KAVAN R8 - Návod k použití

From KAVAN RC Wiki
This page is a translated version of the page KAVAN R8 - User manual and the translation is 100% complete.
Other languages:

Úvodem

8kanálový telemetrický přijímač KAVAN R8 pracuje na 2,4 GHz simultánním dvoufrekvenčním přenosovém systému Twin 2,4 GHz. Disponuje 8 vysoce precizními PWM kanály a 16 nebo 24kanálovým režimem pomocí S.BUS. Dvě odnímatelné antény s konektorem IPEX4 poskytují plnou sílu signálu v dosahu až desítek kilometrů. Je ideální zejména pro větroně, ale použijete ho i pro další nejrůznější modely. S podporou redundance ho lze zapojit jako primární přijímač přes S.BUS. S Twin 2,4 GHz protokolem v tomto zapojení plnohodnotně pracují oba přijímače současně. Díky možnosti připojení F.BUS ho snadno a rychle napárujete i k několika nejrůznějším telemetrickým zařízením, poskytující obousměrný přenos dat pomocí jediného kabelu.

Je vybaven pokročilým potlačením rušení pro spolehlivý stabilní přenos signálu napříč celým dosahem. Chytré přiřazení přenosového systému urychluje párování. Funkce černé skříňky ukládá základní letová data. Provozní stavy přijímače jsou signalizovány LED indikátorem. Po chytrém spárování umožňuje aktualizace firmwaru bezdrátově.

Je dostupný i ve variantě vybavené variometrem, který poskytuje přesnější a rychlejší měření a přenos údajů o nadmořské výšce a vertikální rychlosti. Umožňuje i okamžitou zvukovou zpětnou vazbu z varia pro vysílače Twin 2,4 GHz

Pokud máte dotazy ohledně přijímače R8 a jeho provozu, kontaktujte technické a servisní pracovníky firmy KAVAN Europe s.r.o. e-mailem (info@kavanrc.com pro všeobecné technické informace, servis@kavanrc.com pro servis) nebo telefonicky (+420 466 260 133 pro všeobecné technické informace, +420 463 358 700 pro servis), v pracovní době 8–16 h, od pondělí do pátku).

Technické specifikace

 • VF přenos: Twin 2,4 GHz
 • Rozměry: 54×20×10 mm (D*Š*V)
 • Hmotnost: 9,8 g
 • Provozní napětí: 3,5–10 V (napájecí napětí min. 2,8 V)
 • Provozní proud: 80 mA při 5 V
 • Vario - rozsah měření vertikální rychlosti: ±10 m/s
 • Vario - rozsah a rozlišení výškoměru: -700 m až 10 000 m, 0,1 m
 • Rozsah měření externího napětí přes AIN2: 0–35 V
 • Konektor antén: IPEX4
 • Kompatibilita: Twin 2,4 GHz
 • Max. vyzářený výkon: < 20 dBm
 • Frekvenční pásmo: 2,400–2,4835 GHz

Funkce

 • Zvýšená ochrana proti RF rušení a stabilnější RF přenos
 • Simultánní dvoufrekvenční přenosový systém Twin 2,4 GHz s chytrým párováním
 • Funkce černé skříňky
 • Vysoký maximální provozní dosah
 • Bezdrátové aktualizace firmwaru (OTA)
 • 8 vysoce precizních PWM kanálů
 • Výstupní port S.BUS s 16/24kanálovými režimem)
 • Vstupní port S.BUS (s podporou redundantního zapojení 2 přijímačů)
 • F.BUS / S.Port

Stavová kontrolka (ACCESS)

Zelená Červená Stav
Svítí Svítí Registrace
Bliká Bliká Registrace dokončena
Svítí Svítí Párování
Svítí Nesvítí Párování dokončeno
Svítí Nesvítí Pracuje správně
Nesvítí Svítí Režim Fail-safe

Registrace a párování

Před započetím používání vašeho vysílače je nutné nejprve zaregistrovat požadovaný přijímač.


Postup:

1. Zahajte proces registrace výběrem možnosti [Registrovat].

2. Zobrazí se okno se zprávou „Čekání....“ s opakujícím se hlasovým upozorněním „Registrovat“.

3. Podržte stisknuté párovací tlačítko na přijímači a zapněte ho. Počkejte, až se rozsvítí červená a zelená LED. V této fázi lze nastavit RID a UID:

RID: Jedná se o jedinečný identifikátor vysílače. Lze jej změnit na stejný/vlastní kód pro využití funkce Smart share pro sdílení modelů (pokud chceme sdílet modely a vlastníme více vysílačů, nebo v případě sdílení modelů s dalšími modeláři, je nutné mít nastavené stejné RID v těchto vysílačích). RID je údaj z vysílače (Registrační ID vlastníka) zapsaný do paměti přijímače. Pokud mají dva vysílače stejné RID, můžete mezi nimi jednoduše sdílet modely včetně přijímačů pomocí funkce Smart share.

Název RX: Pojmenování přijímače proběhne při prvním spárování automaticky. Tento název lze kdykoliv změnit. To poslouží při použití více než jednoho přijímače, např. pro zapamatování si nastavení daných přijímačů, např. RX4R1 je pro CH1–8 nebo RX4R2 je pro CH9–16 nebo RX4R3 je pro CH17–24.

UID: Používá se k rozlišení více přijímačů používaných současně v jednom modelu. Pro jeden přijímač může být ponechána výchozí hodnota 0. Pokud má být v jednom modelu použit více než jeden přijímač, je třeba změnit UID, obvykle 0 pro CH1–8, 1 pro CH9–16 a 2 pro CH17–24. Upozorňujeme, že toto UID nelze z přijímače zpětně přečíst, proto je dobré si přijímač označit.

4. Stisknutím tlačítka [Registrovat] dokončete nastavení. Zobrazí se dialogové okno „Registrace v pořádku“. Stiskněte tlačítko [OK] pro pokračování.

5. Vypněte přijímač. Tím je přijímač zaregistrován. Pro jeho použití je však ještě třeba jej spárovat s vysílačem.

Pozor: Neprovádějte párování s připojeným elektromotorem nebo s nastartovaným spalovacím motorem.

Párování

Párování přijímače umožňuje, aby byl přijímač registrovaný ve fázi 1 spárován s jedním z vysílačů. Poté bude přijímač komunikovat pouze s tímto vysílačem, pokud ho nespárujete s vysílačem jiným. Před prvním použitím je nutné provést kontrolu dosahu vysílače!

1. Vypněte napájení přijímače.

2. RX 1 [Párování]: Zvolením možnosti [Párování] zahájíte proces párování. Každých několik sekund se ozve hlasové upozornění „Párování“, které potvrdí, že jste v režimu párování. Na vyskakovacím okně se zobrazí zpráva „Čekání na přijímač...“.

3. Zapněte přijímač, aniž byste drželi tlačítko párování F/S. Zobrazí se okno se zprávou „Výběr zařízení“ a název přijímače, který jste právě zapnuli.

4. Přejděte na název přijímače a vyberte jej. Zobrazí se okno se zprávou, že párování proběhlo úspěšně.

5. Vypněte vysílač i přijímač.

6. Zapněte vysílač a poté přijímač. Pokud na přijímači svítí zelená LED a červená LED nesvítí, je přijímač propojen s vysílačem. Párování přijímače a vysílače nebude nutné opakovat, pokud jeden z nich nebude vyměněn.

• Přijímač bude ovládán pouze vysílačem, ke kterému je spárovaný. Ostatní vysílače v jeho blízkosti nemají na jeho funkci vliv.

• Vedle vybraného přijímače RX1 se nyní zobrazí i jeho název.

• Přijímač je nyní připraven k použití.

• V případě potřeby redundantního zapojení opakujte i pro přijímače 2 a 3.

Jak nastavit telemetrické údaje o nadmořské výšce

 1. Spárujte přijímač s vestavěným variometrickým senzorem k vysílači.
 2. V menu MODEL -> TELEMETRIE zvolte vyhledat nové senzory
 3. Vyhledaný nový senzor a údaj [Nadmořská výška] by měl v seznamu stále blikat.
 4. Podržením řádku [Nadmořská výška] můžete vyvolat nabídku [Upravit].
 5. Nyní lze nastavit telemetrické údaje jako [Rozsah] a [Jednotky] variometru.

Jak přepnout S.Port/F.Port/FBUS

VF systém → řádek RX1 → [Nastavit]

Telem. Port → rozbalení menu a zvolení S.Port/F.Port/FBUS

Jak přepnout režim kanálu SBUS

VF systém → řádek RX1 → [Nastavit]

SBUS → rozbalení menu a výběr SBUS-16/SBUS-24

Aktualizace firmwaru OTA („Over The Air“)

Přejděte do [Správce souborů] a vyberte FW, stiskněte tlačítko enter, vyberte [Flash RX by int.OTA]. Zapněte napájení přijímače, vyberte RX, potvrďte stisknutím [ENTER], dokončete proces flashování a na vysílači se zobrazí [Success].

Počkejte 3 sekundy, přijímač v tuto chvíli pracuje správně.

Pozn.: Během aktualizace firmwaru neprovádějte proces Párování/Registrace v blízkém dosahu.

Kontrola dosahu

Před každým letem by měla být provedena kontrola dosahu pro případ, že by ztrátu signálu způsobil odrazsignálu od kovové nebo betonové struktury a zastínění signálu budovami nebo stromy během letu.

 1. Umístěte model alespoň 60 cm na nekovovou podložku (například na dřevěnou lavici). Přijímací anténa by měla být ve svislé poloze.
 2. Vstupte do systému ETHOS, přejděte na položku „VF systém“, vyberte režim „DOSAH“ a stiskněte [ENTER]. V režimu kontroly dosahu se efektivní dosah sníží na 1/30.

Nouzové výchylky Fail-safe

Po zapnutí Fail-safe jsou k dispozici 3 režimy: Bez signálu, Držet, Vlastní.

Bez signálu: Při ztrátě signálu přijímač neodesílá ovládací signál výchylkám na žádném kanálu. Chcete-li použít tento typ, vyberte jej v nabídce a počkejte 9 sekund, než se projeví změna nastavení Fail-safe.

Držet: Přijímač udržuje výchylky takové, jaké byly před ztrátou signálu. Chcete-li použít tento typ, vyberte jej v nabídce a počkejte 9 sekund, než se projeví změna nastavení Fail-safe.

Vlastní: Přijímač udržuje hodnotu výchylek na všech kanálech takovou, jakou předem zvolíte. Zvolte nabídku nastavení Fail-safe. Přepněte z Odpojit/Držet/Nenastaveno na „Vlastní“. Zvolte kanál, u kterého chcete nastavit nouzové výchylky a potvrďte volbu. Poté nastavte výchylky na každém požadovaném kanálu a potvrďte volbu. Počkejte 9 sekund, než se projeví změna nastavení Fail-safe.

Pozn.: Pokud není nastaven Fail-safe, model bude vždy pracovat s posledním funkčním stavem kanálů před ztrátou signálu. To by mohlo způsobit potenciální poškození. Pokud je Fail-safe na straně VF modulu vypnuta, přijímač přejde do výchozího režimu Držet. V režimu bez signálu nenastavujte pro port SBUS režim Fail-safe na režim bez signálu, protože by signál byl neustále vysílán, nastavte pro port SBUS režim „Držet“ nebo „Vlastní“.

Záruční a pozáruční servis

Na všechny elektronické výrobky KAVAN® se vztahuje záruční lhůta 2 roky pokrývající všechny výrobní vady a závady. Při uplatnění reklamace v záruční lhůtě, prosím, vždy s výrobkem předkládejte kopii dokladu o zakoupení a poskytněte servisním pracovníkům co nejpodrobnější a nejúplnější údaje o zjištěné závadě, o vašem způsobu používání a další informace, které usnadní posouzení reklamace a urychlí její vyřízení. Reklamaci, prosím, uplatňujte v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. Není-li to možné, můžete se obrátit přímo na firmu KAVAN Europe s.r.o.:

KAVAN Europe s.r.o. | Doubravice 110, 533 53 Pardubice | Česko | +420 466 260 133 | info@kavanrc.com

Recyklace (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2012/19/EU). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

EU prohlášení o shodě

Tímto KAVAN Europe s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: R8 a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.kavanrc.com. Toto rádiové zařízení 2,4 GHz je možno používat bez předchozí registrace nebo individuálního schvalování ve všech zemích Evropské unie.