Klepněte na výchozí letový režim a vyberte Upravit, pokud jej chcete přejmenovat, v opačném případě vyberte Přidat pro nastavení nového letového režimu. Lze mít až 20 letových režimů.

Jméno

Umožňuje pojmenovat letový režim.

Aktivní stav

Při přidávání letového režimu je výchozí aktivní stav neaktivní, tj. „---“. Letové režimy lze ovládat polohami spínače nebo tlačítka, funkčními spínači, logickými spínači, systémovou událostí, jako je ubrání nebo přidržení plynu nebo polohami trimu.

Všimněte si, že výchozí letový režim nemá parametr aktivního stavu, protože je to letový režim, který je vždy aktivní, když není aktivní žádný jiný letový režim. První letový režim, který je zapnutý, je aktivní. Všimněte si, že vždy je aktivní pouze jeden letový režim.

Aktivní letový režim je zobrazen tučně.

Náběh, Sestup

Časy určené pro plynulé přechody mezi letovými režimy.

Trimy

Zobrazuje hodnoty trimování.

Trimy mohou fungovat dvěma způsoby s ohledem na letové režimy.

 • Nezávisle na letovém režimu: S touto volbou trim ovlivní pouze aktivní letový režim. Tato možnost se běžně používá pro trimování výškovky, protože požadovaný trim výškovky se bude typicky lišit pro každý letový režim, například kvůli rozdílům v odklonu křídla. Je to často hlavní důvod pro implementaci letových režimů.
 • Společně pro letové režimy: S touto možností je hodnota trimu pro páku sdílená ve všech režimech letu. To je obvykle vhodné pro trim křidélek, protože tento trim se obvykle neliší v různých režimech letu.

Více podrobností najdete v sekci Trimy.

Po naprogramování se v mixech zobrazí výběr letového režimu. Lze naprogramovat až 100 letových režimů. Jako většina funkcí v ETHOS může uživatel nastavit popisek, názvy letových režimů, jako je Cruise, Speed, Thermal nebo Normal, Take Off, Landing.

Vezměte prosím na vědomí, že při přidávání nového letového režimu do modelu musí být všechny mixy používající letový režim zaškrtnuty pro správnou funkci, protože nový letový režim bude standardně aktivní ve všech mixech využívajících letové režimy. To je problém například při použití Zámku mixu k uzamčení konkrétního kanálu v konkrétním letovém režimu.

Správa letového režimu

Klepnutím na letový režim zobrazíte nabídku, která vám umožní upravovat, kopírovat trimy, přidávat nový letový režim nebo mazat letové režimy.

Pomocí možnosti „Přesunout“ můžete změnit prioritu letového režimu. Priorita letových režimů je ve vzestupném pořadí a první, který má zapnutý, je aktivní.

Mixy

Zde se konfigurují ovládací funkce modelu. Sekce Mixy umožňuje libovolný zdroj vstupu kombinovat a mapovat na kterýkoli z výstupních kanálů podle potřeby. ETHOS má k dispozici 100 mixážních kanálů pro programování vašeho modelu. Obvykle jsou kanály s nejnižším číslem přiřazeny servům, protože čísla kanálů navazují přímo na kanály v přijímači. Interní VF modul vysílače KAVAN V20 má k dispozici až 24 výstupních kanálů.

Kanály Mixu s vyšším číslem lze použít jako „virtuální kanály“ v pokročilejším programování nebo jako skutečné kanály pomocí více RF modulů (interní + externí) a SBus. Pořadí kanálů je věcí osobních preferencí, nebo jej může udávat přijímač. Pro náš příklad použijeme KVPS (Křidélka, Výškovka, Plyn, Směrovka).

Zdroj nebo vstup mixu lze vybrat z analogových vstupů, jako jsou páky, otočné potencimetry a posuvníky; přepínače nebo tlačítka; libovolné definované logické přepínače; trimové spínače; jakékoli definované kanály; gyroskopická osa; trenérský kanál; časovač; telemetrický senzor; systémovou hodnotu, jako je hlavní rádiové napětí nebo napětí baterie RTC; nebo „speciální“ hodnota, jako je „minimum“, „maximum“ nebo 0.

Tato část také umožňuje upravit zdroj definováním vah/poměrů a offsetů a přidáním křivek (např. Expo). Mix může podléhat přepínání, letovým režimům a lze přidat funkci Zpomalení. (Všimněte si, že zpoždění jsou implementována v logických přepínačích, protože s nimi souvisí.) Mixy obsahují informace kontextové nápovědy, které se dynamicky mění, když se dotknete možností mixu. První řádek zobrazuje typ použitého mixu, jako například „Křidélka“, „Výškovka“ nebo „Volný mix“ atd. Lze definovat až 120 řádků mixů.

Pokud byl váš model vytvořen pomocí jednoho z průvodců vytváření modelu, ve funkci „Výběr modelu“ v nabídce Systém, po klepnutí na ‚Mixy‘ se zobrazí křivky základního mixu.

Kromě toho lze přidat nejběžnější předdefinované mixy a také volné mixy, které jsou uživatelsky konfigurovatelné.

Pro každý ovládací prvek/mix je k dispozici jeden řádek mixu, a pro daný mix grafické zobrazení. Chcete-li upravit řádek mixu, dvakrát na něj klikněte pro vyskakovací nabídku, poté vyberte Upravit. Další možnosti jsou přidat nový mix, přepnout na zobrazení seskupení „Zobrazit na kanál“ (popsáno v sekci níže), posunout řádek mixu nahoru nebo dolů, naklonovat mix nebo smazat mix.

Vezměte prosím na vědomí, že neaktivní řádky směšovače jsou zobrazeny šedě.

Rádio si vyžádá potvrzení před smazáním mixu v případě neúmyslného výběru.

Mix křidélek, výškovky a směrovky

Jako příklad použijeme Křidélka, ale mixy Výškovky a Směrovky jsou velmi podobné.

Jméno

Křidélka byla vyplněna jako výchozí název, ale lze jej změnit.

Aktivní stav

Výchozí aktivní stav je „Vždy zapnuto“. Může být nastaveno výběrem z poloh spínače nebo tlačítka, funkčních spínačů, letových režimů, logických spínačů, systémové události, jako je sepnutí nebo přidržení plynu nebo polohy trimu.

Letové režimy

Pokud byly vytvořeny nějaké letové režimy, lze mix nastavit jedním nebo více letovými režimy. Klikněte na ‚Upravit‘ a zaškrtněte políčka u letových režimů, ve kterých musí být tato linka mixu aktivní.

Křivka

Standardní možností křivky je Expo, která má ve výchozím nastavení hodnotu 0, což znamená, že odezva je lineární (tj. žádná křivka). Kladná hodnota změkčí odezvu kolem 0, zatímco záporná hodnota odezvu zostřuje. Může být také vybrána jakákoli dříve definovaná křivka. Výstup mixu bude ovlivněn touto křivkou, nebo lze přidat novou křivku. Můžete zadat více než jednu křivku, každou s podmínkou. Pokud je platná více než jedna podmínka, převládá křivka výše v seznamu. Všimněte si, že má křivka přednost před výchylkami.

Výchylky

Lze definovat více výchylek v závislosti na poloze přepínače, funkčního přepínače, logického přepínače, polohy trimu nebo letového režimu. Pro každou výchylku je přidán řádek. Výchozí váha (tj. první řádek výchylky) je aktivní, pokud není aktivní žádná z ostatních výchylek. Vlevo od definovaných výchylek je malý křížek uvnitř šipky, kterým lze řádek vymazat.

Diferenciace

Diferenciace křidélek (typicky větší dráha křidélek nahoru než dolů) se používá ke snížení nepříznivé výchylky a ke zlepšení ovládacích vlastností. Kladná hodnota bude mít za následek, že křidélka budou mít menší pohyb dolů, jak je vidět na grafu výše. (Výchozí = 0. Rozsah -100+100). Diferenciál na výškovce může být použit pro letadla, která chtějí menší rozsah nahoru a dolu, typicky pro závodní letadla. Pamatujte, že parametr Diferenciace je přítomen pouze v případě, že máte více než jeden kanál křidélek.

Počet kanálů

Počet kanálů určuje, kolik výstupních kanálů je přiděleno. V tomto příkladu byla v průvodci vytvořením modelu konfigurována dvě křidélka.

Výstup1, Výstup2

Průvodce tvorbou modelu přiřadil křidélkům kanály 1 a 2, protože výchozí pořadí kanálů v nabídce Systém – páky bylo nastaveno na KVPS, tedy křidélka, výškovka, plyn, směrovka. Výchozí hodnotu lze v případě potřeby změnit, ale je třeba věnovat pozornost posouzení jakýchkoli dalších dopadů na provedení změny. Všimněte si, že [ENT_long] na zvoleném výstupním kanálu vás přenese přímo na tuto stránku ve výstupech.

Mix plynu

Mix plynu má parametry pro ovládání (Škrtící klapka) a (Zámek plynu). Škrtící klapka je vybavena bezpečnostním blokováním vstupu plynu, zatímco Zámek plynu má jednoduchou funkci zapnutí/vypnutí.

Vstup

Zdroj pro mix plynu lze vybrat zde. Výchozí nastavení je páka plynu, ale lze ji změnit na přepínač, trim, kanál, gyroskopickou osu, kanál trenéra, časovač nebo speciální hodnotu.

Škrticí klapka

Škrticí klapka je vybavena bezpečnostním blokováním vstupu plynu, které zajišťuje, že motor nebo plyn se spustí pouze z nízké polohy plynu.

V kombinaci s Nízkou polohou trimu (viz níže) může být použit pro správu nastavení plynu a volnoběhu na žhavicích nebo plynových modelech.

Aktivní stav: Aktivní stav může být zvolen z poloh spínače nebo tlačítka, funkčních spínačů, letových režimů, logických spínačů nebo poloh trimu.

Sticky: Když je Sticky v poloze ON, výstup kanálu plynu se přepne na hodnotu volnoběhu (výchozí -100 %), jakmile bude funkce škrtící klapka aktivní. Když je Sticky v poloze OFF, jakmile se aktivuje funkce škrticí klapka, výstup kanálu plynu se přepne na hodnotu volnoběhu (výchozí -100%) pouze tehdy, když páka plynu klesne pod hraniční hodnotu (výchozí -85%).

Hraniční hodnota: Hodnota spouštění určuje hodnotu, pod kterou vstup plynu spustí bezpečnostní blokování plynu. Z bezpečnostních důvodů, jakmile se funkce škrticí klapka stane neaktivní, výstup kanálu plynu opustí hodnotu volnoběhu pouze v případě, že vstup plynu byl pod hraniční hodnotou. Tím je zajištěno, že se motor spouští pouze od nízké vstupní hodnoty plynu.

Držení plynu

Držení plynu poskytuje jednoduchou funkci držení plynu bez bezpečnostního blokování vstupu plynu pomocí funkce škrticí klapka výše.

Aktivní stav: Aktivní stav může být zvolen z poloh spínače nebo tlačítka, funkčních spínačů, letových režimů, logických spínačů nebo poloh trimu.

Hodnota: Jakmile se aktivuje funkce držení plynu, nastavení hodnoty se zobrazí na kanálu plynu. U modelů s elektrickým pohonem je hodnota držení plynu normálně (100 %).

Letové režimy

Pokud byly definovány nějaké letové režimy, lze mix podmínit jedním nebo více letovými režimy. Klikněte na ‚Upravit‘ a zaškrtněte políčka u letových režimů, ve kterých musí být tento mix aktivní.

Křivka

Pro úpravu výstupu kanálu škrticí klapky lze definovat křivku. Může být také vybrána jakákoli dříve definovaná křivka.

Váha/Poměr

Nastavit lze různé hodnoty výchylek v závislosti na poloze přepínače, trimu nebo na letovém režimu. Každé nastavení výchylek je na samostatném řádku. Výchozí nastavení výchylek (tj. první řádek) je aktivní pouze, pokud nejsou nastaveny jiné výchylky. Pro smazání nastavené výchylky použijte symbol odstranění (křížek v šipce vlevo). Na ilustračním obrázku výše jsou nastaveny troje výchylky na přepínač SB.

Trim pro nízkou polohu

U žhavicích a spalovacích motorů se pro nastavení volnoběžných otáček používá Nízká poloha trimu. Volnoběžné otáčky se mohou lišit v závislosti na počasí atd., takže je důležité mít způsob, jak nastavit volnoběžné otáčky bez dopadu na polohu plného plynu. Pokud je povolena funkce „Nízká poloha trimu“, plynový kanál přejde do polohy volnoběhu -75 %, když je páka plynu v dolní poloze (viz zobrazení panelu kanálu ve spodní části snímku obrazovky výše). Páčkou trimu plynu lze poté nastavit volnoběžné otáčky mezi -100 % a -50 %. Funkce škrticí klapka pak může být nakonfigurována pro vypnutí motoru pomocí spínače.

Možnost Zobrazit na kanál (seskupení mixu)

U složitých mixů může být obtížné vidět vliv ostatních mixů na konkrétní kanál. Možnost „Zobrazit na kanál“ je zvláště užitečná při ladění vašich mixů, protože všechny mixy, které ovlivňují vybraný kanál, jsou seskupeny.

Chcete-li vidět účinek všech mixů na kanálu Výškovky, klepněte na mix Výškovky a ve vyskakovacím dialogu vyberte „Zobrazit na kanál“..

S tímto rozložením „Zobrazit na kanál“ lze snadno vidět vliv různých mixů ovlivňujících kanál, protože hodnota každého řádku mixu je zobrazena v grafickém i číselném formátu.

Správa zobrazení „Zobrazit na kanál“

a) Přesouvání mezi kanály v „Zobrazit na kanál“

Kliknutím na souhrnný řádek (zvýrazněný výše) sbalíte řádky vedlejšího mixu kanálu. Jak je vidět výše, vedení pomocného mixu pro Výškovku CH2 byla sbalena. Nyní můžete rolovat nahoru nebo dolů a vybrat další kanál, který chcete rozbalit, aby se zobrazily čáry mixu připadající k tomuto kanálu.

b) Přepnutí zpět do zobrazení tabulky

Kliknutím na řádek vedlejšího mixu, například na řádek zvýrazněný výše, se zobrazí vyskakovací dialogové okno, které umožní editaci řádku mixu, přepnutí do zobrazení tabulky nebo odstranění řádku mixu. Výběrem možnosti Zobrazení tabulky se přepnete zpět do normálního zobrazení mixu ve formátu tabulky. Nebo můžete zvýrazněný mix upravit popř. odstranit. Jsme zpět v zobrazení tabulky mixu.

Předdefinované mixy

Knihovna letadel
Volný mix

Funkci Mixu lze nejlépe popsat pomocí volného mixu, který pro ilustraci přidáme k výše uvedeným mixům. Klepněte na libovolný řádek mixu, a z vyskakovací nabídky vyberte „Přidat mix“ pro přidání nového řádku mixu.

Vyberte Volný mix ze seznamu dostupných předdefinovaných mixů v Knihovně mixů.

Dále musí být vybrána pozice pro nový řádek mixu, v tomto příkladu vybrána „Poslední pozice“.

Klepnutím na „Volný mix“ otevřete nabídku úprav.

Vyberte Upravit pro otevření nové obrazovky s podrobnými parametry pro „Volný Mix“. Na displeji grafu vpravo se zobrazí výstup mixu a vliv všech provedených změn nastavení.

Jméno

Pro Volný mix lze zadat příslušný název.

Aktivní stav

Výchozí aktivní stav je „Vždy zapnuto“. Může být ovlivněno výběrem z poloh spínače nebo tlačítka, funkčních spínačů, letových režimů, logických spínačů, systémové události, jako je sepnutí nebo přidržení plynu nebo polohy trimu.

Letové režimy

Pokud byly definovány nějaké letové režimy, lze mix ovlivnit jedním nebo více letovými režimy. Klikněte na ‚Upravit‘ a zaškrtněte políčka u letových režimů, ve kterých má být tento mix aktivní.

Zdroj

Zdroj nebo vstup do tohoto mixu lze vybrat:

a) analogové vstupy jako páky, potenciometry, posuvníky

b) přepínače nebo tlačítka

c) libovolné definované logické spínače

d) trimy

e) jakékoli definované kanály

f) gyro

g) kanál trenéra

h) časovač

i) telemetrický senzor

j) systémová hodnota (např. hlavní rádiové napětí nebo napětí baterie RTC)

k) „speciální“ hodnota, tj. minimum, maximum nebo 0

Řádek mixu bude mít hodnotu zdroje v každém okamžiku jako svůj vstup.

Typ funkce

Typ funkce definuje, jak aktuální řádek mixu interaguje s ostatními na stejném kanálu. Existují tři typy funkcí:

Sloučení

Výstup této linky směšovače bude přidán ke všem ostatním řádkům mixu na stejném výstupním kanálu. Vezměte prosím na vědomí, že sčítací řádky mohou být v libovolném pořadí (A+B+C = C+B+A).

Násobení

Výstup tohoto řádku mixu bude vynásoben výsledkem ostatních řádků mixu nad ní na stejném výstupním kanálu.

Nahrazení

Výstup tohoto mixu nahradí výsledek jakýchkoli jiných mixů na stejném výstupním kanálu.

Zámek

Kanál, který je „zamčený“, nebude nikdy změněn žádným jiným mixem, pokud je aktivní linka zamknutého mixu. (Vhodná alternativa k funkci Override OpenTX.)

Kombinace těchto operací umožňuje vytvářet složité matematické operace.

Křivka

Křivky jsou aplikovány před váhou.

Standardní křivka je možnost Expo, která má ve výchozím nastavení hodnotu 0, což znamená, že odezva je lineární (tj. žádná křivka). Kladná hodnota zmírní odezvu kolem 0, zatímco záporná hodnota odezvu zostří.

Lze také vybrat jakoukoli dříve definovanou křivku. Výstup mixu se pak upraví podle této křivky. Případně lze přidat novou křivku.

U volného mixu a některých dalších mixů můžete zadat více než jednu křivku, každou s určitou podmínkou. Pokud platí více než jedna podmínka, má přednost křivka, která je v seznamu výše.

Offset

Offset posune výstup mixu nahoru nebo dolů o zde zadanou hodnotu offsetu.

Povoleny jsou záporné hodnoty.

Weight up

Výstup mixu v kladném směru bude přepočten podle zde zadané hodnoty váhy. Záporné hodnoty jsou povoleny.

Weight down

Podobně bude výstup mixu v záporném směru přepočten podle zde zadané hodnoty váhy.

Zpomalení ↓ ↑

Reakce výstupu může být s ohledem na změnu vstupu zpomalena. Zpomalení lze použít například pro zpomalení zatahování, které je ovládáno běžným proporcionálním servem.

Hodnota je čas v sekundách, který výstup potřebuje k pokrytí rozsahu -100 až +100 %.

Počet kanálů

Počet kanálů určuje, kolik výstupních kanálů je přiděleno.

Revers

Výstup tohoto mixu může být obrácený nebo invertovaný zapnutím této možnosti. Vezměte prosím na vědomí, že reverzace serva by měla být provedena pod položkou Výstupy. Tato volba slouží ke správnému nastavení logiky mixu.

Výstup

Pro příjem výstupu z tohoto mixu lze vybrat libovolný kanál. Pokud je výše uvedený počet kanálů větší než jedna, musí být pro každý výstup nakonfigurován kanál.

Var (proměnné)

Přiřazuje kanálu hodnotu (nebo zdroj). Lze zadat více vah, z nichž každá je spojena s podmínkou, jako je letový režim, logický přepínač nebo poloha přepínače.

Trim

Mix trimu způsobí, že se ovládací prvek bude chovat jako trim. Má oddělené vstupy nahoru a dolů a stejné režimy trimování jako běžné trimy.

Křidélka, výškovka, směrovka

Viz výše uvedený podrobný popis křidélek, výškovky a směrovky.

Klapky

Mix klapek mixuje vstup do jednoho nebo více kanálů s jednotlivými váhami. Nabízí také možnosti Zpomalení.

Plyn

Mix plynu slouží k ovládání motoru a zahrnuje možnosti škrticí klapka a zámek plynu. Podrobné informace o mixu plynu naleznete výše.

Křidélka do klapek

Tato kombinace se běžně používá u větroňů, aby se klapky pohybovaly společně s křidélky a zvýšila se tak odezva modelu na křidélka.

Křidélka na směrovku

Jeden z nejčastěji používaných mixů pro větroně, který pomáhá modelu koordinovaněji zatáčet.

Vzdušná brzda

Mix Vzdušné brzdy je podobný níže uvedenému mixu Butterfly s tím rozdílem, že je řízen aktivním stavem zapnuto-vypnuto.

Butterfly

Butterfly nebo crow brake se používá k řízení rychlosti klesání letadla. Křidélka jsou nastavena tak, aby šla mírně nahoru, zatímco klapky jdou hodně dolů. Tato kombinace vytváří velký odpor vzduchu a je velmi účinná pro brzdění, a proto je ideální pro řízení postupu na přistání. Vstup je obvykle nastaven na posuvníku (nebo na plynové páce u kluzáku).

Kompenzace je při použití Butterfly mixu nutná také u výškovky, aby se větroň tzv. vět

Camber

Mix Camber je funkčně stejný jako mix Butterfly, ale obvykle se používá k aplikaci určitého zakřivení na plochy křídla pro zvýšení vztlaku.

Klapky do výškovky

Mix klapek a výškovky je užitečný pro kompenzaci klapek, podélného sklonu a šikmých ploch, kde je vyžadována vlastní kompenzační křivka.

Výškovka na Camber

Tento mix je známý také pod názvem Snap Flap a při použití výškovky přidává křídlu výchylku. To umožňuje křídlu účinněji vytvářet vztlak, při náklonu letadla.

Směrovka do křidélek

Tento mix se používá proti vychýlení způsobenému směrovkou při nožovém letu.

Směrovka do výškovky

Tento mix může pomoci zlepšit nožový let v případě problémů se spojením.

Snap Roll

Snap roll je manévr automatické rotace při zastavení. Při snapu je jedno křídlo zastaveno, zatímco druhé je zrychlováno kolem osy náklonu. Tím se vytvoří náhlé zrychlení náklonu, kterého nelze dosáhnout pouhým zadáním křidélek. Pro dosažení tohoto stavu v modelu je třeba zadat několik vstupů, včetně výškovky, směrovky a křidélek. Například můžete provést vnitřní levý záběr tak, že naprogramujete mix tak, aby současně aplikoval výškovku, levé kormidlo a levé křidélko po dobu 1 až 2 sekund. Z manévru se zotavíte tak, že neutralizujete řídicí páky a okamžitě přidáte pravou směrovku, abyste korigovali ztrátu směru.

Plyn do výškovky

Tato kombinace umožňuje kompenzaci výškovky pro letadla, která mění náklon při změně plynu.

Plyn do směrovky

Tato směs pomůže letadlu letět rovně při plném plynu; obecně je potřebná při letu vertikálně vzhůru.

Test mix

Tento mix je skvělý pro testování serv. Obsahuje nastavení rozsahu a také funkce Zpomalení.

Offset

Běžná aplikace je u klapek, kde je dráha serva posunuta v jednom směru, aby se maximalizovala dráha klapek směrem dolů. Výsledkem je, že klapky jsou v neutrální poloze serva v polovině dráhy dolů. Mix Offset pak lze použít k tomu, aby se klapky dostaly do polohy „neutrální polohy“, když je výstup mixu klapek nulový.

Knihovna větroňů

Volný mix

Viz popis volného mixu v části Knihovna letadel výše.

Var (proměnné)

Přiřazuje kanálu hodnotu (nebo zdroj). Lze zadat více vah, z nichž každá je spojena s podmínkou, jako je letový režim, logický přepínač nebo poloha přepínače.

Trim

Mix Trim způsobí, že se ovládací prvek bude chovat jako trim. Má oddělené zdroje nahoru a dolů a stejné režimy trimování jako běžné trimy.

Křidélka, výškovka, směrovka

Viz výše uvedený podrobný popis křidélek, výškovky a směrovky.

Klapky

Mix klapek smíchá vstup do jednoho nebo více kanálů s jednotlivými váhami. Nabízí také možnosti Zrychlení a zpomalení.

Plyn

Mix plynu slouží k ovládání motoru a zahrnuje možnosti Throttle Cut a Throttle Hold. Podrobné informace o mixu plynu naleznete výše.

Křidélka do klapek

Tato kombinace se běžně používá u větroňů, aby se klapky pohybovaly společně s křidélky a zvýšila se tak odezva modelu na křidélka.

Křidélka na směrovku

Jeden z nejčastěji používaných mixů pro větroně, který pomáhá modelu koordinovaněji zatáčet.

Vzdušná brzda

Mix Vzdušné brzdy je podobný níže uvedenému mixu Butterfly s tím rozdílem, že je řízen aktivním stavem zapnuto-vypnuto.

Butterfly

Butterfly nebo crow brake se používá k řízení rychlosti klesání letadla. Křidélka jsou nastavena tak, aby šla mírně nahoru, zatímco klapky jdou hodně dolů. Tato kombinace vytváří velký odpor vzduchu a je velmi účinná pro brzdění, a proto je ideální pro řízení postupu na přistání. Vstup je obvykle nastaven na posuvníku (nebo na plynové páce u kluzáku).

Kompenzace je nutná také u výškovky, aby se větroň „nenafukoval“.

Camber

Mix Camber je funkčně stejný jako mix Butterfly, ale obvykle se používá k aplikaci určitého zakřivení na plochy křídla pro zvýšení vztlaku.

Klapky do výškovky

Mix klapek a výškovky je užitečný pro kompenzaci klapek, podélného sklonu a šikmých ploch, kde je vyžadována vlastní kompenzační křivka.

Výškovka na Camber

Tento mix je známý také pod názvem Snap Flap a při použití výškovky přidává křídlu výchylku. To umožňuje křídlu účinněji vytvářet vztlak, při náklonu letadla.

Směrovka do křidélek

Tento mix může být použit proti vychýlení způsobenému směrovkou.

Směrovka do výškovky

Tento mix může pomoci při problémech se spojením. Lze ji také použít pro přidání diferenciální funkce V-ocas.

Plyn do výškovky

Tento mix umožňuje kompenzaci výškovky u letadel, která mění náklon při změně plynu.

Plyn do směrovky

Tato směs pomůže letadlu letět rovně při plném plynu; obecně je potřebná při letu vertikálně vzhůru.

Test mix

Tento mix je skvělý pro testování serv. Obsahuje nastavení rozsahu a také funkce Zpomalení.

Offset

Běžná aplikace je u klapek, kde je dráha serva posunuta v jednom směru, aby se maximalizovala dráha klapek směrem dolů. Výsledkem je, že klapky jsou v neutrální poloze serva v polovině dráhy dolů. mix Offset pak lze použít k tomu, aby se klapky dostaly do polohy „neutrální polohy“, když je výstup mixu klapek nulový.

Knihovna Heli

Volný mix

Viz popis Volný mix v části Knihovna letadel výše.

Var (proměnné)

Přiřazuje kanálu hodnotu (nebo zdroj). Lze zadat více vah, z nichž každá je spojena s podmínkou, jako je letový režim, logický přepínač nebo poloha přepínače.

Trim

Mix trimů zajišťuje, že se ovládací prvek chová jako trim. Má oddělené zdroje nahoru a dolů a stejné režimy trimování jako běžné trimy.

Křidélka, výškovka, směrovka

Viz výše uvedený podrobný popis směsi křidélek, výškovky a směrovky.

Kolektiv

Mix kolektivu míchá řízení kolektivu (výchozí páka plynu) s kanálem kolektivu. Běžně je to kanál 6.

Letový režim

Používá se k řízení letového režimu řídicí jednotky FBL na Heli. Může to být Normal/Idle Up 1/Idle Up 2 nebo například Beginner/Sport/3D.

Plyn

Slouží k ovládání motoru a zahrnuje možnosti škrticí klapka a zámek plynu. Podrobné informace o mixu plynu naleznete výše.

Gyro

Slouží k nastavení zesílení řídicí jednotky FBL, která například může záviset na letovém režimu. Kanál gyroskopu je obvykle kanál 5.

Kolektiv na směrovku

Slouží k mixování kolektivu na kanál směrovky.

Test mix

Tento mix je skvělý pro testování serv. Obsahuje nastavení rozsahu a také funkce Zpomalení.

Offset

Slouží k přidání pevné hodnoty do mixu, pokud je požadován Offset.

Knihovna multikoptéry

Volný mix

Viz popis Volný mix v části Knihovna letadel výše.

Var (proměnné)

Přiřazuje kanálu hodnotu (nebo zdroj). Lze zadat více vah, z nichž každá je spojena s podmínkou, jako je letový režim, logický přepínač nebo poloha přepínače.

Bočení, klopení, otáčení

Tyto mixy jsou podobné mixům křidélek, výškovky a směrovky. Viz výše uvedený popis.

Letový režim

Používá se k řízení letového režimu řídicí jednotky FBL na Heli. Může to být Normal/Idle Up 1/Idle Up 2 nebo například Beginner/Sport/3D.

Plyn

Slouží k ovládání motoru a zahrnuje možnosti Throttle Cut a Throttle Hold. Podrobné informace o mixu plynu naleznete výše.

Test mix

Tento mix je skvělý pro testování serv. Obsahuje nastavení rozsahu a také funkce Zpomalení.

Offset

Slouží k přidání pevné hodnoty do mixu, pokud je požadován Offset.

Výstupy

Sekce Výstupy je rozhraním mezi „logikou“ nastavení a reálným systémem se serva, vazbami a řídicími plochami, jakož i akčními členy a snímači. V mixu jsme nastavili, co chceme, aby naše různé ovládací prvky dělaly. Tato sekce umožňuje tyto čistě logické výstupy přizpůsobit mechanickým vlastnostem modelu. Zde nastavujeme minimální a maximální hody, reverzaci serva nebo kanálu a upravujeme středový bod serva nebo kanálu pomocí nastavení středu PPM nebo přidáváme posun pomocí subtrimu. Můžeme také definovat křivku pro korekci případných problémů s odezvou v reálném čase. Pomocí křivky lze například zajistit přesné nastavení levé a pravé klapky. Různé kanály jsou výstupy, například CH1 odpovídá zástrčce serva č. 1 na vašem přijímači (s výchozím nastavením protokolu).

Na obrazovce Výstupy se zobrazují dva sloupcové grafy pro každý kanál. Spodní (zelený) sloupec ukazuje hodnotu mixu pro daný kanál, zatímco horní (oranžový) sloupec ukazuje skutečnou hodnotu (v % i µS) výstupu, která je odeslána do přijímače. Ve výše uvedeném příkladu vidíte, že hodnoty mixu i výstupu pro kanál CH4 Plyn jsou na 100 %.

Kanály, které nejsou výstupem do RF modulu, jsou zobrazeny s tmavším pozadím. Ve výše uvedeném příkladu je vysíláno všech osm kanálů, takže mají světlejší šedé pozadí.

Poznámka: Pro rychlý přístup k této obrazovce monitoru se dlouhým stisknutím klávesy enter z obrazovky Mix a obrazovky Letové režimy přejde na obrazovku Výstupy.

Nastavení výstupů

Klepněte na výstupní kanál, který chcete upravit nebo zkontrolovat.

Náhled kanálu

V horní části obrazovky Nastavení výstupů se zobrazí náhled kanálu. Hodnota mixu je zobrazena zeleně, zatímco hodnota výstupu kanálu je zobrazena oranžově (výchozí motiv). Malá bílá značka označuje bod 100 %.

Jméno

Jméno může být upraveno.

Invertovat

Invertuje výstup kanálu, obvykle pro obrácení směru serva.

Min/Max

Nastavení min a max kanálu jsou „tvrdé“ limity, tj. nikdy je nelze zrušit. Měly by být nastaveny tak, aby nedocházelo k mechanickému blokování. Všimněte si, že slouží jako zesílení nebo „koncový bod“ pro nastavení. Snížením těchto limitů se sníží vrh, nikoliv vznik ořezu.

Všimněte si, že výchozí hodnota limitů je +/- 100,0 %, ale lze je zde zvýšit až na +/- 150,0 %.

Varování: Při používání redundantního systému zahrnujícího SBUS nejsou možné servo pohyby přesahující okolo +/- 125 %. Pokud je na hlavním přijímači, který řídí výstupy PWM, využito více jak 125 % a tento přijímač přejde do režimu Fail-safe, jsou servo pohyby (přijímány z redundantního přijímače prostřednictvím SBUS) omezeny na 125 %. Zejména pokud je výstup na hlavním přijímači vyšší než 125 %, pak se v okamžiku přepnutí na redundantní přijímač výstup změní na 125 %.
Center/subtrim

Slouží k zavedení offsetu na výstupu. Obvykle se používá k vycentrování ramene serva. Všimněte si, že koncové body nejsou ovlivněny.

Varování: Nepoužívejte subtrim k přidávání velkých offsetů - do odezvy serva se zabuduje velké množství diferenciálu. Správný způsob je přidat offsetový mix.
PWM center

Jedná se o podobnou funkci jako subtrim s tím rozdílem, že nastavení provedené v tomto místě posune celé pásmo pohybu serva (včetně tvrdých limitů). Tato úprava nebude na monitoru kanálů viditelná, protože se provádí v servu. Výhodou použití PWM Center pro mechanické centrování řídicí plochy je, že se tím oddělí funkce centrování od funkce trimování.

Křivka

Umožňuje vybrat křivku Expo nebo vlastní křivku pro přizpůsobení výstupu. Vyskakovací okno umožňuje buď vybrat existující křivku, nebo přidat novou křivku.  Po konfiguraci křivky je přidáno tlačítko Upravit, abyste mohli křivku snadno upravit.

Křivky představují rychlejší a flexibilnější způsob konfigurace středu a min/max limitů výstupů a získáte pěkný grafický přehled. Pro většinu výstupů použijte 3bodovou křivku, ale pro věci, jako je druhé křidélko a klapka, použijte 5bodovou křivku, abyste mohli synchronizovat chod v 5 bodech. Při použití křivky je dobré ponechat hodnoty Min, Max a Subtrim na hodnotách -100, 100 a 0 (nebo -150, 150 a 0, pokud používáte rozšířené limity).

Zpomalení/Zrychlení

Reakce výstupu může být s ohledem na změnu vstupu zpomalena. Zpomalení lze použít například pro zpomalení zatahování, které je ovládáno běžným proporcionálním servem. Hodnota je čas v sekundách, který výstup potřebuje k pokrytí rozsahu -100 až +100 %.

Zpoždění

Upozorňujeme, že v části Logic ké spínače je k dispozici funkce zpoždění.

Časovače

K dispozici jsou 3 plně programovatelné časovače.

Dotykem na libovolný řádek časovače se zobrazí vyskakovací okno s možnostmi resetování nebo úpravy daného časovače, přidání nového časovače nebo přesunutí či zkopírování/vložení časovače.

Jméno

Umožňuje pojmenovat časovače.

Mód

Časovač může odpočítávat nahoru nebo dolů.

Hodnota alarmu/spuštění

Pokud byl časovač nastaven na počítání nahoru, parametr Počáteční hodnota nastavuje hodnotu alarmu, při které časovač spustí nakonfigurované výstrahy.

Pokud byl časovač nastaven na odpočítávání, parametr Hodnota alarmu nastavuje počáteční hodnotu, od které se časovač odpočítává. Když dosáhne nuly, spustí se nakonfigurované výstrahy.

Zvuk

Určuje, zda je upozornění na odpočítávání ztlumené, nebo zda se jedná o pípnutí či vyslovenou hodnotu. Pokud je režim zvuku = pípnutí, po vypršení časovače se ozve delší pípnutí.

Haptika

Povoluje haptickou zpětnou vazbu, která signalizuje, že časovač vypršel.

Spuštění odpočtu

Hodnota časovače, od které začíná výstraha daného odpočtu.

Krok odpočtu

Interval, v jakém jsou výstrahy odpočtu prováděny.

Zvukový soubor časovače

Lze vybrat zvukový soubor, který se přehraje po uplynutí časovače.

Aktivní stav

Pokud je časovač spuštěn, má následující možnosti:

Vždy zapnutý

Počítá neustále.

Plyn absolutně

Časovač se spustí vždy, když plyn není v poloze volnoběhu.

Procento plynu

Časovač počítá nahoru/dolů jako procento plného rozsahu páčky.

Spoušť plynem

Spouštěč plynu spustí časovač při prvním přidání plynu.

Pozice přepínače

Časovač může být také aktivován polohou přepínače.

Pozice logického přepínače

Časovač může být také aktivován polohou logického přepínače.

Reset

Časovač lze resetovat pomocí poloh spínačů, funkčních spínačů, logických spínačů nebo poloh trimů. Všimněte si, že časovač bude držen v režimu resetování, dokud bude platit podmínka Reset.

Trvalý

Nastavení možnosti Trvalý na hodnotu Zapnuto umožňuje uložit hodnotu časovače do paměti, když je rádio vypnuto nebo když se změní model, a při dalším použití modelu se znovu načte.

Trimy

Sekce Trimy umožňuje nastavit režimy trimování, zakázat trimování, povolit rozšířené trimování nebo nezávislé trimování pro každý ze 4 trimovacích přepínačů.

K dispozici jsou čtyři sady nastavení trimů, jedna sada pro každou páku. Můžete například nastavit nezávislé trimy výškovky pro každý letový režim, zatímco trimy křidélek a směrovky ponecháte společné nebo kombinované.

Rozsah trimů

Výchozí rozsah trimování je +/- 25 %. Rozsah lze změnit tak, aby pokrýval až plný rozsah 100 %. Při této volbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože příliš dlouhé držení trimovacích klapek může přidat tolik trimu, že se model stane neovladatelným.

Krok trimu

Parametr krok trimování umožňuje vypnout, nebo nastavit velikost kroku trimovnání, od velmi jmeného přes střední po hrubé, nebo exponenciální. Nastavení Exponenciální poskytuje jemné kroky blízko středu a hrubé kroky dále od středu. Vlastní umožňuje zadat krok trimování v procentech.

Nezávislý trim pro letový mód

Pokud používáte letové módy, pak toto nastavení umožňuje, aby byl příslušný trim nezávislý pro každý letový mód a nebyl společný pro všechny letové módy.

Křížové trimování

Pro kažkou přepínač trimování lze nastavit křížové trimování, takže lze nastavit který přepínač se má použít pro danou páku.

VF systém

V této sekci lze nastavit Registrační ID vlastníka, interní/externí VF modul.

Registrační ID vlastníka

Jedná se 8-znakové ID, obsahuje jedinečný náhodný kód, který lze podle potřeby měnit. Toto ID se se stane registračním ID vlastníka při registraci přijímače (viz níže). Zadejte stejný kód ID vlastníka u ostatních vysílačů, u kterých chcete používat funkci Smart Share. To je nutné provést před vytvořením modelu, na kterém jej chcete použít.

Interní modul

Přehled

Interní VF modul V20 TW-ISRM je pokročilá konstrukce využívající 2,4GHz simultánní dvoufrekvenční přenosový systém s plnou podporou telemetrie. Podporuje 3 přenosové režimy ACCESS,  ACCST D16 a Twin 2,4GHz.

Režim ACCESS

V režimu ACCESS pracují dvě vysokofrekvenční pásma 2,4G v tandemu s jednou ovládací sadou ACCESS. Mohou být až tři přijímače 2,4G registrované a spárované. V režimu ACCESS s kombinací přijímačů 2,4G je spojení telemetrie aktivní současně. Vezměte prosím na vědomí, že pásmo 2,4G podporuje 24 kanálů.

K dispozici je nová funkce zdroje telemetrického přijímače ETHOS s názvem RX. RX udává číslo aktivního přijímače odesílající telemetrická data. RX je dostupný údaj v telemetrii jako každý jiný senzor pro zobrazení dat v reálném čase, logické přepínače, speciální funkce, a záznam dat.

Režim  ACCST D16

V režimu ACCST D16 se TW-ISRM stává jediným vysílačem 2,4GHz.

Režim TW (Twin)

V režimu TW je TW-ISRM v módu dlouhého dosahu s nízkou odezvou využívající 2,4GHz simultánní dvoufrekvenční přenosový systém pro funkci s přijímači Twin. Tento režim podporuje 24 kanálů na obou pásmech.

Status

Interní modul lze zapnout nebo vypnout.

Typ

Režim přenosu interního VF modulu. Model V20 pracuje v pásmu 2,4 GHz. Režim musí odpovídat typu podporovanému přijímačem, jinak se model nespojí! Po změně režimu pečlivě zkontrolujte provoz modelu (zejména Fail-safe!) a plně ověřte, že všechny kanály přijímače fungují podle určení.

Typ: ACCESS

ACCESS mění způsob, jakým jsou přijímače spárovány a připojeny s vysílačem. Proces je rozdělen do dvou fází. První fází je registrace přijímače k rádiu nebo rádiím, se kterými má být používán. Registraci je třeba provést pouze jednou mezi každou dvojící přijímač/vysílač. Po registraci lze přijímač bezdrátově spárovat, nebo případně znovu spárovat s kterýmkoli rádiem, s nímž je registrován, aniž by bylo nutné použít párovací tlačítko na přijímači.

Při výběru režimu ACCESS je třeba nastavit následující parametry:

Stav

Povolení nebo zakázání modulu 2.4G VF.

2.4G anténa

Vyberte interní nebo externí anténu (na konektoru ANT1). Přestože má VF modul vestavěnou ochranu, je vhodné se před výběrem možnosti Externí anténa ujistit, že byla namontována externí anténa. Uvědomte si, že výběr antény se provádí pro každý model zvlášť, takže při každé změně výběru modelu systém ETHOS nastaví režim antény pro daný model.

První fáze: Registrace

a) Zahajte proces registrace výběrem možnosti [Registrovat]. Zobrazí se okno se zprávou „Čekám na přijímač“ s opakujícím se hlasovým upozorněním „Registrace“.

b) Podržte stisknuté párovací tlačítko, zapněte přijímač a počkejte, až se rozsvítí červené a zelené LED.

c) V této fázi lze nastavit reg. ID a UID:

RID: ID registrace je na úrovni vlastníka nebo vysílače. Mělo by se jednat o jedinečný kód pro váš vysílač KAVAN V20 a vysílače, které se budou používat s funkcí Smart Share. Ve výchozím nastavení odpovídá hodnotě v nastavení Registrační ID vlastníka popsaném výše na začátku této části, ale lze jej zde upravit. Pokud mají dva vysílače stejné ID, můžete mezi nimi sdílet přijímače (se stejným číslem přijímače pro daný model) jednoduše pomocí procesu sdílení.

Název RX: Název se vyplňuje automaticky, ale v případě potřeby jej lze změnit. To může být praktické, pokud používáte více než jeden přijímač a potřebujete si při pozdějším párování zapamatovat, že například RX4R1 je pro Ch1-8 nebo RX4R2 je pro Ch9-16 nebo RX4R3 je pro Ch17-24.

UID se používá k rozlišení více přijímačů používaných současně v jednom modelu. Pro jeden přijímač může být ponechána výchozí hodnota 0. Pokud má být v jednom modelu použit více než jeden přijímač, je třeba změnit UID, obvykle 0 pro Ch1-8, 1 pro Ch9-16 a 2 pro Ch17-24. Upozorňujeme, že toto UID nelze z přijímače zpětně přečíst, proto je dobré přijímač označit.

d) Stisknutím tlačítka [Registrovat] dokončete. Zobrazí se dialogové okno „Registrace v pořádku“. Stiskněte tlačítko [OK] pro pokračování.

e) Vypněte přijímač. V tomto okamžiku je přijímač zaregistrován, ale pro jeho použití je ještě třeba jej spárovat s vysílačem. Nyní je připraven k párování.

Druhá fáze: ID modelu, rozsah kanálů, párování a možnosti modulů

ID modelu

Při vytváření nového modelu se automaticky přidělí ID modelu. ID modelu musí být jedinečné číslo, protože funkce Smart Match zabezpečuje, že bude spárování pouze se shodným ID modelu. Toto číslo je při vázání odesláno přijímači, takže ten pak bude reagovat pouze na číslo, se kterým byl spárován. ID modelu lze změnit ručně. Všimněte si také, že ID modelu se změní při klonování modelu.

Rozsah kanálů

Protože ACCESS podporuje 24 kanálů, pro nastavovaný přijímač obvykle vybíráte Ch1-8, Ch1-16, Ch9-16 nebo Ch17-24. Všimněte si, že Ch1-16 je výchozí nastavení.

Volba rozsahu kanálů vysílače má také vliv na rychlost přenosu dat. Osm kanálů se vysílá každých 7 ms. Pokud používáte více než 8 kanálů, pak jsou rychlosti aktualizace kanálů následující:

Rozsah kanálů Rychlost přenosu dat Poznámky
1-24 21 ms Ch1-8, poté Ch9-16, poté Ch17-24 zasíláné střídavě
1-16 14 ms Ch1-8, Ch9-16, zasílané střídavě
1-8 7 ms Ch1-8
Závodní mód 4 ms Pouze digitální serva

Závodní mód

Závodní mód nabízí velmi nízkou latenci 4 ms u přijímačů RS.

Pokud je rozsah kanálů nastaven na Ch1-8, je možné vybrat zdroj (např. přepínač), který zapne režim Race Mode. Jakmile je přijímač RS spárován (viz níže) a je povolen závodní režim, musí být přijímač RS znovu zapnut, aby se závodní režim projevil.

Párování

Párování přijímače umožňuje, aby byl registrovaný přijímač spárován s jedním z vysílačů, s nimiž byl registrován ve fázi 1, a poté bude reagovat na tento vysílač, dokud nebude znovu spárován s jiným vysílačem. Před létáním s modelem nezapomeňte provést kontrolu dosahu!

Pozor: Párování neprovádějte s připojeným elektromotorem nebo s běžícím spalovacím motorem.
 1. Vypněte napájení přijímače
 2. Zkontrolujte, zda jste v režimu ACCESS.
 3. RX 1 [Párování]: Zvolením možnosti [Párování] zahájíte proces párování. Každých několik sekund se ozve hlasové upozornění „Párování“, které potvrdí, že jste v režimu párování. Na vyskakovacím okně se zobrazí zpráva „Čekání na přijímač...“.
 4. Zapněte přijímač, aniž byste drželi párovací tlačítko. Zobrazí se okno se zprávou „Výběr zařízení“ a název přijímače, který jste právě zapnuli.
 5. Přejděte na název přijímače a vyberte jej. Zobrazí se okno se zprávou, že párování proběhlo úspěšně.
 6. Vypněte vysílač i přijímač.
 7. Zapněte vysílač a poté přijímač. Pokud na přijímači svítí zelená LED a červená LED nesvítí, je přijímač propojen s vysílačem. Párování přijímače a vysílače nebude nutné opakovat, pokud jeden z nich nebude vyměněn.

Přijímač bude ovládán (bez vlivu jiných vysílačů) pouze vysílačem, ke kterému je spárovaný.

Vedle vybraného přijímače RX1 se nyní zobrazí jeho název:

Přijímač je nyní připraven k použití.

V případě potřeby opakujte pro přijímač 2 a 3.

Informace o RSSI naleznete také v části Telemetrie.

Přidání záložního přijímače

Druhý přijímač může být spárován na nevyužitý slot, např. RX2 nebo RX3, aby byla zajištěna záloha v případě problémů s příjmem.

 1. Připojte port SBUS Out záložního přijímače k portu SBUS IN hlavního přijímače.
 2. Zapněte přijímače (záložní přijímač může být napájen přes kabel SBUS).
 3. Proveďte registraci nového přijímače.
 4. Vypněte přijímače.
 5. Klepněte na "Párování" na řádku RX2 nebo RX3.
 6. Zapněte přijímače.
 7. Vyberte záložní přijímač R9.
 8. Stlačte OK. Ujistěte se, že na záložním přijímači svítí zelená LED dioda. Záložní přijímač je nyní spárován.
 9. Nyní se zobrazí seznam záložních přijímačů.
Poznámka: Ačkoli je možné spárovat hlavní i záložní přijímač se stejným UID při jejich samostatném zapnutí, nebudete mít přístup k možnostem Rx, pokud jsou oba přijímače zapnuté.

Nastavení - Možnosti přijímače

Klepněte na tlačítko Nastavit vedle položky RX 1, 2 nebo 3 a zobrazte položku Možnosti přijímače:

Možnosti

Telemetrie 25mW: Zaškrtávací políčko pro omezení výkonu telemetrie na 25mW (normálně 100mW), které může být vyžadováno například v případě, že serva jsou rušena VF vysíláním v jejich blízkosti.

Vysoká rychlost PWM: Rychlost obnovovací frekvence řídícího impulzu servopohonu je zcela určena přijímačem.  Toto zaškrtávací políčko umožňuje rychlost aktualizace PWM 7 ms (oproti 18 ms standardně). Ujistěte se, že vaše serva tuto rychlost obnovovací frekvence řídícího impulzu zvládnou.

Podrobnosti o rychlosti obnovovací frekvence nastavené na vysílači naleznete v části Rozsah kanálů (vysílač).

Port: Umožňuje vybrat SmartPort na přijímači, který bude používat protokol S.Port, F.Port nebo FBUS (F.Port2). Protokol F.Port byl vyvinut společně s týmem Betaflight za účelem integrace oddělených signálů SBUS a S.Port. Protokol FBUS (F.Port2) také umožňuje jednomu zařízení Host komunikovat s několika zařízeními Slave na stejné lince. Další informace o protokolech Portu naleznete ve vysvětlení protokolu na oficiálních stránkách FrSky.

SBUS: Umožňuje výběr režimu SBUS-16 kanálů nebo SBUS-24 kanálů. Uvědomte si, že všechna připojená zařízení SBUS musí podporovat režim SBUS-24, aby se nový protokol aktivoval. SBUS-24 je FrSky vývoj protokolu SBUS-16 Futaba.

Mapování kanálů: Dialogové okno Možnosti přijímače také umožňuje přemapovat kanály na piny přijímače.

Sdílet

Funkce sdílet umožňuje přenos přijímače do jiného rádiu ACCESS s jiným registračním ID vlastníka. Po klepnutí na možnost Sdílet se zelená LED přijímače vypne.

V cílovém rádiu B přejděte do sekce VF systém a přijímač (n) a vyberte možnost Párování. Všimněte si, že proces Sdílet přeskočí krok Registrace na rádiu B, protože ID registrace vlastníka je přeneseno z rádia A. Zobrazí se název přijímače ze zdrojového rádia. Vyberte název, přijímač se připojí a jeho LED se rozsvítí zeleně.

Zobrazí se zpráva „Párování úspěšné“.

Klepněte na OK. Rádio B nyní ovládá přijímač. Přijímač zůstane párovaný na toto rádio, dokud se nerozhodnete jej změnit.

Proces sdílení zastavíte stisknutím tlačítka EXIT na rádiu A.

Přijímač lze přesunout zpět na rádio A jeho opětovným párováním na rádio A.

Poznámka: Pokud všechna rádia používají stejné ID vlastníka / registrační číslo, nemusíte používat funkci "Sdílet". 

Jednoduše můžete rádio, které chcete používat, přepnout do režimu párování, zapnout přijímač, vybrat přijímač v rádiu a ten se s tímto rádiem spojí. Stejným způsobem můžete přepnout na jiné rádio. Při kopírování modelů je nejlepší zachovat stejná čísla přijímačů.

Reset - párování

Pokud si sdílení modelu rozmyslíte, výběrem možnosti „párování“ párování resetujete a obnovíte. Vypněte přijímač a bude opět svázán s vaším vysílačem.

Reset – přijímač

Klepnutím na tlačítko Reset vrátíte přijímač do továrního nastavení a vymažete UID. Přijímač je odregistrován z vysílače.

Typ: ACCST D16

Režim ACCST D16 je určen pro 16kanálový obousměrný plně duplexní přenos ACCST, známý také jako režim „X“. Pro použití se staršími přijímači řady „X“.

2.4G

ACCST D16 pracuje na 2.4G, VF 2.4G je ve výchozím nastavení zapnutá.

Anténa

Vyberte interní nebo externí anténu (na konektoru ANT1). Přestože má VF stupeň vestavěnou ochranu, je vhodné se před výběrem Externí antény ujistit, že je namontována externí anténa. Uvědomte si, že výběr antény se provádí pro každý model zvlášť, takže při každé změně výběru modelu systém ETHOS nastaví režim antény pro daný model.

ID modelu

Při vytváření nového modelu se automaticky přidělí ID modelu. ID modelu musí být jedinečné číslo, protože funkce Model Match zajišťuje, že bude navázáno pouze správné ID modelu. Toto číslo se při vázání odešle přijímači, takže ten pak bude reagovat pouze na číslo, ke kterému byl spárován. Model ID lze změnit ručně.

Rozsah kanálů

Volba, které z interních kanálů rádia jsou skutečně přenášeny vzduchem. V režimu D16 můžete volit mezi 8 kanály s daty odesílanými každých 9 ms a 16 kanály s daty odesílanými každých 18 ms.

Vezměte prosím na vědomí, že rychlost aktualizace servopohonů je zcela závislá na přijímači. Podrobnosti o volbě režimu 9 ms HS (High PWM Speed) pro ACCST naleznete v příručce k přijímači. Ujistěte se, že vaše serva tuto rychlost aktualizace zvládají.

Párování

 1. Proces párování zahájíte výběrem možnosti [Párování]. Každých několik sekund se ozve hlasové upozornění "Párování", které potvrdí, že jste v režimu párování. V režimu D16 se během párování otevře vyskakovací nabídka umožňující výběr provozního režimu přijímače. Možnosti se týkají výstupů PWM a platí pro přijímače, které podporují výběr mezi těmito 4 možnostmi pomocí propojek. Ujistěte se, že firmware přijímače a RF modulu tuto možnost podporuje. Pokud to neumožňují, je nutné provést běžné párování pomocí párovacího tlačítka (viz návod k obsluze přijímače). K dispozici jsou 4 režimy s kombinacemi zapnutí/vypnutí telemetrie a kanálu 1-8 nebo 9-16. To je užitečné při použití dvou přijímačů pro zálohování nebo pro připojení více než 8 serv pomocí dvou přijímačů.
 2. Zapněte přijímač a přepněte jej do režimu párování podle návodu k obsluze přijímače. (Obvykle se provádí podržením párovacího tlačítka na přijímači během zapínání.)
 3. Rozsvítí se červená a zelená LED dioda. Zelená LED dioda zhasne a červená LED dioda začne blikat po dokončení procesu párování.
 4. Klepnutím na tlačítko OK na vysílači ukončete proces párování a vypněte a znovu zapněte přijímač.
 5. Pokud na přijímači svítí zelená LED a červená LED nesvítí, je přijímač propojen s vysílačem. Párování přijímače a vysílače nebude nutné opakovat, pokud nedojde k výměně jednoho z nich. Přijímač bude ovládán (bez ovlivnění jinými vysílači) pouze vysílačem, ke kterému je spárován.
Pozor: Párování neprovádějte s připojeným elektromotorem nebo s běžícím spalovacím motorem.
Typ: TW

Twin využívá 2,4GHz simultánní dvoufrekvenční přenosový systém s plnou podporou telemetrie a špičkovou odezvou do 4 ms. Protokol TW active-active se liší od obecných řešení redundance active-standby, s tímto protokolem jsou na RF modulu a přijímači řady TWIN aktivní dvě frekvenční pásma 2,4G současně.

2.4G

Twin pracuje simultálnně na 2.4G, takže VF 2.4G je ve výchozím nastavení zapnutá a jsou nastaveny obě antény jako interní.

Anténa

Vyberte interní nebo externí anténu (na konektoru ANT1/ANT2). Přestože má VF stupeň vestavěnou ochranu, je vhodné se před výběrem Externí antény ujistit, že je namontována externí anténa. Uvědomte si, že výběr antény se provádí pro každý model zvlášť, takže při každé změně výběru modelu systém ETHOS nastaví režim antény pro daný model.

ID modelu

Při vytváření nového modelu se automaticky přidělí ID modelu. ID modelu musí být jedinečné číslo, protože funkce Model Match zajišťuje, že bude navázáno pouze správné ID modelu. Toto číslo se při vázání odešle přijímači, takže ten pak bude reagovat pouze na číslo, ke kterému byl spárován. Model ID lze změnit ručně.

Rozsah kanálů

Volba, které z interních kanálů rádia jsou skutečně přenášeny vzduchem. V režimu D16 můžete volit mezi 8 kanály s daty odesílanými každých 9 ms a 16 kanály s daty odesílanými každých 18 ms.

Párování

První fáze: Registrace

a) Zahajte proces registrace výběrem možnosti [Registrovat]. Zobrazí se okno se zprávou „Čekám na přijímač“ s opakujícím se hlasovým upozorněním „Registrace“.

b) Podržte stisknuté párovací tlačítko, zapněte přijímač a počkejte, až se rozsvítí červené a zelené LED.

c) V této fázi lze nastavit reg. ID a UID:

Reg. č: ID registrace je na úrovni vlastníka nebo vysílače. Mělo by se jednat o jedinečný kód pro váš vysílač KAVAN V20 a vysílače, které se budou používat s funkcí Smart Share. Ve výchozím nastavení odpovídá hodnotě v nastavení Registrační ID vlastníka popsaném výše na začátku této části, ale lze jej zde upravit. Pokud mají dva vysílače stejné ID, můžete mezi nimi sdílet přijímače (se stejným číslem přijímače pro daný model) jednoduše pomocí procesu sdílení.

Název RX: Název se vyplňuje automaticky, ale v případě potřeby jej lze změnit. To může být praktické, pokud používáte více než jeden přijímač a potřebujete si při pozdějším párování zapamatovat, že například RX4R1 je pro Ch1-8 nebo RX4R2 je pro Ch9-16 nebo RX4R3 je pro Ch17-24.

UID se používá k rozlišení více přijímačů používaných současně v jednom modelu. Pro jeden přijímač může být ponechána výchozí hodnota 0. Pokud má být v jednom modelu použit více než jeden přijímač, je třeba změnit UID, obvykle 0 pro Ch1-8, 1 pro Ch9-16 a 2 pro Ch17-24. Upozorňujeme, že toto UID nelze z přijímače zpětně přečíst, proto je dobré přijímač označit.

d) Stisknutím tlačítka [Registrovat] dokončete. Zobrazí se dialogové okno „Registrace v pořádku“. Stiskněte tlačítko [OK] pro pokračování.

e) Vypněte přijímač. V tomto okamžiku je přijímač zaregistrován, ale pro jeho použití je ještě třeba jej spárovat s vysílačem. Nyní je připraven k párování.

Druhá fáze: ID modelu, rozsah kanálů, párování a možnosti modulů

Pozor: Párování neprovádějte s připojeným elektromotorem nebo s běžícím spalovacím motorem.

Nouzové výchylky Fail-safe

Po zapnutí Fail-safe jsou k dispozici 3 režimy: Bez signálu, Držet, Vlastní.

 • Bez signálu: při ztrátě signálu přijímač neodesílá ovládací signál výchylkám na žádném kanálu. Chcete-li použít tento typ, vyberte jej v nabídce a počkejte 9 sekund, než se projeví změna nastavení Fail-safe.
 • Držet: přijímač udržuje výchylky takové, jaké byly před ztrátou signálu. Chcete-li použít tento typ, vyberte jej v nabídce a počkejte 9 sekund, než se projeví změna nastavení Fail-safe.
 • Vlastní: přijímač udržuje hodnotu výchylek na všech kanálech takovou, jakou předem zvolíte. Zvolte nabídku nastavení Fail-safe. Přepněte z Odpojit/Držet/Nenastaveno na „Vlastní“. Zvolte kanál, u kterého chcete nastavit nouzové výchylky a potvrďte volbu. Poté nastavte výchylky na každém požadovaném kanálu a potvrďte volbu. Počkejte 9 sekund, než se projeví změna nastavení Fail-safe.
 Poznámka: Jsou-li nouzové výchylky na vysílači vypnuté, automaticky budou použity nouzové výchylky nastavené na přijímači. Konektor S.BUS nepodporuje režim „Odpojit“, a vždy použije režim „Držet“ nebo „Vlastní“.

Kontrola dosahu

Před každým letem by měla být provedena předletová kontrola dosahu. Zvolte sekci „VF systém“, zvolte buď interní nebo externí modul, zvolte „Akce“, poté „kontrola dosahu“ a potvrďte volbu. V režimu kontroly dosahu se účinný dosah vysílače sníží na 1/30. Znovu stlačte „Kontrola dosahu“ pro návrat do normálního režimu.

Každých několik sekund se ozve hlasové upozornění „Kontrola dosahu“, které potvrdí, že se nacházíte v režimu kontroly dosahu. Ve vyskakovacím okně na displeji se zobrazí UID přijímače a hodnoty VFR% a RSSI pro vyhodnocení kvality příjmu. Za ideálních podmínek, kdy jsou vysílač i přijímač ve výšce 1 m nad zemí, by se měl Alarm objevit až ve vzájemné vzdálenosti přibližně 30 m.

Telemetrie

FrSky nabízí velmi komplexní telemetrický systém. Síla telemetrie pozvedla RC hobby na zcela novou úroveň a umožňuje mnohem větší sofistikovanost a bohatší modelářské zážitky.

Smart port – telemetrie

Řada snímačů FrSky je bez rozbočovačů. Inteligentní port (S.Port) využívá třívodičovou fyzickou sběrnici složenou z Gnd, V+ a Signal. Telemetrická zařízení S.Port se zapojují do řetězce v libovolném pořadí a zapojují se do konektoru S.Port na kompatibilních přijímačích řady X a S a novějších. Přijímač může prostřednictvím tohoto připojení dosáhnout poloduplexní komunikace s rychlostí 57600b/s (F.Port a FBUS jsou rychlejší) s mnoha kompatibilními zařízeními bez nutnosti ručního nastavení nebo jen s minimálním nastavením.

Fyzické ID

Smart Port podporuje až 28 modulů včetně hlavního přijímače. Každý modul musí mít jedinečné fyzické ID, aby se zajistilo, že nedojde ke kolizím v komunikaci. Fyzické ID se může pohybovat v rozmezí 00 hex a 1B hex (00 až 27 v desítkové soustavě).

Dec Hex Výchozí fyzické ID
00 00 Vario
01 01 FLVSS
02 02 Aktuální
03 03 GPS
04 04 RPM
05 05 SP2UART (Host)
06 06 SP2UART (Vzdálený)
07 07 FAS-xxx
08 08 TBD(SBEC)
09 09 Rychlost vzduchu
10 0A ESC
11 0B
12 0C XACT Servo
13 0D
14 0E
15 0F
16 10 SD1
17 11
18 12 VS600
19 13
20 14
21 15
22 16 Gas Suite
23 17 FSD
24 18 Gateway
25 19 Redundancy Bus
26 1A SxR
27 1B Bus Master

Výše uvedená tabulka uvádí výchozí fyzická ID zařízení FrSky S.Port. Vezměte prosím na vědomí, že pokud máte více než jedno z nich, je třeba změnit fyzické ID duplicitních zařízení, aby bylo zajištěno, že každé zařízení v řetězci S.Port má jedinečné fyzické ID.

ID aplikace

Každý senzor může mít více ID aplikace, jedno pro každou odesílanou hodnotu senzoru.

Fyzické ID a ID aplikace jsou nezávislé a nesouvisejí spolu. Například snímač Variometr má pouze jedno fyzické ID (výchozí 00), ale dvě ID aplikace: jedno pro nadmořskou výšku (0100) a druhé pro vertikální rychlost (0110).

Dalším příkladem je snímač napětí FLVSS Lipo, který má fyzické ID (výchozí 01) a aplikační ID pro napětí (0300). Pokud chcete použít dva snímače FLVSS k monitorování dvou 6S Lipo packů, budete muset pomocí nastavení zařízení změnit fyzické ID druhého snímače FLVSS na prázdný slot (řekněme 0F hex) a také změnit ID aplikace z řekněme 0300 na 0301. Protože Fyzické ID a ID aplikace jsou nezávislé a nesouvisejí spolu, je třeba změnit obě. Fyzické ID musí být změněno kvůli výhradní komunikaci s hostitelským přijímačem a aplikační ID musí být změněno, aby přijímač mohl rozlišovat mezi daty z Lipo 1 a 2.

Zařízení ID aplikace (hex) Poznámky
Vario 010x

011x

Nadmořská výška

Vertikální rychlost

Snímač napětí FLVSS Lipo 030x Napětí Lipo
Proudový senzor FAS100S 020x

021x 040x 041x

Aktuální

VFAS Teplota 1 Teplota 2

Xact Servo 068x Proud, napětí, teplota, stav

Výše je uvedeno několik příkladů ID aplikací. Vezměte prosím na vědomí, že parametr ID aplikace v nástroji nastavení zařízení představuje rozevírací seznam se 4 číslicemi, z nichž lze vybírat; výchozí 4-tá číslice je 0, ale lze ji změnit v rozsahu 0 až F hex (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F), aby bylo zajištěno, že všechna ID aplikace jsou jedinečná.

Vezměte prosím také na vědomí, že:

a) Zařízení může mít více než jeden rozsah ID aplikací, viz například výše uvedený senzor proudu.

b) Pokud mají dva záložní přijímače propojené telemetrické porty S.Port, pak se pakety pro konkrétní snímač přijaté kterýmkoli z nich sloučí, i když je záložní přijímač na jiném pásmu nebo modulu.

S.Port klíčové vlastnosti:

Každá hodnota přijatá prostřednictvím telemetrie je považována za samostatný senzor, který má své vlastní vlastnosti, např.

 • hodnota senzoru
 • číslo fyzického ID portu S.Port a ID dat (také známé jako ID aplikace).
 • název senzoru (editovatelný)
 • jednotka měření
 • desetinná přesnost
 • možnost záznamu na kartu SD

Senzor také sleduje své minimální/maximální hodnoty.

Jak již bylo zmíněno, lze připojit více stejných typů senzorů, ale je třeba změnit fyzické ID v nastavení zařízení (nebo pomocí aplikace FrSky či SBUS), aby bylo zajištěno, že každý senzor v lince S.Port má jedinečné fyzické ID. Příkladem může být senzor pro každý článek v 2 x 6S Lipo nebo monitorování proudů jednotlivých motorů ve vícemotorovém modelu.

Stejný senzor lze duplikovat, například s různými jednotkami, nebo použít pro výpočty, jako je absolutní nadmořská výška, výška nad výchozím bodem, vzdálenost atd.

Každý senzor lze individuálně resetovat pomocí speciální funkce, takže například můžete resetovat výškový posun na výchozí bod, aniž byste ztratili min/max hodnoty.

Senzory FrSky jsou po nastavení automaticky detekovány při každém zapnutí celého systému. Při počáteční instalaci je však nutné je ručně „vyhledat“, aby je systém rozpoznal.

Telemetrické senzory mohou být:

 • přehrávané v hlasových oznámeních
 • používané v logických přepínačích
 • používá se ve vstupech pro proporcionální funkce
 • zobrazené na vlastních telemetrických obrazovkách (uživatelských widgetech)
 • viditelné přímo na stránce nastavení telemetrie, aniž by bylo nutné konfigurovat vlastní telemetrickou obrazovku

Zobrazení se aktualizuje podle toho, jak jsou přijímána data, a podle toho, jak je detekována ztráta komunikace se senzorem.

FBUS – ovládání a telemetrie

Protokol FBUS (dříve F.Port 2.0) je modernizovaný protokol, který spojuje SBUS pro ovládání a S.Port pro telemetrii do jedné linky. Tento nový protokol umožňuje, aby jedno zařízení Master komunikovalo na jedné lince s několika zařízeními Slave. Například serva FBUS jsou ovládána na jedné lince a zároveň posílají telemetrická data zpět do přijímače po stejné lince. Všechna zařízení FBUS připojená k přijímači ACCESS (Host) lze na tomto protokolu konfigurovat bezdrátově z rádia ACCESS.

Přenosová rychlost FBUS je 460 800 bps, zatímco F.Port byl 115 200 a S.Port 57 600 bps. Již tato skutečnost činí tyto tři protokoly vzájemně nekompatibilními.

Funkce telemetrie v systému ACCESS

Telemetrie jednoho přijímače s ACCESS funguje stejně jako dříve s ACCST.

Telemetrie s více přijímači

ACCESS Trio Control poskytuje možnost mít tři přijímače pro každý VF modul registrované a spárované ve vysílačích ACCESS. Tyto tři přijímače jsou vázány na obrazovce RF vysílače na pozicích RX1, RX2 a RX3, což umožňuje individuální přístup k přijímačům pro mapování pinů portů a provádění dalších změn na RX.

ACCESS má obvykle jedno příchozí VF spojení pro každý ISRM modul. Zdrojový přijímač telemetrie se může během letu měnit v závislosti na podmínkách RF. ETHOS má RX senzor, který zobrazuje zdroj telemetrie v reálném čase a zaznamenává data RX senzoru.

Nejběžnějším způsobem použití S.Port je připojení více senzorů S.Port ke všem 3 přijímačům, které by měly sdílet společné napájení.

 • Zaregistrujte a spárujte přijímače (viz Nastavení modelu).
 • Připojte snímače a přijímače Smart Ports řetězovým způsobem.
 • Vyhledejte nové senzory (viz část Nastavení telemetrie) a pečlivě otestujte, zda přepínání Smart Portů funguje správně.

Zdroj telemetrie se automaticky přepne v závislosti na aktivním RX. Interní senzor RX zobrazuje ID aktivního RX, který vysílá telemetrii, tj. RX1, RX2 nebo RX3.

Když se změní zdroj telemetrie přijímače, propojení portů S.Port přijímače bude automaticky pokračovat v telemetrii z připojených externích senzorů S.Port. Mějte však na paměti, že nepropojí interní senzory přijímače. Pro zdrojový přijímač jsou odesílána data senzorů RSSI, VFR, RxBatt, ADC2 a RX(n), takže se mění v závislosti na zdroji.

Simultánní telemetrie ze tří přijímačů bude možná později. V této oblasti se očekává další vývoj.

Typy senzorů:

1. Interní senzor

Rádia a přijímače KAVAN mají vestavěné telemetrické funkce pro sledování síly signálu přijímaného modelem.

RSSI

Indikátor síly signálu přijímače (RSSI - Receiver Signal Strength Indicator): Hodnota vysílaná přijímačem modelu do vysílače, která udává, jak silný je signál přijímaný modelem. Lze nastavit varování, které vás upozorní, když klesne pod minimální hodnotu, což znamená, že hrozí nebezpečí, že poletíte mimo dosah. Mezi faktory ovlivňující kvalitu signálu patří vnější rušení, přílišná vzdálenost, špatně orientované nebo poškozené antény atd.

ACCESS

Výchozí alarmy pro ACCESS jsou 35 pro „RSSI Low“ a 32 pro „RSSI Critical“. Ke ztrátě kontroly dojde, když hodnota RSSI klesne na přibližně 28.

ACCST

Výchozí alarmy pro ACCESS jsou 35 pro „RSSI Low“ a 32 pro „RSSI Critical“, zatímco pro ACCST jsou 45 a 42. Ke ztrátě kontroly dojde, když RSSI klesne na přibližně 28 pro ACCESS a 38 pro ACCST.

Upozornění na úplnou ztrátu telemetrie se oznamuje jako „Ztráta telemetrie“. Uvědomte si, že další alarmy se NEZOBRAZÍ, protože telemetrické spojení selhalo a rádio vás již nemůže upozornit na RSSI nebo jiný alarmový stav. V této situaci je rozumné vrátit se zpět a problém prozkoumat.

Všimněte si, že pokud jsou rádio a přijímač příliš blízko (méně než 1 m), může dojít k zahlcení přijímače, které způsobí falešné alarmy, což vede k nepříjemné alarmové smyčce „Ztráta telemetrie“ - „Obnovení Telemetrie“.

VFR

Před verzí ACCESS V2.1 bylo RSSI založeno na kombinaci síly přijímaného signálu a ztráty dat. Ztracené data byly nyní z výpočtu RSSI odstraněny a přidán nový senzor VFR (Valid Frame Rate), který poskytuje měřítko kvality spojení.

Lze nastavit varování, které vás upozorní, když VFR klesne pod minimální hodnotu, což znamená, že kvalita spojení se nebezpečně snižuje. Výchozí hodnota "Varování před nízkou hodnotou" je 50.

RxBatt

Dalším standardním interním snímačem je napětí baterie přijímače.

ADC2

Některé přijímače podporují druhý analogový napěťový vstup, který je v telemetrii k dispozici jako senzor ADC2.

2. Externí senzory

Současný telemetrický systém FrSky využívá senzory FrSky Smart Port. Přijímače řady X a S a novější řady s podporou telemetrie mají rozhraní Smart Port. Více snímačů Smart Port lze řetězit, což usnadňuje implementaci systému. Většina přijímačů má také jeden nebo oba vstupní analogové porty A1/A2, které jsou užitečné pro sledování napětí baterie atd.

Nastavení telemetrie

Vyhledejte a upravte možnosti senzoru včetně záznamu dat. Po objevení mají senzory individuální popis pro 2,4G, takže hodnoty senzorů lze použít v celém systému. Podporováno je až 100 senzorů.

Lze přidat vypočtené senzory, včetně senzorů spotřeby, vzdálenosti a cesty, Multi Lipo, procent, výkonu a vlastních senzorů.

Senzory

Vyhledání nových senzorů

Po připojení senzorů, propojení rádia a přijímače a jejich zapnutí povolte funkci „Vyhledat nové senzory“, abyste zjistili, zda jsou k dispozici nové senzory. Blikající tečka v levém sloupci signalizuje, že jsou přijímána data ze snímače, nebo se hodnota zobrazí červeně, pokud nejsou přijímána žádná data. Podporováno je až 100 senzorů.

Během vyhledávání se zobrazí všechny nalezené senzory.

Zastavit vyhledávání:

Přesunutím přepínače "Objevit nové senzory" do polohy Vypnuto zastavíte vyhledávání senzorů.

Smazání všech senzorů

Tato možnost smaže všechny vyhledané senzory.

Nastavení a upravení senzorů

Klepněte na snímač a v kontextovém okně vyberte možnost „Upravit“ pro úpravu nastavení snímače. Případně zvolte „Přesunout dolů“ pro změnu pořadí snímačů nebo „Smazat“ pro jeho odstranění.

Hodnota

Zobrazuje aktuální údaj senzoru.

ID

ID je ID senzoru. Zobrazuje se také ID odesílajícího přijímače.

Název

Název senzoru, lze jej upravit.

Jednotka

Jednotka měření senzoru (např. dB)

Desetiny

Desetinná přesnost.

Dosah

Dolní a horní mez rozsahu lze nastavit jako pevnou hodnotu pro rozsah. To se většinou používá při použití telemetrické hodnoty jako zdroje pro kanál. To umožňuje nastavit rozsah na požadovanou stupnici.

Logovat

Pokud je tato funkce povolena, data ze senzoru se zaznamenávají na SD kartu.

Zpoždění varování při ztrátě senzoru

Pokud je nastaveno na hodnotu "Nenastaveno", potlačí se varování o ztrátě senzoru. Alternativně lze nastavit zpoždění 1 až 10 sekund, výchozí hodnota je 5 s. To umožňuje odfiltrovat krátké ztráty, je však třeba si uvědomit rizika.


Reset

Zdroj může být nakonfigurován tak, aby resetoval snímač.

Specifické varování senzorů

Nabídka se může lišit v závislosti na senzorech, například:

RSSI, VFR, Vert. rychlost, dosah atd…

Vytvoření DIY (vlastního) senzoru

Tato možnost umožňuje přidat senzor DIY (vlastní) nebo senzor třetí strany.

Hodnota

Přijatá hodnota senzoru.

Automatická detekce

Funkce automatické detekce zobrazí seznam všech senzorů detekovaných na připojení S.Port/F.Port k přijímači.

Fyzické ID

Dvoumístné fyzické ID senzoru, v případě použití funkce automatické detekce bude vyplněno automaticky.

ID aplikace

Čtyřmístné ID aplikace senzoru, v případě použití funkce automatické detekce bude vyplněno automaticky.

Modul

Výběr interního nebo externího VF modulu, v případě použití funkce automatické detekce bude vyplněno automaticky.

Pásmo

Umožňuje vybrat 2,4G nebo Lora. Pokud je vybrána, v případě použití funkce automatické detekce bude vyplněno automaticky.

RX

Umožňuje vybrat RX1, RX2 nebo RX3, v případě použití funkce automatické detekce bude vyplněno automaticky.

Přesnost protokolu/jednotka

Umožňuje nastavit přesnost příchozího protokolu v rozsahu 0 až 3 desetinná místa. Umožňuje také vybrat měřené jednotky.

Přesnost zobrazení/jednotka

Umožňuje nastavit přesnost zobrazení 0 až 3 desetinná místa. Umožňuje také zvolit zobrazované naměřené jednotky.

Rozsah

Dolní a horní mez rozsahu lze nastavit jako pevnou hodnotu pro stupnici. To se většinou používá při použití telemetrické hodnoty jako zdroje pro kanál. To umožňuje nastavit rozsah na požadovanou stupnici.

Poměr

Výchozí poměr 100 % lze změnit pro případnou korekci přijímaných údajů.

Offset

Výchozí offset je 0, lze jej změnit pro případnou korekci přijímaných údajů.

Logovat

Pokud je tato funkce povolena, data ze snímače se zaznamenávají na kartu SD. Záznam je ve výchozím nastavení povolen.

Zpoždění varování při ztrátě senzoru

Pokud je nastaveno na hodnotu "Nenastaveno", potlačí se varování o ztrátě senzoru. Alternativně lze nastavit zpoždění 1 až 10 sekund, výchozí hodnota je 5 s. To umožňuje odfiltrovat krátké ztráty, je však třeba si uvědomit rizika.

Reset

Zdroj může být nakonfigurován tak, aby resetoval snímač.

Vytvoření vypočteného senzoru

Lze přidat vypočtené senzory, včetně senzorů spotřeby, vzdálenosti, cesty, Multi Lipo, procent, výkonu a vlastních senzorů.

Kontrolní seznam

Funkce Kontrolní seznam poskytuje sadu předletových kontrol. Jedná se o skupinu bezpečnostních funkcí, které se projeví při zapnutí rádia a/nebo načtení modelu ze seznamu modelů.

Mezi výchozí kontroly patří: rádio je v tichém režimu, nastavení Fail-safe, kontrola spínačů a potenciometrů, slabá baterie rádia, slabá baterie RTC atd. Kontrola spínačů ukazuje směr, kterým by se měl spínač pohybovat, viz červené tečky v příkladu výstražné obrazovky výše.

Vezměte prosím na vědomí, že přeskočení předletové kontroly je možné pouze pomocí tlačítka OK, nebo klávesy RTN.

Další kontroly můžete nastavit níže.

Kontrola plynu

Chccete-li použít kontrolu plynu, vyberte (matematický) operátor, který má být použit. Na výběr jsou následující možnosti: „<“ menší než, „~“ přibližně stejný nebo „>“ větší než.

Předletová kontrola vás upozorní, pokud je páka plynu mimo nastavenou hodnotu.

Kontrola Fail-safe

Pokud je tato kontrola povolena, upozorní vás, že pro aktuální model není nastavena funkce Fail-safe. Doporučujeme ponechat tuto kontrolu zapnutou!

Kontrola přepínačů

Pro každý přepínač můžete definovat, zda rádio požaduje, aby byly přepínače v předdefinovaných polohách. Pokud byly přepínačům v nabídce Systém / Hardware / Nastavení přepínačů přiřazeny názvy definované uživatelem, budou zde tyto názvy zobrazeny.

Možnost "Načíst všechny polohy spínačů" lze použít k načtení požadovaných poloh z aktuálních poloh spínačů, a není nutné je nastavovat jednotlivě.

Možnosti kontroly jsou uvedeny výše.

Kontrola programovatelných tlačítek

Pro každé funkční tlačítko můžete definovat, zda rádio požaduje, aby byly tlačítka v požadovaných předdefinovaných polohách. Možnosti jsou uvedeny výše.

Pomocí možnosti „Načíst všechny pozice funkčních tlačítek“ lze načíst požadované pozice z aktuálních pozic funkčních spínačů.

Kontrola potenciometrů a sliderů

Určuje, zda rádio požaduje, aby byly potenciometry a slidery při spuštění v předdefinovaných polohách. Pro každý potenciometr lze zadat požadované hodnoty.

Pomocí možnosti „Načíst všechny pozice potenciometrů“ lze načíst požadované pozice z aktuálních pozic potenciometrů. Je třeba pečlivě zkontrolovat, zda jsou automaticky vybrané operátory v souladu s požadavky (tj. '~' vs. '<' nebo '>').

Logické přepínače

Logické přepínače jsou virtuální přepínače naprogramované uživatelem. Nejsou to fyzické přepínače, které se přepínají z jedné polohy do druhé, ale lze je použít jako spouštěče programu stejně jako jakýkoli fyzický přepínač. Zapínají a vypínají se (z logického hlediska se stávají Pravdou nebo Nepravdou) vyhodnocením vstupních podmínek vůči naprogramování logického přepínače. Mohou využívat různé vstupy, jako jsou fyzické ovladače a spínače, jiné logické spínače a další zdroje, například hodnoty telemetrie, hodnoty směšovače, hodnoty časovače, kanály gyroskopu a trenéru. Mohou dokonce používat hodnoty vrácené skriptem modelu LUA (bude podporováno).

Je podporováno až 100 logických přepínačů.

Neexistují žádné výchozí logické přepínače. Klepnutím na tlačítko „+“ přidáte logický přepínač.

Jakmile jsou logické přepínače definovány, klepnutím na některý z nich se zobrazí výše uvedená vyskakovací nabídka, která vám umožní tento přepínač upravit, přidat, přesunout, zkopírovat/vložit, klonovat nebo odstranit.

Výběrem (Přesunout) se zobrazí klávesy se šipkami, které umožňují pohyb logického přepínače nahoru nebo dolů.

Přidání logických přepínačů

Název

Umožňuje pojmenování logického přepínače.

Funkce

Dostupné funkce jsou uvedeny níže. Vezměte prosím na vědomí, že všechny funkce mohou mít normální nebo invertované výstupy. Podívejte se také do sekce sdílených parametrů a také do sekce telemetrie a porovnání zdrojů podle popisu funkcí níže.

A ~ X

Podmínka je Pravda, pokud se hodnota vybraného zdroje „A“ přibližně rovná (v rozmezí přibližně 10 %) hodnotě „X“, což je hodnota definovaná uživatelem.

Ve většině případů je lepší použít funkci přibližně se rovná spíše než funkci „přesně“ se rovná.

A = X

Podmínka je Pravda, pokud se hodnota vybraného zdroje „A“ „přesně“ rovná hodnotě „X“, což je hodnota definovaná uživatelem.

Při použití funkce „přesně“ je třeba dbát na opatrnost. Například při testování, zda se napětí rovná nastavení 8,4 V, může skutečný údaj telemetrie přeskočit z 8,5 V na 8,35 V, takže podmínka nebyla splněna a logický spínač nezapne.

A > X

Podmínka je Pravda, pokud je hodnota vybraného zdroje „A“ větší než „X“, což je hodnota definovaná uživatelem.

A < X

Podmínka je Pravda, pokud je hodnota vybraného zdroje „A“ menší než „X“, což je hodnota definovaná uživatelem.

|A| > X

Podmínka je Pravda, pokud je absolutní hodnota vybraného zdroje „A“ větší než „X“, což je hodnota definovaná uživatelem. (Absolutní znamená, že se nebere v úvahu, zda je „A“ kladná nebo záporná, a použije se pouze tato hodnota.)

|A| < X

Podmínka je Pravda, pokud je absolutní hodnota vybraného zdroje „A“ menší než „X“, což je hodnota definovaná uživatelem. (Absolutní znamená, že se nebere v úvahu, zda je „A“ kladná nebo záporná, a použije se pouze tato hodnota.)

∆ > X

Podmínka je Pravda, pokud je změna hodnoty „∆“ (tj. delta) vybraného zdroje „A“ větší nebo rovna uživatelem definované hodnotě „X“ v rámci „Kontrolního intervalu“. Pokud je „Kontrolní interval„ nastaven na „---“, pak se kontrolní interval stane nekonečným.

|∆| > X

Podmínka je Pravda, pokud je absolutní hodnota změny „|∆|“ ve vybraném zdroji „A“ větší nebo rovna uživatelem definované hodnotě „X“ (Absolutní znamená, že se nebere v úvahu, zda je „A“ kladná nebo záporná). Pokud je „Kontrolní interval“ nastaven na „---“, pak se kontrolní interval stane nekonečným.

Rozsah

Podmínka je Pravda, pokud je hodnota vybraného zdroje „A“ v zadaném rozsahu.

AND

Funkce AND může nabývat více hodnot. Podmínka je Pravda, pokud jsou všechny zdroje vybrané v položce Hodnota 1, Hodnota 2 ... Hodnota(n) jsou pravdivé (tj. zapnuté).

OR

Podmínka je Pravda, pokud je alespoň jeden nebo více zdrojů vybraných v položkách Hodnota 1, Hodnota 2 ... Hodnota(n) pravdivý (tj. zapnutý).

XOR (Exklusivní disjunkce)

Podmínka je Pravda, pokud je pravdivý (tj. zapnutý) pouze jeden ze zdrojů vybraných v položkách Hodnota 1, Hodnota 2 ... Hodnota(n).

Generátor časovače

Logický spínač se zapíná a vypíná nepřetržitě. Zapíná se po dobu „Průběh - aktivní“ a vypíná se po dobu „Průběh - neaktivní“.

Sticky

Funkce Sticky se aktivuje (tj. stav „Pravda“), když se podmínka „Trigger ON“ změní z „Nepravda“ na „Pravda“. Drží svou hodnotu, dokud se nezmění na „Nepravda“, tj. když se podmínka „Trigger OFF“ změní z „Nepravda“ na „Pravda“. To lze řídit volitelným parametrem „Aktivní podmínka“. To znamená, že pokud je parametr Aktivní podmínka ve stavu „Pravda“, pak se výstup logického spínače řídí podmínkou funkce Sticky. Pokud je však Aktivní podmínka „Nepravda“, pak je výstup logického spínače rovněž držen „Nepravda“. Všimněte si, že funkce Sticky funguje i v případě, že je její výstup uzavřen pomocí funkce „Aktivní stav“. Jakmile se podmínka přepínače „Aktivní stav“ stane opět „Pravda“, podmínka funkce Sticky se přepne na výstup logického přepínače.

Všimněte si, že funkce Sticky funguje i v případě, že je její výstup uzavřen pomocí funkce „Aktivní stav“. Jakmile se podmínka přepínače „Aktivní stav“ stane opět Pravdivou, podmínka funkce Sticky se přepne na výstup logického přepínače.

Hrana

Jedná se o momentový spínač, který se po splnění podmínek pro spuštění hrany stane na dobu zadanou v poli „trvání“ funkcí Pravda.

Nastavení vzestupné hrany

Průběh = '0.0s'

Doba je složená ze dvou částí [t1:t2]. Při t1 z Průběhu = 0,0 s a t2= „Rising Edge“ se logický spínač stane Pravdou (na dobu uvedenou v „Průběhu“) v okamžiku, kdy „Sepnutí při podmínce“ přejde z Nepravdy na Pravdu.

Průběh >= '0.0s

Během je ve dvou částech [t1:t2]. Při kladné hodnotě t1 z Průběhu (řekněme 5,0 s) a t2= „Rising Edge“ se logický spínač stane Pravdou (na dobu uvedenou v „Průběhu“) 5 sekund poté, co „Sepnut při podmínce“ přejde z Nepravdy na Pravdu. Jakékoli další „špičky“ během periody t1 jsou ignorovány.

Nastavení sestupné hrany

Průběh = '0.0s'

Průběh se skládá ze dvou částí [t1:t2]. Při Průběhu t1=0,0s a t2= „---“ (Falling Edge) se logický spínač stane Pravdou (na dobu zadanou v „Průběhu“) v okamžiku, kdy „Sepnutí při podmínce“ přejde z Pravdy na Nepravdu.

Průběh >= '0.0s

Průběh se skládá ze dvou částí [t1:t2]. Pokud je t1 z Průběhu kladná hodnota (například 3,0 s) a t2= „---“ (klesající hrana), logický spínač se stane Pravdou (po dobu uvedenou v „Průběhu“), když „Sepnutí při podmínce“ přejde z Pravdy na Nepravdu a je pravdivý po dobu alespoň 3 sekund.

Nastavení pulzů

Průběh se skládá ze dvou částí [t1:t2]; pokud jsou zadány hodnoty pro t1 i t2, pak je pro spuštění logického spínače nutný impuls.

Logické přepínače - sdílené parametry

Všechny logické přepínače mají řadu společných parametrů:

Aktivní stav

Logické spínače lze ovládat volitelným parametrem „Aktivní stav“. To znamená, že pokud je parametr „Aktivní stav“ pravdivý, pak se výstup logického přepínače řídí podmínkou funkce. Pokud je však „Aktivní podmínka“ nepravdivá, pak je výstup logického spínače rovněž držen v hodnotě Nepravda.

Všimněte si, že funkce Sticky funguje i v případě, že je její výstup zablokován přepínačem „Aktivní stav“. Jakmile se podmínka přepínače „Aktivní stav“ stane opět pravdivou, podmínka funkce se přepne na výstup logického přepínače.

Zpoždění před aktivací

Tato hodnota určuje dobu, po kterou musí být podmínky logického spínače Pravda, než se výstup logického spínače stane Pravdou. (Netýká se generátoru časovačů a hran.)

Zpoždění před deaktivací

Podobně tato hodnota určuje dobu, po kterou musí být podmínky logického spínače nepravdivé, než se výstup logického spínače stane nepravdivým.

Min. doba trvání

Jakmile se logický přepínač stane Pravdou, zůstane Pravdou po zadanou dobu. Pokud je doba trvání standardně 0,0 s, logický přepínač se stane Pravdou pouze na jeden cyklus zpracování mixu, což je příliš krátká doba, takže řádek LSW nebude tučný.

 Poznámka: Pro lepší pochopení lze přidat komentář vysvětlující jeho použití nebo funkci. Komentář se zobrazí, když je k widgetu hodnoty přidán logický přepínač.

Logické přepínače - použití s telemetrií

Pokud je zdrojem logického spínače telemetrický senzor, bude v případě, že je senzor aktivní, aktivní i logický přepínač.

Porovnání zdrojů

Obvykle se zdroj (A) porovnává s pevnou hodnotou (X). Je však povoleno porovnávat dva zdroje stejného formátu (se stejnými jednotkami). Porovnávat lze například dva časovače nebo dvě napětí nebo dva zdroje otáček.

Možnost ignorovat vstupy trenéra

V logických přepínačích lze nastavit zdroje tak, aby ignorovali vstup trenéra. Typickou aplikací je situace, kdy je logický přepínač nakonfigurován tak, aby detekoval pohyb pák trenéra (např. páky výškovky) a umožnil tak okamžitý zásah, pokud se něco pokazí. Tato volba je potřebná k tomu, aby se zabránilo spuštění logického spínače ze vstupů pák žáka.

Speciální funkce

Speciální funkce lze nakonfigurovat tak, aby přehrávaly hodnoty, zvuky atd. Podporováno je až 100 speciálních funkcí.

Neexistují žádné výchozí speciální funkce. Klepnutím na tlačítko „+“ přidáte speciální funkci.

Po definování speciálních funkcí se po klepnutí na jednu z nich zobrazí výše uvedená kontextová nabídka, která umožňuje daný přepínač upravit, přidat, přesunout, zkopírovat/vložit, klonovat nebo odstranit.

Výběrem možnosti „Přesunout“ se zobrazí klávesy se šipkami, které umožňují přesunout speciální funkci nahoru nebo dolů.

V současné době jsou podporovány následující speciální funkce:

 • Reset
 • Screenshot
 • Přehrát stopu
 • Přehrát hodnotu
 • Vibrace (Haptic)
 • Logovat

Akce: Reset

Stav

Povolení nebo zakázání této speciální funkce.

Aktivní stav

Zvláštní funkce může být vždy zapnutá nebo aktivovaná polohami přepínačů, funkčními přepínači, letovými režimy, logickými přepínači, polohami trimů nebo letovými režimy.

Chcete-li zvolit inverzní hodnotu například přepínače SG-up, pokud dlouze stisknete Enter na názvu přepínače a ve vyskakovacím okně zaškrtnete políčko Negativní, změní se hodnota přepínače na SG-up. To znamená, že speciální funkce bude aktivní, když přepínač SG nebude v poloze nahoru.

Globální

Při výběru možnosti Globální se speciální funkce přidá do všech existujících modelů a všech nových modelů vytvořených v budoucnu. Pokud již existující model tuto funkci má, přidá se funkce Globální jako nová funkce. Vypnutím funkce Globální na libovolném modelu se funkce odstraní ze všech modelů kromě aktuálního vybraného modelu.

Reset

Následující funkce lze resetovat:

 • Letová data: resetuje telemetrii a časovače – všechny časovače: resetuje všechny 3 časovače
 • Celá telemetrie: resetuje všechny hodnoty telemetrie

Akce: Screenshot

Uloží screenshot na toto umístění:

SD Karta (písmeno disku)/screenshots/

Stav

Povolení nebo zakázání této speciální funkce.

Aktivní stav

Speciální funkce může být vždy zapnutá nebo aktivovaná polohami přepínačů, přepínači funkcí, letovými režimy, logickými přepínači, polohami trimů nebo letovými režimy.

Chcete-li zvolit inverzní hodnotu například přepínače SG-up, pokud dlouze stisknete Enter na názvu přepínače a ve vyskakovacím okně zaškrtnete políčko Negativní, změní se hodnota přepínače na SG-up. To znamená, že speciální funkce bude aktivní, když přepínač SG nebude v poloze nahoru.

Globální

Při výběru možnosti Globální se speciální funkce přidá do všech existujících modelů a všech nových modelů vytvořených v budoucnu. Pokud již existující model tuto funkci má, přidá se funkce Globální jako nová funkce. Vypnutím funkce Globální na libovolném modelu se funkce odstraní ze všech modelů kromě aktuálního vybraného modelu.

Akce: Nastavení Fail-safe

V době psaní tohoto článku je tato funkce stále ve výstavbě.

Akce: Přehrát stopu

Stav

Povolení nebo zakázání této speciální funkce.

Aktivní stav

Speciální funkce může být vždy zapnutá nebo aktivovaná polohami přepínačů, přepínači funkcí, letovými režimy, logickými přepínači, polohami trimů nebo letovými režimy.

Globální

Při výběru možnosti Globální se speciální funkce přidá do všech existujících modelů a všech nových modelů vytvořených v budoucnu. Pokud již existující model tuto funkci má, přidá se funkce Globální jako nová funkce. Vypnutím funkce Globální na libovolném modelu se funkce odstraní ze všech modelů kromě aktuálního vybraného modelu.

Soubor

Vyberte soubor wav, který se má přehrát.

Soubor by měl být umístěn v: (písmeno jednotky)/audio/.

Všimněte si, že standardní zvukové soubory jsou generovány nástroji Google Text-to-Speech.

Opakovat

Stopa může být přehrána jednou nebo opakovaně s frekvencí zde zadanou.

Přeskočit při spuštění

Pokud je tato možnost povolena, soubor se při spuštění vysílače nepřehraje.

Akce: Přehrát hodnotu

Stav

Povolení nebo zakázání této speciální funkce.

Aktivní stav

Speciální funkce může být vždy zapnutá nebo aktivovaná polohami přepínačů, přepínači funkcí, letovými režimy, logickými přepínači, polohami trimů nebo letovými režimy.

Globální

Při výběru možnosti Globální se speciální funkce přidá do všech existujících modelů a všech nových modelů vytvořených v budoucnu. Pokud již existující model tuto funkci má, přidá se funkce Globální jako nová funkce. Vypnutím funkce Globální na libovolném modelu se funkce odstraní ze všech modelů kromě aktuálního vybraného modelu.

Hodnota

Vyberte zdroj, jehož hodnota se má přehrát. Zdroj může být kterýkoli z následujících:

 • Analogové, tj. páky, potenciometry nebo slidery
 • Přepínače
 • Logické přepínače
 • Trimy
 • Kanály
 • Gyro
 • Systémové hodiny (čas)
 • Trenér
 • Časovače
 • Telemetrie
Opakovat

Stopa může být přehrána jednou nebo opakovaně s frekvencí zde zadanou.

Akce: Haptika

Tato speciální funkce přiřazuje haptickou vibraci.

Stav

Povolení nebo zakázání této speciální funkce.

Aktivní stav

Speciální funkce může být vždy zapnutá nebo aktivovaná polohami přepínačů, přepínači funkcí, letovými režimy, logickými přepínači, polohami trimů nebo letovými režimy.

Globální

Při výběru možnosti Globální se speciální funkce přidá do všech existujících modelů a všech nových modelů vytvořených v budoucnu. Pokud již existující model tuto funkci má, přidá se funkce Globální jako nová funkce. Vypnutím funkce Globální na libovolném modelu se funkce odstraní ze všech modelů kromě aktuálního vybraného modelu.

Vzor

Nastaví vzor haptiky. Možnosti jsou jednoduchý, dvojitý, trojitý, pětinásobný a velmi krátký.

Síla

Vyberte sílu haptických vibrací v rozmezí 1 až 10. Výchozí hodnota je 5.

Opakování

Haptika se může spustit jednou nebo se může opakovat s frekvencí zde zadanou.

Akce: Logování

Soubory protokolů jsou uloženy ve formátu .csv ve složce „Logs“ na kartě SD. Soubory lze číst a zobrazovat pomocí programu OpenTX Companion nebo jakéhokoli tabulkového softwaru. LibreOffice je bezplatný open source balík kompatibilní s MS Office, který obsahuje komponentu tabulkového procesoru. Čas a datum RTC jsou zaznamenávány společně s daty a jsou významné pro pochopení dat jejich rozdělením do relací.

Stav

Povolení nebo zakázání této speciální funkce.

Aktivní stav

Speciální funkce může být vždy zapnutá nebo aktivovaná polohami přepínačů, přepínači funkcí, letovými režimy, logickými přepínači, polohami trimů nebo letovými režimy.

Globální

Při výběru možnosti Globální se speciální funkce přidá do všech existujících modelů a všech nových modelů vytvořených v budoucnu. Pokud již existující model tuto funkci má, přidá se funkce Globální jako nová funkce. Vypnutím funkce Globální na libovolném modelu se funkce odstraní ze všech modelů kromě aktuálního vybraného modelu.

Interval zápisu

Interval zápisu protokolů je uživatelsky nastavitelný v rozmezí 100 až 500 ms.

Páky/Potenciometry/Slidery

Umožňuje logování dat z pák/potenciometrů/sliderů.

Přepínače

Umožňuje logování dat přepínačů.

Logické přepínače

Umožňuje logování dat z logických přepínačů.

Křivky

Křivky lze použít k úpravě odezvy ovládání v mixech nebo výstupech. Zatímco standardní křivka Expo je k dispozici přímo v této sekci, tato sekce slouží k definování případných vlastních křivek. Funkce (Přidat křivku) může být také spuštěna přímo z obrazovek úprav mixů a výstupů.

Lze vytvořit až 50 křivek.

Neexistují žádné výchozí křivky (kromě křivky Expo, která je integrována). Klepnutím na tlačítko „+“ přidáte novou křivku. Klepnutím na seznam křivek se zobrazí dialogové okno umožňující upravit, přesunout, kopírovat, klonovat nebo odstranit označenou křivku. Můžete také přidat další křivku.

Na úvodní obrazovce můžete křivku pojmenovat a vybrat typ křivky.

K dispozici jsou následující typy křivek:

EXPO

Výchozí hodnota exponenciální křivky je 40.

Kladná hodnota změkčí odezvu kolem 0, zatímco záporná hodnota odezvu zostřuje. Změkčení odezvy kolem středu páky pomáhá vyhnout se přílišnému ovládání modelu, zejména u začátečníků.

Funkce

K dispozici jsou následující matematické funkční křivky:

x > 0

Pokud je hodnota zdroje kladná, výstupní křivka sleduje zdroj. Pokud je hodnota zdroje záporná, výstup křivky je 0.

x < 0

Pokud je hodnota zdroje záporná, výstupní křivka sleduje zdroj. Pokud je hodnota zdroje kladná, výstup křivky je 0.

|x|

Výstupní křivka sleduje zdroj, ale je vždy kladná „absolutní hodnota“.

f > 0

Pokud je hodnota zdroje záporná, je výstup křivky 0. Pokud je hodnota zdroje kladná, je výstup křivky 100 %.

f < 0

Pokud je zdrojová hodnota záporná, je výstupní hodnota křivky -100 %. Pokud je hodnota zdroje kladná, je výstup křivky 0.

|f|

Pokud je zdrojová hodnota záporná, je výstupní hodnota křivky -100 %.

Pokud je hodnota zdroje kladná, je výstup křivky +100 %.

Vlastní

Počet bodů

Výchozí vlastní křivka má 5 bodů. Na křivce můžete mít až 21 bodů.

Hladký

Pokud je tato možnost povolena, vytvoří se hladká křivka přes všechny body.

Snadný režim = Zapnuto

Snadný režim má rovnoměrné pevné hodnoty na ose X a umožňuje naprogramovat pouze souřadnice Y pro křivku.

Konfigurace bodů

Při zapnutém snadném režimu lze konfigurovat pouze souřadnice Y (viz příklad výše).

Snadný režim = Vypnuto

Snadný režim má na ose X stejné pevné hodnoty a umožňuje naprogramovat pouze souřadnice Y pro křivku.

Konfigurace bodů

Při vypnutém snadném režimu lze konfigurovat souřadnice X i Y (viz příklad výše).  Všimněte si, že souřadnice -100 % a +100 % X pro koncové body křivky nelze upravovat, protože křivka musí pokrývat celý rozsah signálu.

Trenér

Funkce Trenér je ve výchozím nastavení vypnutá.

Režim trenéra = Učitel

Režim propojení (Bezdrátový Off/On)

Propojení trenažéru může být buď přes kabel, nebo bezdrátově (Bluetooth). Kabel by měl být 3,5mm monofonní audio kabel.

Mód

Umožňuje volbu mezi normální rychlostí a vysokou rychlostí pro spojení bluetooth. Pro nižší latenci by mělo být použito nastavení vysoká rychlost, pokud jej obě rádia podporují.

Místní název

Jedná se o místní název BT, který se zobrazí v připojených zařízeních. Výchozí název je FrSkyBT, ale lze jej zde upravit.

Místní adresa

Jedná se o místní adresu Bluetooth rádia.

Vzdálená adresa

Po nalezení a propojení zařízení Bluetooth se zde zobrazí adresa Bluetooth vzdáleného zařízení.

Hledat zařízení

Klepnutím na „Hledat zařízení“ přepnete rádio do režimu vyhledávání BT.

Nalezená zařízení se zobrazí ve vyskakovacím okně s žádostí o výběr zařízení. Vyberte adresu BT, která odpovídá rádiu, jež má být použito jako tréninkový partner.

Aktivní stav

Ovládání modelu lze přenést na žákovskou vysílačku pomocí přepínače nebo tlačítka, funkčního přepínače, logického přepínače, polohy trimu nebo letového režimu. Kanály trenažéru

Z rádia „Žák“ lze do hlavního rádia přenést až 16 ovládacích kanálů, pokud je aktivní výše nastavený „Aktivní stav“.

Klepnutím na každý kanál jej můžete nakonfigurovat samostatně:

Aktivní stav

Každý jednotlivý podřízený kanál lze také ovládat vybraným zdrojem. Během relace tak lze například vypnout vstup výškovky studenta.

Mód

Vypnutý: zakáže použití kanálu pro trenéry.

Add: volí aditivní režim, kdy se sčítají signály master i slave, takže na funkci může působit jak učitel, tak žák.

Replace (Nahradit): nahradí ovládání „Učitel“ rádia ovládáním studenta, takže student má plné ovládání, dokud je aktivní „aktivní stav“. Jedná se o běžný režim použití.

Procent

Obvykle je nastavena na 100 %, ale lze ji použít ke změně měřítka vstupu Žák.

Cílová destinace

Mapuje kanál rádia žák na odpovídající funkci.

Možnost ignorovat vstup trenéra

V logických přepínačích mohou být zdroje nastaveny tak, aby ignorovaly zdroje přicházející ze vstupu trenéra. Typickou aplikací je situace, kdy je logický přepínač nakonfigurován tak, aby detekoval pohyb páček rádia učitele (např. páky výškovky) a umožnil tak okamžitý zásah, pokud se něco pokazí. Tato volba je potřebná k tomu, aby se zabránilo spuštění logického spínače vstupy pák žáka.

Režim trenéra = Žák

Režim propojení (Bezdrátový OFF/ON)

Propojení trenažéru může být buď přes kabel, nebo bezdrátově (Bluetooth). Kabel by měl být 3,5mm monofonní audio kabel.

Místní název

Jedná se o místní název BT, který se zobrazí v připojených zařízeních. Výchozí název je FrSkyBT, ale lze jej zde upravit.

Místní adresa

Jedná se o místní adresu Bluetooth rádia.

Vzdálená adresa

Po nalezení a propojení zařízení Bluetooth se zde zobrazí adresa Bluetooth vzdáleného zařízení.

Rozsah kanálů

Výběr rozsahu kanálů, který bude přenášen do hlavního rádia.

Nastavení zařízení

Toto nastavení obsahuje nástroje pro konfiguraci zařízení, jako jsou senzory, přijímače, palivový senzor, serva a video vysílače.

V současné době jsou podporována následující zařízení:

 • Rychlost letu
 • Aktuální
 • SBEC
 • Gas Suite
 • GPS
 • Napětí Lipo
 • RB 30/40
 • Otáčky
 • SxR
 • Kalibrace SxR
 • Variometr
 • Video vysílač VS600
 • Serva XAct
 • Tlak
 • Teplota

Další informace naleznete v příručce k zařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že obrazovka Konfigurace zařízení ETHOS umožňuje měnit fyzická ID a ID aplikací. Pokud máte více zařízení se stejnou funkcí, museli byste je připojit po jednom, objevit je v Telemetrii/Objevit nové senzory, v Konfiguraci zařízení změnit Fyzické ID a ID aplikace a poté se vrátit a znovu je objevit s novým ID. Viz část Telemetrie.

Nastavení obrazovek

Hlavní zobrazení se přizpůsobují a konfigurují pomocí funkce nastavení obrazovek na hlavní obrazovce, která je přístupná pomocí ikony „Více obrazovek“ v dolní liště nabídky.

Hlavní zobrazení lze uživatelsky konfigurovat výběrem widgetů pro zobrazení požadovaných informací, jako je telemetrie, stav rádia atd. Uživatelsky definovaných obrazovek může být až osm. Uživatel si může vybrat ze třinácti různých konfigurací widgetů pro každou novou obrazovku s až devíti buňkami pro zobrazení widgetů. Widgety mohou zobrazovat hodnoty telemetrie, ale také hodnoty ze sedmnácti dalších různých kategorií. Jakmile jsou obrazovky nakonfigurovány s widgety, lze k nim přistupovat pomocí dotykového gesta nebo navigačních ovládacích prvků. Horní a dolní lišta s jejich aktivními ikonami zůstávají zobrazeny na všech obrazovkách.

Dotykem ikony „Více obrazovek“ uprostřed spodního panelu hlavní obrazovky se zobrazí první obrazovka pro konfiguraci obrazovek.

Dotykem na „Obrazovka1“ nakonfigurujete první výchozí obrazovku.

Nastavení hlavní obrazovky

Ve výchozím nastavení má první obrazovka vlevo velký widget pro zobrazení bitové mapy modelu a vpravo tři widgety pro zobrazení tří časovačů. Tyto widgety lze překonfigurovat tak, aby zobrazovaly jiné parametry, nebo lze celé rozložení obrazovky nahradit nově definovanou obrazovkou s jiným počtem buněk nebo rozložením buněk.

U každého widgetu se vlevo nahoře zobrazuje typ widgetu. U konfigurovatelných widgetů se vlevo dole zobrazuje zdroj, který lze změnit dotykem šipky dolů. Po výběru zdroje lze widget nakonfigurovat dotykem tlačítka „Konfigurovat widget“.

Pokud widget nelze konfigurovat, zobrazí se pouze tlačítko „Změnit widget“.

Dotykem tlačítka „Změnit widget“ zobrazíte dialogové okno kategorie widgetů. V seznamu se objeví také vlastní widgety Lua.

Běžné widgety

Obrázek modelu

Zobrazí obrázek modelu.

Hodnota

Zobrazuje hodnotu vybraného zdroje.

Logy stopek

Poskytují záznam hodnot časovače. Hodnoty časovače jsou zapsány při resetování časovače.

Dlouhým stisknutím widgetu vymažete logy, upravíte časovač(n), resetujete časovač(n) nebo nakonfigurujete widget či obrazovky.

GPS mapa

Tento widget podporuje zobrazení mapy GPS. Další podrobnosti naleznete ve vlákně X20 ETHOS na rcgroups, zejména v příspěvku #8854.

LiPo

Widget Lipo zobrazí informace o napětí Lipo ze senzorů.

Pokud je nejnižší napětí článku pod prahovou hodnotou „Nízké napětí“, zobrazí se napětí červeně.

Kanály

Widget Kanály umožňuje zobrazit až 8 kanálů ve formátu sloupcového grafu s vodorovnými nebo svislými sloupci.

Výše uvedený příklad ukazuje dva widgety Kanály, z nichž levý zobrazuje 4 kanály vertikálně a pravý 8 kanálů horizontálně.

Čárkový graf

Umožňuje vykreslení grafu vybraného zdroje.

Rychlost logování

Lze nastavit rychlost logování. Při použití periody 500 ms bude graf pokrývat přibližně 6 minut, než se začne posouvat mimo stránku, zatímco 1 s bude pokrývat přibližně 12 minut.

Automatický rozsah

Pokud je zapnuta funkce Automatický rozsah, bude svislá osa škálována podle nastavení Min a Max. Ve výše uvedeném příkladu byl horní widget nastaven na automatický rozsah a graf zatím ukazuje výkyv zdroje v rozmezí +26 % až -22 %.

Min/Max

Pokud je možnost automatický rozsah vypnuta, bude svislá osa škálována v závislosti na vstupu. Ve výše uvedeném příkladu má spodní widget pevný rozsah od -100 % do +100%.

Po výběru se zobrazí tlačítko „Nastavení Widgetu“, které umožňuje další konfiguraci widgetu.

Přidání dalších obrazovek

Klepnutím na tlačítko „+“ vedle položky „Obrazovka1“ přidáte další obrazovku.

Můžete si vybrat ze 13 různých rozložení (včetně celoobrazovkového a dvou domovských obrazovek) s až 9 widgety. Ty pak můžete nakonfigurovat jako u obrazovky 1.

Obrazovky lze přeuspořádat nebo dokonce odstranit. Dialogové okno pro úpravu obrazovky se vyvolá klepnutím na Obrazovka1 nebo Obrazovka2 atd.

Přidání vlastních widgetů

Vlastní widgety jsou obvykle skripty lua, které mají obvykle podobu jediného souboru main.lua, který je obvykle uložen v podsložce s názvem naznačujícím jeho funkčnost. Tato podsložka by měla být zkopírována do složky scripts na kartě SD. Widget bude automaticky zaregistrován při spuštění. Pomocí nástroje Nastavení obrazovky pak lze widget konfigurovat jako kterýkoli jiný.

Lua skripty

ETHOS Suite

Přehled

Aplikace ETHOS Suite PC běží na počítači Windows PC nebo Mac a připojuje se k rádiím FrSky s operačním systémem ETHOS. ETHOS Suite se k rádiu připojuje pomocí kabelu USB.

Po připojení k rádiu umí aktuální verze aplikace ETHOS Suite následující činnosti:

 • Zobrazí typ rádia, ID a verze firmwaru, soubory ve Flash paměti a soubory na kartě SD
 • Přepnutí režimu rádia – Režim Bootloader / ETHOS
 • Po zobrazení informací o aktuálním stavu rádia nabízí ETHOS Suite uživateli možnost výběru aktualizace na nejaktuálnější a správný firmware a soubory. Poté je automaticky stáhne a nainstaluje. Uživatel může zvolit aktualizaci zastaralých komponent, aktualizaci všech nebo individuální aktualizaci firmwaru rádia, souborů Flash nebo obsahu karty SD.
 • Pomocí Správce modelů lze uložit zálohu modelů v rádiu na disk nebo obnovit dříve uloženou zálohu v rádiu. Modely nejsou zpětně kompatibilní, takže při downgradu na starší firmware je nutné obnovit soubory staršího modelu z počítače.
 • FRSK Flasher může použít rádio jako zástupce pro přímý flash interního modulu nebo jakéhokoli senzoru, serva nebo přijímače.
 • Flash bootloaderu rádia v režimu DFU (připojení vypnutého rádia).
 • Konverze obrázků do formátu ETHOS.
 • Konverze zvukových souborů do formátu ETHOS.
 • Pro rádia X18/S, TW Lite a XE je k dispozici nástroj pro opravy. Pokud vaše rádio nemůže číst z paměti NAND nebo nelze uložit nastavení, lze tento nástroj použít k přeformátování interní paměti.
 • Odpojení USB připojení.
 • Při spuštění se zobrazí oznámení, zda je k dispozici aktualizace ETHOS Suite.

Instalace proběhne po ukončení aplikace Suite.

Všimněte si, že kromě nástrojů nabízí Suite 3 režimy provozu rádia.

Režim Bootloader

Na kartě Rádio můžete zkontrolovat a aktualizovat firmware rádia a soubory na kartě Flash a SD na nejnovější verze.

Karta Správce modelu slouží k vytvoření zálohy rádia nebo k obnovení uložené zálohy rádia.

Režim ETHOS

V tomto režimu může ETHOS Suite používat rádio k přímému flashování interního modulu nebo jakéhokoli senzoru, serva nebo přijímače. Tyto operace spravuje karta FRSK Flasher.


Režim DFU

Rádio je připojeno v režimu vypnutého napájení a karta DFU Flasher slouží k flashování bootloaderu. To je nutné, pokud byl například poškozen firmware rádia a rádio se již nezapne.

Postup přechodu na sadu ETHOS Suite

 • Ujistěte se, že používáte systém ETHOS alespoň verze 1.1.4, což je minimální verze potřebná k flashování nového bootloaderu kompatibilního se sadou ETHOS Suite (formát FRSK) ze správce souborů v rádiu. Pokud tomu tak není, budete muset provést ruční aktualizaci na verzi 1.1.4, abyste mohli přejít na sadu ETHOS Suite pro automatické aktualizace.
 • Vytvořte zálohu karty SD (doporučujeme ji celou zkopírovat do složky v počítači).
 • Stáhněte si soubor zip s nejnovějším zavaděčem z webu https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases (v současné době je zavaděč 1.4.3, soubor naleznete ve verzi 1.4.3) pro své rádio a rozbalte jej.
 • Zapněte rádio v režimu bootloaderu (podržte stisknutou klávesu enter, držte ji stisknutou a poté stiskněte tlačítko power ON) a připojte systém k počítači pomocí datového kabelu USB.
 • Zkopírujte bootloader do složky na kartě SD (obvykle do složky Firmware), poté vysuňte disky a odpojte rádio od počítače.
 • Spusťte rádio, přejděte do Systém / Správce souborů, klepněte na soubor bootloader.frsk, který jste právě zkopírovali, a vyberte možnost „Flash bootloader“.
 • Stáhněte si a nainstalujte sadu ETHOS Suite. Nyní byste měli být schopni podle níže uvedených bodů aktualizovat firmware rádia a soubory Flash a SD karty na nejnovější verze a využívat další funkce sady ETHOS Suite.
 • Upozorňujeme, že pokud to za vás neudělá sada ETHOS Suite, bude možná nutné přejmenovat složku bitmaps/user na kartě SD na bitmaps/models. Jedná se o složku, kde jsou uloženy uživatelské bitové mapy.

Závěr

Zásady bezpečného provozu

Létání s modely může být nebezpečné, pokud se neřídíte odpovídajícími bezpečnostními zásadami. Zde najdete několik nejdůležitějších doporučení, která pomohou zajistit bezpečný provoz.

 • Před vzletem se ujistěte, model správně reaguje na pohyby křížových ovladačů na vysílači. Ujistěte se také, že všechny přepínače a další ovládací prvky mají správnou funkci. Pokud zjistíte jakékoliv potíže, s modelem nevzlétejte, dokud všechny funkce nepracují správně.
 • Nikdy nelétejte za deště, při silném větru nebo v noci. Voda může způsobit selhání nebo nesprávnou funkci a zhoršit ovládání modelu s rizikem havárie.
 • Nikdy nevypínejte hlavní vypínač vysílače za letu, pokud motor modelu běží, nebo pokud je zapojen akumulátor.

V takovém případě bude ovládání modelu nemožné a model havaruje. I když vypínač opět zapnete, normální provoz se neobnoví, dokud nejsou dokončeny interní inicializační procesy vysílače a přijímače.

 • Nespouštějte spalovací motor nebo elektromotor, pokud máte na krku popruh. Popruh může být zachycen otáčející se vrtulí, rotorem atd. a způsobit vážné zranění.
 • Nikdy nelétejte v režimu kontroly dosahu. V tomto režimu pracuje vysílač se sníženým výkonem a mohlo by dojít k havárii.
 • Nelétejte, pokud jste fyzicky nebo psychicky indisponováni, protože to může být nebezpečné pro vás i ostatní. Rovněž nikdy nelétejte pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků ovlivňujících vaše smysly.
 • Nelétejte v blízkosti letišť, v blízkosti lidí nebo nad lidmi, v blízkosti obytných budov, škol, nemocnic nebo jiných míst, kde se shromažďují lidé, v blízkosti vedení vysokého napětí, vysokých budov a staveb nebo komunikačních zařízení.
 • Pokud během přípravy k letu položíte vysílač na zem, nestavte jej do vzpřímené polohy.

Vysílač se může převrátit, ovladače se mohou vychýlit a vrtule nebo rotor se mohou neočekávaně roztočit a způsobit zranění.

 • Nedotýkejte se spalovacích motorů, elektromotorů nebo regulátorů za provozu nebo bezprostředně po něm. Tato zařízení se mohou za provozu silně zahřívat.
 • Z bezpečnostních důvodů vždy létejte tak, aby byl model stále v přímém dohledu.

Zalétnutí za budovy nebo jiné velké objekty nejen způsobí, že model ztratíte z dohledu, ale překážka bude bránit šíření VF signálu z vysílače a způsobí ztrátu kontroly nad modelem.

 • V zájmu bezpečnosti vždy nastavujte nouzové výchylky Fail-safe.

Zvláště dbejte, aby nastavili stažení plynu na neutrál v případě nouze.

 • Před každým vzletem vždy kontrolujte stav nabití vysílačových a přijímačových akumulátorů.

Vybité akumulátory způsobí ztrátu kontroly nad modelem a havárii.

 • Na začátku každého letového dne zkontrolujte funkci všech ovládacích ploch a proveďte kontrolu dosahu. Pokud používáte funkci učitel-žák, zkontrolujte, že model správně reaguje na ovládání vysílačem učitele i žáka.

Dokonce i nesprávné nastavení jediné funkce vysílače nebo modelu může způsobit havárii.

 • Než zapnete vysílač:

1. Ovladač plynu vždy stáhněte zcela dolů (do neutrálu). 2. Nejprve zapínejte vysílač a až potom přijímač.

 • Než vypnete vysílač poté, co se spalovací motor nebo elektromotor zastavil (je ve stavu, kdy se již nemůže znovu rozeběhnout):

1. Vypněte vypínač napájení přijímače. 2. Poté vypněte vypínač vysílače. Pokud byste napájení zapínali/vypínali v opačném pořadí, vrtule nebo rotor se mohou neočekávaně roztočit a způsobit zranění.

 • Při nastavování nouzových výchylek Fail-safe rovněž dodržujte výše uvedené pořadí.

Pokud nastavujte vysílač, zhasněte/vypněte motor, ledaže by byl jeho chod nezbytný pro nastavování. V případě elektromotoru odpojte jeho kabely. Pokud vysílač nastavujete za chodu motoru, dbejte zvýšené opatrnosti. Dbejte, aby byl model řádně zajištěn a nemohl přijít do styku s kýmkoliv nebo čímkoliv. Nečekané zvýšení otáček motoru může způsobit vážné zranění.

Záruční a pozáruční servis

Na všechny elektronické výrobky KAVAN se vztahuje záruční lhůta 2 roky pokrývající všechny výrobní vady a závady. Při uplatnění reklamace v záruční lhůtě, prosím, vždy s výrobkem předkládejte kopii dokladu o zakoupení a poskytněte servisním pracovníkům co nejpodrobnější a nejúplnější údaje o zjištěné závadě, o vašem způsobu používání a další informace, které usnadní posouzení reklamace a urychlí její vyřízení. Reklamaci, prosím, uplatňujte v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. Není-li to možné, můžete se obrátit přímo na firmu KAVAN Europe s.r.o.:

KAVAN Europe s.r.o. | Doubravice 110, 533 53 Pardubice | Česko | +420 466 260 133 | info@kavanrc.com

Záruka a omezení odpovědnosti

Jako výrobce tohoto produktu nemáme žádnou kontrolu nad tím, že budete dodržovat tyto pokyny při zapojení a instalaci RC soupravy do modelu. Stejně tak nemáme možnost ovlivnit způsob, jakým zabudujete, budete provozovat a udržovat části RC soupravy. Z tohoto důvodu KAVAN musí odmítnout všechnu zodpovědnost za ztrátu, poškození nebo finanční náklady, které budou způsobeny nesprávným použitím nebo provozováním námi dovážených produktů, nebo které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s takovou činností.

Pokud není zákonem stanoveno jinak, povinnost firmy KAVAN vyplatit náhradu, je (bez ohledu na uplatněné právní argumenty) omezena na pořizovací cenu na ty výrobky KAVAN, které právě a přímo byly účastny v události, která způsobila škodu. Toto neplatí v případě, že výrobce byl soudně zavázán k provedení neomezené náhrady škod na základě prokázané úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Zaručujeme, že naše produkty jsou v souladu s aktuálně platnými zákonnými ustanoveními. Záruka se nevztahuje na poruchy a závady způsobené:

 • Nesprávným nebo nevhodným použitím.
 • Opožděnou, nesprávnou nebo vůbec neprovedenou údržbou, nebo údržbou provedenou neautorizovaným servisem.
 • Nesprávným zapojením.
 • Použitím příslušenství, které není schválené nebo doporučené firmou KAVAN Europe s.r.o.
 • Úpravou nebo opravou, která nebyla provedena autorizovaným střediskem KAVAN Europe s.r.o.
 • Neúmyslným nebo úmyslným poškozením.
 • Normálním opotřebením.
 • Provozem zařízení mimo provozní limity uvedenými ve specifikaci

KAVAN Europe s.r.o. zaručuje, že tento výrobek je v okamžiku prodeje prost vad jak v materiálu, tak i v provedení. Firma KAVAN Europe s.r.o. si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění.

Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou KAVAN Europe s.r.o. ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení v důsledku běžného provozu, protože jde o výrobek pro modelářské použití, kdy jednotlivé díly pracují pod mnohem vyšším zatížením, než jakému jsou vystaveny běžné hračky.

Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou (to platí i pro aplikaci jakýchkoliv vodovzdorných nástřiků/nátěrů uživatelem). Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých teplot, vlhkosti, prašnému prostředí prudkým mechanickým rázům a nárazům. Neponechávejte je po delší dobu na přímém slunečním světle.

Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste soupravu zakoupili.

Recyklace (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2012/19/EU). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

EU prohlášení o shodě

Tímto KAVAN Europe s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: V20 a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.kavanrc.com/doc. Toto rádiové zařízení 2.4GHz je možno používat bez předchozí registrace nebo individuálního schvalování ve všech zemích Evropské unie.