KAVAN Beta 1400 Kit - Návod ke stavbě

From KAVAN RC Wiki
This page is a translated version of the page KAVAN Beta 1400 Kit - Instruction manual and the translation is 100% complete.
Other languages:

Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení motorového větroně BETA 1400. Chystáte se vydat na kouzelnou výpravu do fascinujícího světa RC modelů letadel s elektrickým pohonem. BETA 1400 s konstrukcí z takřka nerozbitného pěnového EPO (extrudovaný polyolefin), nadupaná nejnovější 2.4GHz technikou a poháněná výkonným střídavým motorem napájeným z LiPo akumulátoru vám pomůže stát se zkušeným pilotem! BETA 1400 není jenom cvičný model, s nímž se naučíte létat, ale je to také docela dobrý termický větroň, který skvěle poslouží pro rekreační a relaxační létání pilota každého věku; začátečníka i ostříleného borce.

KAV02.8086 KAVAN Beta 1400 - kit

KAV02.8086 KAVAN Beta 1400 - kit

Funkce

 • Stavebnice v rozsypu s EPO pěnovými díly
 • Ovládaná křidélka, směrovka, výškovka a otáčky motoru
 • Snadná ovladatelnost, vysoká stabilita, vysoká odolnost, větroň s elektrickým pohonem
 • Velká nosná plocha při nízké letové hmotnosti

Technické specifikace

Rozpětí 1400 mm
Délka 966 mm
Letová hmotnost 700–770 g
Plocha křídla 24,5 dm²
Plošné zatížení 28,6–31,4 g/dm²
Doporučený motor* střídavý s rotačním pláštěm C2814-1400
Doporučený elektronický regulátor otáček* střídavý KAVAN R-20B s BEC stabilizátorem napájení 5 V

*) Není součástí stavebnice.

Bezpečnostní opatření

Tento RC model není hračka. Používejte jej opatrně a důsledně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

Model dokončete a připravte k letu PŘESNĚ podle návodu. Model NEUPRAVUJTE, v opačném případě automaticky ztrácí záruka svoji platnost.

Osoby mladší 14 let smějí model používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Před každým letem se ujistěte, že je model v perfektním stavu. Dbejte na to, aby veškeré vybavení fungovalo správně a aby model neměl poškozenou konstrukci.

Létejte pouze ve dnech se slabým větrem a na bezpečném místě mimo dosah překážek.

Zásady bezpečného provozu

Všeobecná upozornění

RC model letadla není hračka! Při nesprávném provozování může způsobit zranění osob nebo škody na majetku. Létejte pouze na vhodných místech, řiďte se důsledně pokyny v tomto návodu. Pozor na otáčející se vrtuli! Zabraňte jejímu kontaktu s volnými předměty, které by se mohly namotat - např. volné části oděvu - nebo s dalšími předměty, jako jsou tužky, šroubováky atd. Dbejte, aby otáčející se vrtule byla v bezpečné vzdálenosti od prstů a obličeje - vašeho i ostatních lidí a zvířat.

Poznámka týkající se lithiumpolymerových akumulátorů

Lithiumpolymerové akumulátory jsou znatelně zranitelnější než NiCd/NiMH akumulátory běžně používané v RC modelech. Při zacházení s nimi je třeba důsledně dodržovat všechny pokyny výrobce. Nesprávné zacházení s LiPo akumulátory může způsobit požár. Dodržujte rovněž pokyny výrobce ohledně zneškodnění a recyklace použitých LiPo akumulátorů.

Další bezpečnostní zásady a upozornění

Jakožto vlastník tohoto výrobku jste výhradně zodpovědný za to, že je provozován způsobem, kterým neohrožujete sebe ani ostatní, ani nevede k poškození výrobku nebo jiným škodám na majetku. Model je ovládán prostřednictvím vysokofrekvenčního signálu, který může podléhat rušení z vnějších zdrojů mimo vaši kontrolu (ačkoliv pravděpodobnost takovéhoto rušení je u 2,4GHz RC souprav velmi malá). Nikdy také nelze zcela vyloučit možnost nějaké závady na modelu nebo pilotážní chyby, takže je vhodné vždy létat s modelem tak, aby se všech směrech nacházel v bezpečné vzdálenosti od okolních předmětů a osob, protože tato vzdálenost pomůže zabránit zranění nebo škodám na majetku.

S modelem nelétejte, jsou-li baterie nebo akumulátory ve vysílači vybité.

Pokud s modelem nelétáte, neponechávejte pohonný akumulátor připojený. Regulátor i při staženém plynu odebírá určitý proud, který by při déletrvajícím připojení (hodiny, dny) mohl způsobit hluboké vybití pohonného akumulátoru s rizikem jeho zničení a možnosti vzniku požáru.

S modelem vždy létejte na vhodném a bezpečném místě, v bezpečné vzdálenosti od osob, překážek, automobilů atd.

Nikdy nelétejte nad nebo v bezprostřední blízkosti osob a zvířat.

Důsledně dodržujte pokyny v návodu týkající se používání příslušenství modelu (nabíječe, akumulátory atd.), které používáte.

Udržujte všechny chemikálie, malé části modelu a veškerá elektrické zařízení mimo dosah dětí.

Voda a vlhkost mohou způsobit poškození elektroniky. Zabraňte působení vody na všechno vybavení, které není speciálně navrženo a vyrobeno jako odolné vůči tomuto působení.

Obsah stavebnice

 • Díly modelu vylisované z EPO pěny
 • Drobné příslušenství
 • Sklopná vrtule 7×6" s vrtulovým kuželem
 • 2 archy samolepek

Pro dokončení modelu ještě budete potřebovat

RC souprava, pohonná jednotka, baterie

 • Nejméně 4kanálový vysílač s malým přijímačem
 • LiPo pohonný akumulátor 11,1 V 1600–2700 mAh
 • KAVAN C2814–1400 střídavý motor nebo podobný
 • 20 A střídavý regulátor otáček KAVAN R–20B nebo podobný
 • KAVAN GO-09 servo KAVAN GO-09 nebo podobné
 • Krátký Y-kabel nebo 2× 20–30 cm prodlužovací kabel

Nářadí

 • Malý křížový šroubovák a plochý šroubovák
 • Imbusový šroubovák nebo klička 1,5 mm
 • Pistole pro tavné lepidlo
 • Brusný papír č. 150–200

Lepidla

 • Střední nebo husté vteřinové lepidlo (e.g. KAV9952 nebo KAV9953)
 • Prostředek pro zajišťování šroubových spojů nízké nebo střední síly (blue - e.g. KAV9970)
 • Tavné lepidlo nebo MS polymerové lepidlo (e.g. BISON Poly Max®, Soudal T-Rex®)
 • Čirá samolepící páska

Stavba modelu

Trup

Trup ve verzi kit je dodáván „v rozsypu” (s předinstalovanými lanovody, uhlíkovými a překližkovými výztuhami) - na vás je instalace serv, montáž motoru a slepení obou polovin trupu. Před nanesením lepidla styčné plochy zdrsněte brusným papírem č. 150–200.

1. Instalace serva směrovky (Obr. 1)

 • Připravte si pravou polovinu trupu. V zadní části kabiny najdete připravenou šachtu pro servo směrovky odpovídající servu KAVAN GO-09.
 • Připravte si jednoramennou páku dodávanou se servem KAVAN GO-09 (nebo dvouramennou páku seřízněte na jednoramennou). Zapněte vysílač, ujistěte se, že ovladač i trim směrovky jsou v neutrálu (ve středu). Servo směrovky zapojte do příslušného kanálu přijímače (CH4 v případě T8FB), do kanálu plynu (CH3 v případě T8FB) připojte servokablík elektronického regulátoru otáček a připojte nabitý pohonný akumulátor. Do prostředního otvoru v páce serva (cca 10 mm od středu páky) zasuňte Z-ohyb na konci táhla směrovky. Servo zasuňte do připravené šachty tak, aby jeho výstupní hřídel a kablík byly orientovány směrem k přídi.
 • Nyní nasuňte páku na výstupní hřídel serva tak, aby byla co nejpřesněji kolmá na bok krabičky serva. Páku upevněte našroubováním vrutu dodávaného se servem. Servo zajistěte několika kapkami tavného lepidla nebo MS polymerového lepidla naneseného přes jeho patky. Můžete použít i střední vteřinové lepidlo, ale tavné lepidlo nebo lepící tmel je možno vyjmout.

2. Motorové lože (Obr. 2+3)

 • Střídavý motor s rotačním pláštěm KAVAN C2814–1400 se upevňuje pomocí dvou stavěcích šroubů M3 mm do hliníkového lože vlepeného do trupu. Vyzkoušejte správnou orientaci lože - tak, aby stavěcí šrouby byly přístupné otvory v bocích trupu. Lože vlepte hustým vteřinovým nebo MS polymerovým lepidlem do drážky v trupu za křídlem.
 • Povšimněte si, že předlisovaná šachta vytváří vyosení motoru nahoru a doprava. To je správné a úmyslné, tímto způsobem se vyrovnává vliv rotujícího proudu vzduchu hnaného vrtulí na model a ocasní plochy. Dříve než motorové lože vlepíte do pravé poloviny trupu, zkontrolujte, zda obě poloviny trupu dobře lícují.
 • Kontrola smyslu otáčení motoru: Kabely motoru připojte k vašemu regulátoru otáček a motor upevněte do motorového lože dvěma stavěcími šrouby M3×6 mm. Zapněte vaši RC soupravu a zkontrolujte smysl otáčení motoru (viz obr. 3) tak, jak je popsáno v kapitole „INSTALACE RC SOUPRAVY / 7. Zkouška pohonné jednotky“ dále v tomto návodu. Jakmile je vše správně nastaveno, motor opět odmontujte.

3. Instalace serva výškovky (Obr. 4)

 • Připravte si levou polovinu trupu a do předlisované šachty obdobným způsobem, jakým jste instalovali servo směrovky, upevněte i servo výškovky. Nezapomeňte nastavit páku serva výškovky do neutrálu se zapnutou RC soupravou (CH2 na T8FB).

4. Slepení polovin trupu (Obr. 5)

 • Na sucho, bez lepení k sobě přiložte obě poloviny trupu. Ujistěte se, že spolu po celém obvodu dobře lícují. Případné nerovnosti zabruste brusným papírem. Jakmile jste spokojeni, na styčné plochy na pravé polovině trupu naneste vrstvu hustého vteřinového lepidla nebo MS polymerového lepidla. (Tato pomaleji se vytvrzující lepidla mají přednost, protože vám poskytují určitý čas na ustavení polovin trupu do správné polohy.) Poloviny trupu přiložte k sobě, zkontrolujte jejich vzájemnou polohu a zajistěte je proti posunutí pomocí špendlíků nebo samolepící krepové (maskovací) pásky až do vytvrzení lepidla. Dbejte na to, aby trup byl při pohledu v podélné ose přímý a nezkroucený, a aby obě poloviny lícovaly zvláště dobře v prostoru křídla a ocasních ploch. Toto je kritický krok, který spolurozhoduje o tom, jaké budou letové vlastnosti modelu.

5. Dokončení trupu (Obr. 6)

 • Ověřte si polaritu magnetů uzávěru kabiny a vlepte je vteřinovým lepidlem do vybrání v zadní části kabiny a v krytu kabiny. Přelepte jej ještě kouskem čiré samolepící pásky.
 • Vteřinovým lepidlem (nebo tenkou oboustrannou samolepící páskou ne kontaktním lepidlem) přilepte plastovou výztuhu spodní části trupu.
 • Po nainstalování motoru (na závity stavěcích šroubů nezapomeňte nanést kapku modrého prostředku pro zajišťování šroubových spojů) a regulátoru otáček do trupu upevněte kryt serv pomocí kapek tavného lepidla, kousků suchého zipu nebo malých magnetů (nejsou součástí stavebnice). Cílem je kryt zajistit na místě - ale tak, abyste jej mohli vyjmout a zachovali si přístup k servům.
 • Nasaďte trámec vrtule s listy a zajistěte jej dotažením dvou stavěcích šroubů M3×6 mm (nezapomeňte nanést kapku modrého prostředku pro zajišťování šrouibových spojů). Nakonec upevněte vrtulový kužel dvěma šrouby M2×8 mm. Dbejte, aby se vrtule mohla volně otáčet. V žádném případě se listy nesmějí třít o trup. (Obr. 2+3)

Křídlo

1. Příprava křidélek

 • Opakovaným opatrným vychýlením 10x nahoru a dolů „rozpohybujte” pěnové závěsy křidélek.

2. Instalace serv křidélek (Obr. 7)

 • V křídle jsou již předlisovány šachty odpovídající servům KAVAN GO-09 (nebo podobným) a drážky pro jejich prodlužovací kabely. Serva křidélek se zapnutou RC soupravou nastavte do neutrálu a nasaďte jednoramenné páky tak, aby byly kolmé na bok krabičky serva - pamatujte, že potřebujete vytvořit zrcadlově shodnou dvojici, levé a pravé servo, což zajistí, že serva budou chodit „proti sobě“ i v případě, že máte klasickou čtyřkanálovou RC soupravu, a serva zapojujete pomocí Y-kabelu do jednoho výstupu přijímače. Ještě lepší je páky na serva upevnit tak, aby byly vychýleny o cca 15–20° dopředu (obě stejně!). Tím se vytvoří mechanická diferenciace výchylek serv (křidélka se bude nahoru vychylovat více než dolů), která zlepšuje chování modelu v zatáčce. Počítačové RC soupravy mají pro vytvoření diferenciace křidélek zvláštní programovou funkci. Shodnost nastavení pák serv křidélek si jednoduše ověříte tak, že obě připojíte k přijímači, položíte na stůl a přiložíte pákami k sobě (RC souprava samozřejmě zapnutá!).
 • Připravená serva zasuňte do předlisovaných šachet a zajistěte je tavným nebo MS polymerovým lepidlem. Na kablíky serv křidélek připojte dodávané prodlužovací kablíky. Propojené konektory uložte do rozšířeného prostoru v křídle a prodlužovací kablík rozviňte do drážky v křídle. Drážku s kabelem přelepte proužkem čiré samolepící pásky. Z kořenové části křídla by prodlužovací kabel měl vyčnívat cca 10 cm, aby jej bylo možné zavést do trupu.

3. Instalace pák a táhel křidélek

 • V sáčku s drobným příslušenstvím najdete dvě drátová táhla se Z-ohybem na jednom konci. Z-ohyb táhla zasuňte do vnějšího otvoru v páce serv křidélek. Druhý konec táhla zasuňte do variabilní koncovky na páce křidélka. Stejným způsobem nainstalujte táhlo i na druhou polovinu křídla.
 • (Poloha upevnění táhla na páce je prostředkem pro nastavení velikosti výchylky dané ovládací plochy. Upevněním táhla blíže ke kormidlu se velikost výchylek zvětšuje, zatímco upevněním dále od kormidla se zmenšuje. Přesně v opačném smyslu účinkuje posouvání bodu připojení táhla na páce serva - zkrácením páky serva se výchylky kormidla zmenšují, prodloužením se zvětšují.)

4. Spojka křídla (Obr. 8)

 • Připravte si uhlíkovou trubkovou spojku křídla, zasuňte ji do pouzdra v trupu a nasuňte na ni obě poloviny křídla.

5. Připojení serv křidélek (Obr. 9)

 • A. RC souprava s jedním kanálem pro křidélka (T8FB z RTF setu apod.): Obě serva křidélek připojte k Y-kabelu (není součástí stavebnice). Y-kabel křidélek přijde zapojit do kanálu křidélek (CH1 v případě T8FB).
 • B: RC souprava s křidélky ovládanými 2 kanály: Pro připojení serv křidélek použijte dva 20–30 cm prodlužovací kabely (nejsou součástí stavebnice). Zapojte je do kanálů pro levé a pravé křidélko na přijímači (typicky kanál 1 a kanál 5 nebo 6. Záleží na typu a nastavení RC soupravy – řiďte se dle návodu k obsluze vaší RC soupravy).

6. Zajištění polovin křídla (Obr. 10)

 • Obě poloviny křídla zajistěte dotažením stavěcích šroubů M5×10 mm na spodní straně křídla.

7. Kryty serv křidélek (Obr. 7)

 • Jakmile nastavíte serva a táhla křidélek a otestujete jejich funkci, můžete přilepit plastové kryty serv křidélek.

Ocasní plochy

1. Příprava směrovky a výškovky

 • Opakovaným opatrným vychýlením 10× nahoru a dolů (resp. vlevo a vpravo) „rozpohybujte“ pěnové závěsy výškovky a směrovky.

2. Upevnění vodorovné ocasní plochy (Obr. 11+12)

 • Vodorovnou ocasní plochu a přilepte středním nebo hustým vteřinovým lepidlem k trupu. Pamatujte, že páka výškovky má být na spodní straně. Před vytvrzením lepidla zkontrolujte správnost polohy vodorovné ocasní plochy - musí být kolmá ke kýlovce.

3. Lanovody směrovky a výškovky (Obr. 13)

 • Lanovody směrovky a výškovky zasuňte do otvoru ve variabilní koncovce na páce směrovky a výškovky.

Nanesení samolepících obstisků

 • Samolepící obtisky vyřízněte dle předtištěných obrysů. Nanášejte je na povrch modelu navlhčený vodou s několika kapkami saponátu na mytí nádobí. To umožňuje v případě potřeby přemístění samolepky, je-li třeba. Jakmile se obtisk nachází na správném místě, opatrně jej měkkým hadříkem přihlaďte tak, abyste vypudili všechny vzduchové bubliny.

Instalace RC soupravy

Nyní zbývá upevnit a zapojit přijímač, serva a elektronický regulátor otáček.

 1. Sejměte kryt kabiny zvednutím jeho zadní části přidržované na místě magnetem. (Obr. 14)
 2. Dle návodu k obsluze vaší RC soupravy zapojte kabely serv, regulátoru otáček do přijímače – tabulka ukazuje zapojení přijímače při použití RC soupravy T8FB dodávané v RTF setu.
 3. Přijímač vložte do prostoru v zadní části kabiny a upevněte k trupu např. kouskem samolepícího suchého zipu.
 4. Pohonný akumulátor budete vkládat do přídě, upevňuje se pomocí pásku suchého zipu provléknutého pod překližkovou výztuhou - s tím vyčkejte až na kontrolu polohy těžiště popsanou v následující kapitole.
Funkce Kanál přijímače (T8FB)
Křidélka CH1
Výškovka CH2
Plyn CH3
Směrovka CH4
Pozor: Vždy nejprve zapínejte vysílač a teprve potom připojujte pohonný akumulátor. Od této chvíle vždy s modelem zacházejte tak, jako kdyby se mohly motor a vrtule kdykoliv roztočit!

Předletová příprava

Kontrola nastavení modelu

 1. Ujistěte, že je ovladač plynu na vysílači zcela dole a vysílač zapněte. Páčky všech trimů nastavte do středové polohy. K regulátoru otáček v modelu připojte pohonný akumulátor.

 2. Kontrola neutrální polohy a smyslu výchylek kormidel
  Zkontrolujte, zda se křidélka, směrovka a výškovka nacházejí v neutrální (středové) poloze, pokud jsou v neutrálu jejich ovladače na vysílači a příslušné trimy ve středu. Tj. výškovka a směrovka musejí být v rovině s vodorovným stabilizátorem resp. s kýlovkou a odtoková hrana křidélek musí být v rovině s odtokovou hranou křídla. Pokud tomu tak není, opatrně povolte stavěcí šroub na variabilní koncovce na páce daného kormidla a nastavte délku táhla tak, aby dané kormidlo bylo v neutrálu. Na stavěcí šroub naneste kapku prostředku pro zajišťování šroubových spojů a stavěcí šroub opět pečlivě dotáhněte.

  Pozor: Pokud by za letu došlo k uvolnění táhla, model se může stát částečně nebo zcela neřiditelným a může dojít k havárii. Při případném nastavování proto pracujte velmi pečlivě. Čas od času také kontrolujte stav táhel a ujistěte se, že jsou spolehlivě upevněna k pákám serv.

 3. Zkouška ovládání křidélek
  A. Pokud nyní vychýlíte ovladač křidélek na vysílači směrem doleva, při pohledu na model zezadu se musí levé křidélko vychýlit nahoru a současně pravé křidélko dolů.
  B. Při vychýlení ovladače doprava se musí vychýlit levé křidélko dolů a pravé nahoru. (Platí jednoduché pravidlo: Křidélko na té straně modelu, na kterou vychylujete ovladač, se musí vychylovat nahoru.)
  C. Ovladač křidélek vraťte do neutrálu (středové polohy) - křidélka se vrátí do neutrální polohy, jejich odtoková hrana je v rovině s odtokovou hranou křídla.

  Pozn.: Pokud by se křidélka pohybovala v opačném smyslu, přepněte přepínač smyslu výchylek na vysílači (AIL). Máte-li vysílač s uspořádáním ovladačů v Módu 1, je ovladač plynu vpravo. Na vysílači s ovladači uspořádanými v Módu 2 je plyn vlevo.

 4. Zkouška ovládání směrovky
  A. MPokud nyní vychýlíte levý ovladač na vysílači (směrovka) doleva, při pohledu na model zezadu se musí směrovka vychýlit doleva.
  B. Při vychýlení ovladače směrovky vpravo se směrovka musí vychýlit doprava.
  C. Ovladač směrovky vraťte do neutrálu (středové polohy) - směrovka se vrátí do neutrální polohy, její odtoková hrana je v podélné ose trupu, v rovině s kýlovkou.

  Pozn.: Pokud by se směrovka pohybovala v opačném smyslu, přepněte přepínač smyslu výchylek na vysílači (RUD).

 5. Zkouška ovládání výškovky
  A. Na vysílači v Módu 1 je ovladač výškovky vlevo, v Módu 2 napravo. Pokud nyní vychýlíte ovladač výškovky dolů, při pohledu na model zezadu se musí výškovka vychýlit nahoru - tzv. přitažení.
  B. Při vychýlení ovladače výškovky nahoru se výškovka musí vychýlit dolů - tzv. potlačení.
  C. Ovladač výškovky vraťte do neutrálu (středové polohy) - výškovka se vrátí do neutrální polohy, v rovině s vodorovným stabilizátorem.

  Pozn.: Pokud by se výškovka pohybovala v opačném smyslu, přepněte přepínač smyslu výchylek na vysílači (ELE).

 6. Velikost výchylek kormidel
  A. RC souprava s jedním kanálem pro křidélka
  Kormidlo Zmenšené výchylky Normální výchylky Expo*
  Křidélka 7 mm nahoru a dolů 10 mm nahoru a dolů 10–20 %
  Směrovka 10 mm vlevo a vpravo 12 mm vlevo a vpravo 0–10 %
  Výškovka 6 mm nahoru a dolů 8 mm nahoru a dolů 20–30 %
  B. RC souprava s křidélky ovládanými 2 kanály
  Kormidlo Zmenšené výchylky Normální výchylky Expo*
  Křidélka 8 mm nahoru/4 mm dolů 10 mm nahoru/5 mm dolů 10–20 %
  Křidélka (Brzda) 13 mm nahoru 13 mm nahoru
  Směrovka 10 mm vlevo a vpravo 12 mm vlevo a vpravo 0–10 %
  Výškovka 6 mm nahoru dolů 8 mm nahoru dolů 20–30 %
  Výškovka (Brzda) 2 mm nahoru 2 mm nahoru
  *Expo – nastavte pro zmenšení citlivosti okolo neutrálu (Futaba, Hitec, Radiolink, Multiplex: -10/-20, Graupner: +10/+20 atd.)

  Pokud jste se řídili postupem popsaným v kapitole věnované stavbě modelu, máte nyní již automaticky nastaveny správné velikosti výchylek všech kormidel, které jsou dány poměrem délky pák serva a délky pák kormidel (uvedeny ve sloupci „Normální výchylky“). Vždy je nejlepší dosáhnout požadovaných výchylek čistě mechanickou cestou - a to i v případě, že máte počítačovou RC soupravu, která dovoluje velikost výchylek nastavovat programově. Máte-li počítačovou RC soupravu, můžete použít funkci „Dvojí výchylky“ (D/R, Dual Rate) pro získání ještě „tupějšího” nastavení, kdy BETA 1400 bude daleko hodnější (uvedeno ve sloupci „Zmenšené výchylky“). Stejného výsledku dosáhnete posunutím táhel na pákách serv blíže ke středu páky.

 7. Zkouška pohonné jednotky

  Proveďte kalibraci rozsahu plynu regulátoru, jak je popsána v návodu k obsluze vašeho regulátoru, a zkontrolujte, že je zapnuta brzda motoru.

  A) Vysílač je zapnutý, ovladač plynu stažený zcela dolů, pohonný akumulátor je připojen k regulátoru otáček v modelu. Pokud by se vrtule pomalu otáčela, zkontrolujte, zda je ovladač plynu opravdu v poloze zcela dole (vypnuto).

  B) Pomalu vychylujte ovladač plynu nahoru, vrtule by se měla zvolna roztočit. Vrtule se musí při pohledu zezadu otáčet po směru hodinových ručiček. Pokud tomu tak není, plyn stáhněte, odpojte pohonný akumulátor a navzájem mezi sebou přepojte kterékoliv dva z trojice kablíků mezi motorem a regulátorem.

  Pozn.: Pokud by se vrtule neroztočila, zkontrolujte, zda je pohoný akumulátor správně připojen a zda je plně nabitý. Zopakujte kalibraci rozsahu plynu.
  Caution: Pozor na otáčející se vrtuli! Pozor na prsty, volné části oblečení! Nezastavujte otáčející se vrtuli rukou nebo jakýmkoliv jiným předmětem.
 8. Kontrola polohy těžiště (Obr. 16)

  A) Těžiště u modelu BETA 1400 se nachází 70–75 mm za náběžnou hranou křídla. Pro zalétávání umístěte pohonný akumulátor tak, aby těžiště bylo 70 mm za náběžnou hranou křídla. Pokud model v tomto místě v blízkosti podepřete ukazováky, musí se ustálit s trupem ve vodorovné poloze.
  B) Po zalétání můžete v souladu s vašimi zvyklostmi a stylem pilotáže polohu těžiště doladit, posunutím vpřed se model stává stabilnějším, posunutím vzad se model stává méně stabilním a citlivějším na řízení (těžiště by v žádném případě nemělo být více vzadu než 80 mm).

  Pozn.: Přílišné posunutí CG dozadu by mohlo způsobit, že váš model bude obtížně ovladatelný nebo dokonce tak nestabilní, že jej nebudete schopni ovládat vůbec.

Létání

Výběr plochy a počasí pro létání

Letová plocha

Letová plocha by měla být rovné travnaté prostranství. Neměla by se na ní nacházet žádná vozidla, budovy, vedení elektrického napětí, stromy, velké balvany nebo cokoliv jiného v okruhu asi 150 metrů (100 metrů je zhruba délka fotbalového hřiště), do čeho by BETA 1400 mohla narazit.

Počasí pro létání

Dokud bezpečně nezvládnete pilotáž, doporučujeme létat pouze za bezvětří nebo mírného vánku - ideální jsou klidné letní podvečery. BETA 1400 je model do klidného ovzduší s větrem pod 5 m/s. Nelétejte za deště, mlhy nebo jinak snížené viditelnosti.

Kontrola dosahu

Dle návodu k obsluze vaší RC soupravy proveďte test dosahu. Při testu držte model v normální letové poloze asi metr nad zemí a požádejte pomocníka, aby v pravidelných intervalech zahýbal s některým z ovladačů. Model by měl správně a bez zpoždění reagovat na povely z vysílače do vzdálenosti zaručované výrobcem v návodu k obsluze vašeho vysílače.

Pozor: Nikdy se nepokoušejte vzlétnout s vysílačem v režimu kontroly dosahu!

První vzlet

Nyní je čas na ten nejdůležitější pokyn v tomto návodu:

Pokud nejste již zkušený pilot, důrazně doporučujeme svěřit úvodní let zkušenějšímu kolegovi.

Není to žádná ostuda. Uvědomte si, že nové „dospělé“ letadlo nejprve zalétávají velmi zkušení tovární zalétávači, a teprve potom s ním létají obyčejní piloti. Řízení RC modelu vyžaduje určité reflexy a dovednosti, se kterými se bohužel člověk nerodí. Není složité ani těžké je získat, ale vyžaduje to určitou dobu. I piloti skutečných letadel létají nejprve na simulátoru a potom ve strojích s dvojím řízením, které jim instruktor zpočátku předává jen v bezpečné výšce. Jakmile zvládnou let, přijde na řadu nácvik vzletu a přistání a teprve po nějaké době let sólo. Přesně tak to funguje i u řízení modelů. Prosím, neočekávejte, že bez jakýchkoliv předchozích zkušeností bude schopni „model hodit a ono to samo poletí“. Pokud jste někde ve filmu nebo v televizi viděli amerického mládence řídícího model pomocí zuřivého „kormidlování“ ovladači, vězte prosím, že nic není více vzdáleno pravdě. Ve skutečnosti jsou potřebné pohyby ovladači poměrně malé a většina modelů létá lépe, když jim „do toho moc nemluvíte“. Jde o to, naučit se udělat ten pravý pohyb v pravou chvíli.

Launch the model against the wind.
Launch the model against the wind.

Krok 1: Start z ruky

Model startujte vždy proti větru. Směr větru zjistíte sledováním stužky uvázané na anténu nebo několika stébel trávy, která vyhodíte do vzduchu.

Zapněte vysílač.

Ovladač plynu stáhněte zcela dolů. Zapojte a do modelu vložte pohonný akumulátor.

Model držte v ruce zhruba ve výšce očí. Zatímco vysílač držíte v druhé ruce, dejte plný plyn a model s mírným švihem vypusťte přímo a vodorovně.

Dejte modelu plný plyn a jemným tlakem jej vypusťte rovně a vodorovně. Ucítíte bod, ve kterém se model snaží letět přirozeně. Netlačte na něj příliš silně. Nevyhazujte model s nosem nahoru nebo o více než 10 stupňů dolů. Model musí mít od samého začátku určitou minimální rychlost, aby se udržel ve vzduchu. Nestačí model pouze „posadit“ do vzduchu.

Model vypusťte proti větru.

Pokud je vše v pořádku, bude BETA 1400 mírně stoupat. Pokud BETA 1400 ztrácí výšku, přitáhněte páku výškovky velmi mírně k sobě (jen trochu!), abyste dosáhli stabilního stoupání.


Krok 2: Létání a vytrimování modelu

Po vypuštění modelu nechejte motor běžet a nastoupejte do výšky 30–50 metrů, kde začněte motor vypnete a začnete provádět zatáčky tak, abyste model udrželi v blízkosti.

Pozn.: BETA 1400 sice už není úplně malý model – nepouštějte ji přesto příliš daleko od sebe, zvláště ne po větru. Pamatujte, že model můžete bezpečně řídit jen tehdy, pokud spolehlivě rozpoznáte jeho polohu za letu. Bezpečný dosah RC soupravy je podstatně větší, než „dosah“ vašich očí.


Jak se model řídí?

Na rozdíl od auta nebo lodě se letadlo pohybuje v trojrozměrném prostoru a proto je účinek kormidel jiný, než když otočíte volantem nebo kormidelním kolem. K zatočení také nestačí jen pouhé vychýlení směrovky na příslušnou stranu. Dále také je třeba si uvědomit, že řízení modelu je proporcionální. To znamená, že úměrně vychýlení ovladače se vychyluje i příslušné kormidlo nebo přidává či ubírá plyn.

Potřebné výchylky pák ovladačů jsou většinou jen velmi malé, nikoliv doraz-doraz.


Výškovka

Výškovkou ovládáte model ve svislé rovině. Jemným přitažením ovladače výškovky k sobě dosáhnete stoupání modelu, naopak jemným potlačením ovladače od sebe klesání. Model ovšem není schopen trvale stoupat jenom v důsledku vychýlení výškovky, potřebuje k tomu energii dodávanou motorem. Pokud tedy chcete stoupat, musíte přidat plyn - v opačném případě model začne ztrácet rychlost a pokud byste včas nezasáhli, mohl by se zřítit právě v důsledku ztráty rychlosti.

Křidélka

Ovládají příčný náklon modelu (naklonění křídla). Jemným vychýlením ovladače křidélek např. vlevo dosáhneme naklonění modelu vlevo. Pokud bychom ponechali ovladač vychýlený, model bude pokračovat (rychlostí, která je úměrná velikosti výchylky ovladače) v naklánění - nakonec může vykonat celý výkrut - otočení modelu okolo podélné osy o 360 stupňů. Pokud ovladač křidélek po uvedení modelu do požadovaného náklonu vrátíme do neutrálu, model dále poletí v tomto náklonu.

Coordinated left turn (180°)
Coordinated left turn (180°)

Směrovka

Předpokládejme, že nácvik průletu zatáčkou zahájíme ve vodorovném letu. Zatáčka vyžaduje v ideálním případě koordinovanou práci všech tří ovládacích ploch, která zajistí, že model prolétne zatáčku s minimální ztrátou výšky a trup bude v každém okamžiku mířit ve směru tečny oblouku zatáčky. Pro začátek si situaci zjednodušíme tím, že nebudeme používat směrovku, jejíž používání není u modelu této kategorie úplně nezbytně nutné. Ve skutečnosti ale právě především modely jako jsou větší větroně, hornoplošníky ve stylu Piper nebo Cessna, provádějí zatáčku mnohem lépe i s použitím směrovky. Zatáčku (např. doleva) začneme tím, že model nakloníme doleva vychýlením ovladače křidélek vlevo. Úhel náklonu je úměrný poloměru zatáčky (a také rychlosti letu modelu) - čím má být poloměr zatáčky menší, tím musí být náklon větší (ostrou zatáčku můžeme „říznout“ jenom tehdy, pokud má model dostatečnou rychlost). Začneme jenom mírnou zatáčkou s náklonem 20–30 stupňů, ne více. Jakmile je model v požadovaném náklonu (stále ještě letí přímo), vracíme ovladač křidélek do neutrálu a současně začneme zatáčku točit citlivým přitažením výškovky. To je umožněno tím, že nakloněná výškovka funguje zároveň také jako směrovka (malá ukázka vektorové fyziky a skládání a rozkládání sil) - naštěstí nám přitažená výškovka pomáhá zatáčku „točit“.
Přitažení výškovky je nezbytné také proto, že model v náklonu bude mít jistou tendenci klesat - tím větší, čím je větší náklon. Je to dáno tím, že efektivní nosná plocha křídla (svislý průmět křídla do vodorovné roviny) v náklonu je nižší, než efektivní nosná plocha křídla ve vodorovné poloze, takže křídlo dává poněkud nižší vztlak (tím nižší, čím vyšší je náklon). V zatáčce také musíme překonávat setrvačné síly, které nutí model pokračovat v přímém letu atd. - bylo by to na dlouhé povídání, zde nám jde jen o popis toho, jak se model v zatáčce řídí. Výškovku přitahujeme jenom tolik, aby model zatáčku prolétal téměř vodorovně - s trupem skoro rovnoběžným se zemí - s co nejmenším klesáním. Jakmile prolétneme zhruba 3/4 oblouku zatáčky, je čas model vychýlením křidélek na opačnou stranu srovnat, současně se povoluje přitažení výškovky.
Pamatujte, že bez správného přitažení výškovky není možné zatáčkou proletět, pokud nepřitáhnete nebo přitáhnete málo, model přejde do klesání (to je častá začátečnická chyba pilotů, kteří si nedají říci a začínají sami - uvedou model do první zatáčky po startu a potom už jen strnule přihlížejí, jak se model v sestupném letu zapíchne do země). Pokud přitáhnete příliš, je to také špatně, protože hrozí ztráta rychlosti a pád modelu.

Koordinovaná zatáčka s křidélky, výškovkou a směrovkou

V „předpisovém“ provedení s použitím směrovky postupujeme podobně - model nejdříve uvedeme křidélky do náklonu a s malým zpožděním vychýlíme směrovku a přitáhneme výškovku - právě tak, aby model držel stálý náklon a v klouzavém letu ztrácel co nejméně výšku.

Zapojení směrovky do řízení se projeví takto: model jsme uvedli křidélky do náklonu vlevo, vychýlíme směrovku doleva. Model začne zatáčet vlevo a začne klesat - více, než v předchozím způsobu průletu zatáčky bez vychýlení směrovky. To je způsobeno tím, že jakmile se směrovka vychýlí ze svislé roviny, začne zároveň působit jako výškovka - a to jako výškovka vychýlená dolů, potlačená, nutící model klesat. Průlet zatáčky proto opět vyžaduje i práci s výškovkou - musíme ji mírně přitáhnout, aby model zatáčku prolétal bez ztráty výšky (nebo jen s minimální ztrátou v klouzavém letu bez motoru).

Ve skutečnosti je to tak, že směrovku spíše než k zatáčení, používáme k „ochotnějšímu“ náletu do zatáčky a udržování modelu v optimálním náklonu dle letové rychlosti a požadovaného poloměru zatáčky. Výškovkou model udržujeme ve vodorovném letu a zatáčíme. Pokud bychom zvolili příliš velký náklon neodpovídající rychlosti modelu, bude třeba pro dosažení vodorovného letu příliš velká výchylka výškovky, která rychlost modelu dále sníží, což může způsobit pád modelu. Při vylétávání ze zatáčky vracíme směrovku do neutrální polohy, dle potřeby „kontrujeme“ výchylkou na opačnou stranu, křidélky vyrovnáváme náklon a povolujeme přitažení výškovky.

Podíváte-li se na obrázek s grafickým znázorněním průletu zatáčkou, jistě si povšimnete, že modelu nejprve nějakou chvíli trvá, než začne zatáčet. A také, že při vylétávání ze zatáčky je třeba náklon začít vyrovnávat dříve, než příď modelu míří směrem, ve kterém má model letět po ukončení zatáčky.

Pozor: Aby letadlo mohlo letět, musí mít oproti okolnímu prostředí (vůči vzduchu, nikoliv zemi!) určitou minimální rychlost (tzv. pádovou rychlost). To znamená, že při letu po větru musí mít letadlo oproti zemi větší rychlost, aby mohlo letět, než je tomu ve chvíli, kdy letí proti větru. To je také důvod proč se startuje a přistává vždy proti větru - letadlo může mít oproti zemi menší rychlost, a přece bezpečně letí!


Začátečníkům se často stává, že je vyleká zrychlení modelu při letu po větru a snaží se model zpomalit přitažením výškovky. Důsledkem může být zpomalení modelu na úroveň nebo dokonce pod pádovou rychlost (říká se tomu také „přetažení“), což se projeví pádem modelu při pokusu o přechod do zatáčky proti větru. Pokud máte bezpečnou výšku, není vše ztraceno, ale při přiblížení na přistání (kdy se současně stahuje plyn) je to jedna z častých příčin havárií modelů i skutečných letadel.

Vytrimování za letu
Nyní již víme, jak model řídit, zbývá ještě jemně doladit nastavení neutrálních poloh kormidel. Uveďte model do přímého letu bez motoru. Pokud se model s ovladačem směrovky ve středové poloze stáčí do jednoho směru místo přímého letu, vyrovnejte pomocí trimu pod ovladačem směrovky. Pokud se křídlo modelu naklání na jednu stranu, vyrovnejte vychýlením trimu křidélek na opačnou stranu. Model také musí letět spořádaně - tj. letět stálou rychlostí, nezpomalovat ani nezrychlovat, nehoupat. Případné odchylky napravte pomocí trimu výškovky. Nalezení správného neutrálu křidélek a směrovky vyžaduje odlišení toho, kdy je náklon nebo zatáčení modelu způsoben nedokonalostí modelu ve směru příčné nebo podélné osy. Jinak se může stát, že sice dosáhnete toho, že model letí rovně a bez náklonu, ale trup modelu je oproti přímému směru stočen do strany - model letí „bokem“. V tom případě je třeba zmenšit výchylku trimu směrovky tak, aby trup modelu mířil ve směru letu a náklon „dorovnat“ trimem křidélek. (To je další důvod, proč úvodní let a vytrimování svěřit zkušenému pilotovi.)

Co dělat, pokud je potřebná výchylka trimu velká?
Pokud je potřebná výchylka trimu křidélek, výškovky nebo směrovky větší, než cca 1/4 rozsahu pohybu páčky trimu na jednu nebo druhou stranu, doporučujeme model dotrimovat mechanicky úpravou délky táhla. Velká výchylka trimu na jednu stranu totiž omezuje „užitečnou“ výchylku kormidla na tuto stranu. Po přistání s vytrimovaným modelem ponechejte pohonný akumulátor připojený a označte si polohu výchylky kormidla v neutrálu např. na kousek papíru vsunutý mezi kormidlo a stabilizátor. Trim daného kanálu vraťte do středové polohy, uvolněte stavěcí šroub variabilní koncovky na páce kormidla a táhlo dle potřeby zkraťte nebo prodlužte. Stavěcí šroub opět dotáhněte a při dalším letu ověřte správnost vytrimování.

Motorový a bezmotorový let
Model máme již spolehlivě seřízen pro klouzavý let bez motoru. Pokud zapnete motor, může mít model na plný plyn tendenci nadměrně vzpínat příď. Tomu se u motorového větroně nedá nikdy zcela zabránit a je třeba prostě počítat s tím, že po spuštění motoru ponecháme modelu krátkou chvíli, aby nabral rychlost a poté bude pravděpodobně nezbytné jej mírným potlačením výškovky udržovat v přiměřeném stoupání.

Létání s motorovým větroněm a směr větru
Již víme, že se vzlétá a přistává zásadně proti větru. Během letu se snažte model udržovat spíše v prostoru proti směru větru - to je proto, aby jej hodný vítr přinesl na přistání až k vám - a to i bez použití motoru. S motorovým větroněm s elektrickým pohonem se běžně (ale nesprávně) létá tak, že se vylétá takřka veškerá energie uložená v akumulátorech, a na přistání se jde klouzavým letem teprve ve chvíli, kdy ochranný obvod v regulátoru otáček odpojí pohonný motor (napájení serva přijímače zůstává zachováno) nebo výkon motoru už nedostačuje pro stoupání. Tento způsob, kdy si neponecháte žádnou rezervu např. pro opakování přistání, je velmi nešetrný k pohonnému akumulátoru, zkracuje výrazně jeho životnost. Zvykněte si přistávat hned poté, co zaznamenáte, že výkon motoru klesá („vadne“) v důsledku poklesu napětí akumulátoru.


Krok 3: Přistání

Před zahájením přistávacího manévru musí model letět vodorovně s křídlem rovnoběžným se zemí. Přistáváme samozřejmě v bezmotorovém letu s plynem staženým zcela dolů. Nechejte model sestupovat jen pod mírným úhlem. Pokud klesá příliš prudce, přitáhněte lehce výškovku. Model zpomalí a úhel klesání se zmenší. Okamžitě potom vraťte ovladač výškovky do středové polohy a pokračujte v mírném sestupu do výšky asi 5 metrů nad zemí. S výškovkou pracujte jemně a s citem, nezapomínejte na nebezpečí ztráty rychlosti, po níž hrozí ztráta řiditelnosti modelu a pád. Znovu kontrolujte, zda je křídlo rovnoběžné se zemí a pokračujte v sestupu. Těsně před dotykem se zemí jemně přitáhněte výškovku, čímž trup modelu srovnáte vodorovně se zemí (tomu se říká podrovnání) a posaďte model jemně na přistávací dráhu. Vyžaduje to opět trochu cviku, ale vy to určitě brzo zvládnete. Při přistávání se nesnažte o prudké zatáčky o velkém náklonu. Je lepší, pokud bezpečně, i když třeba trochu tvrdě, přistanete po větru, než pokud se model po křídle zřítí z výšky 2–3 m. Je také dobré přistávat co nejblíže k sobě („k noze“), protože tak model nejlépe vidíte a nejbezpečněji jej řídíte. Na druhou stranu je lepší se projít „o pár ulic dál“ a přinést model vcelku, než luxovat EPO kuličky u nohou.
Po přistání dojděte (stále se zapnutým vysílačem!) k modelu, odpojte pohonný akumulátor od regulátoru otáček. Teprve potom můžete vypnout vysílač.

Příloha

Údržba a opravy

 • Na začátku každého letového dne proveďte test dosahu.
 • Před každým vzletem kontrolujte správnost výchylek ovládacích ploch.
 • Po každém přistání zkontrolujte, zda model není poškozený, nedošlo k uvolnění variabilních koncovek nebo táhel, poškození vrtule atd. Nepokoušejte se o nový vzlet, dokud závadu neodstraníte.

Ačkoliv je BETA 1400 vyrobena z velmi odolného a takřka nezničitelného extrudovaného polyolefinu (EPO), přesto může dojít k poškození nebo zlomení částí modelu. Malá poškození je možno opravovat slepením vteřinovým lepidlem nebo přelepením čirou samolepící páskou. Při větším poškození je vždy lépe zakoupit nový náhradní díl. KAVAN dodává celou paletu náhradních dílů a zajišťuje záruční i pozáruční servis.

V případě havárie - ať malé nebo velké, musíte ihned stáhnout ovladač plynu zcela dolů, abyste předešli poškození regulátoru otáček přetížením.

Pozn.: Na poškození modelu v důsledku havárie se záruka nevztahuje.

Záruka a omezení odpovědnosti

Jako výrobce tohoto produktu nemáme žádnou kontrolu nad tím, že budete dodržovat tyto pokyny při zapojení a instalaci RC soupravy do modelu. Stejně tak nemáme možnost ovlivnit způsob, jakým zabudujete, budete provozovat a udržovat části RC soupravy. Z tohoto důvodu KAVAN musí odmítnout všechnu zodpovědnost za ztrátu, poškození nebo finanční náklady, které budou způsobeny nesprávným použitím nebo provozováním námi dovážených produktů, nebo které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s takovou činností. Pokud není zákonem stanoveno jinak, povinnost firmy KAVAN vyplatit náhradu, je (bez ohledu na uplatněné právní argumenty) omezena na pořizovací cenu na ty výrobky KAVAN, které právě a přímo byly účastny v události, která způsobila škodu. Toto neplatí v případě, že výrobce byl soudně zavázán k provedení neomezené náhrady škod na základě prokázané úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Zaručujeme, že naše produkty jsou v souladu s aktuálně platnými zákonnými ustanoveními. Záruka se nevztahuje na poruchy a závady způsobené:
• Nesprávným nebo nevhodným použitím.
• Opožděnou, nesprávnou nebo vůbec neprovedenou údržbou, nebo údržbou provedenou neautorizovaným servisem.
• Nesprávným zapojením.
• Použitím příslušenství, které není schválené nebo doporučené firmou KAVAN Europe s.r.o.
• Úpravou nebo opravou, která nebyla provedena autorizovaným střediskem KAVAN Europe s.r.o.
• Neúmyslným nebo úmyslným poškozením.
• Normálním opotřebením.
• Provozem zařízení mimo provozní limity uvedenými ve specifikaci.
KAVAN Europe s.r.o. zaručuje, že tento výrobek je v okamžiku prodeje prost vad jak v materiálu, tak i v provedení.
Firma KAVAN Europe s.r.o. si také vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění.
Zařízení je předmětem průběžného vylepšování a zdokonalování - výrobce si vyhrazuje právo změny konstrukčního provedení bez předchozího upozornění.
Tento záruční list opravňuje k provedení bezplatné záruční opravy výrobku dodávaného firmou KAVAN Europe s.r.o. ve lhůtě 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení v důsledku běžného provozu, protože jde o výrobek pro modelářské použití, kdy jednotlivé díly pracují pod mnohem vyšším zatížením, než jakému jsou vystaveny běžné hračky.
Záruka se nevztahuje také na jakoukoliv část zařízení, která byla nesprávně instalována, bylo s ní hrubě nebo nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou (to platí i pro aplikaci jakýchkoliv vodovzdorných nástřiků/nátěrů uživatelem).
Stejně jako jiné výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých teplot, vlhkosti, prašnému prostředí prudkým mechanickým rázům a nárazům. Neponechávejte je po delší dobu na přímém slunečním světle.
Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste soupravu zakoupili.